Af Jette Gottlieb
 | Kommunalordfører, Enhedslisten
Billede

Flere penge i sigte

Enhedslistens kommunalordfører Jette Gottlieb har høje forventninger og forhåbninger til den nye regering.

synspunkt

  De stramme regler, der gælder for kommunernes handlemuligheder, må fjernes. Det gælder såvel lofter som kollektiv afstraffelse. Det er vigtigt for udviklingen af det kommunale selvstyre. 

Dette ordførerindlæg er skrevet, mens kommune-og regionsforhandlingerne kører på fuld kraft.

Jeg skal ikke foregribe forhandlingsresultaterne, men prøve at sige noget overordnet om krav til forholdet mellem kommuner og stat.

For det første har der været et valg, et flertal er skiftet, og en ny mindretalsregering har set dagens lys. Den er funderet på en forståelse mellem fire partier om en ny retning. Vi skal 'styrke vores velfærd' (Det er uddybet til: bedre vilkår for børn og gamle og mere tid til omsorg i sundhedsvæsnet). Vi skal 'bekæmpe den stigende ulighed' og 'tage et opgør med centraliseringen'. 

Og vi skal gå 'forrest i kampen mod klimakrisen' ikke at forglemme.

Slut med underfinansiering og nedskæringer
Det er alle sammen målsætninger, der vedrører forholdet mellem staten og kommuner/regioner. Målsætninger, som den nye regering må give en ordentlig start i de nuværende forhandlinger.

Hvis jeg skal oversætte 'en styrket velfærd' betyder det, at der skal være markant flere penge at gøre godt med i  kommuner og regioner. Det er ikke tid til at videreføre forrige regerings budgetmetoder. Der skal penge på bordet. Først skal de øgede udgifter forårsaget af den demografiske udvikling dækkes, og dernæst skal der yderligere bevillinger til for at kunne tale om en styrket velfærd. Alt andet er det samme som at fortsætte underfinansiering, eller endnu værre; fortsætte nedskæringer. 

Budgetlov må lempes
Mere overordnet er det nødvendigt med et opgør med budgetloven. De stramme regler, der gælder for kommunernes handlemuligheder, må fjernes. Det gælder såvel lofter som kollektiv afstraffelse. Det er vigtigt for udviklingen af det kommunale selvstyre. 

Hvis vi forestiller os, at kommunerne også skal trække et læs i kampen mod klimakrisen, er det helt nødvendigt, at de får lov at investere i energirenoveringer, i energiselvforsyning og sammensatte klimaløsninger. Det kan ikke gøres uden at fjerne anlægsloftet – eller i det mindste indføre dispensationer for klimainvesteringer.

Fremsynede budgetter
Derudover må vi arbejde for flerårige budgetter, så kommuner og regioner ikke fortsat tvinges til statsautoriseret kortsyn i deres beslutninger.

Nuværende regler betyder også, at det er meget svært at træffe økonomiske beslutninger, hvis de positive resultater først viser sig et par år senere. Uanset om vi taler om sociale eller økonomiske beslutninger, er det nødvendigt at kunne tænke flere år frem. Det skal være muligt at planlægge.

Når kommuner og regioner tvinges til at tænke i étårige beslutninger er det direkte destruktivt.

Skævheder udlignes
Når alt det er sagt, skal vi også forholde os til balancen mellem de forskellige dele af landet. Vi kan hverken være tjent med den stigende ulighed eller den stigende centralisering. Begge dele kan kun modvirkes af bevidste beslutninger som for eksempel en gennemtænkt ændring af principper for offentlige investeringer, hvor man husker, at der også findes en del stordriftsulemper, som kommer til udtryk i en øget regional skævhed. Desuden er det nødvendigt igen at tage hul på en udligningsreform. Her skal vi stille os den opgave at sikre de svageste bedst muligt, ikke at fordele elendigheden.

Der er kort sagt rigtig meget, der skal tages fat på og ændres af en ny regering, der vil en ny retning for Danmark. Det vil være godt at starte med økonomiforhandlingerne nu og så fortsætte med en ydelsesreform, en budgetlov, og en refusions- og udligningsreform.

Blog

Klima

Land & by

Politikerliv

Social & sundhed

Økonomi

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet