Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

Flere passer døende i hjemmet

Det er blevet mere populært at tage orlov fra jobbet for at passe døende familiemedlemmer. Kræftens Bekæmpelse er glad for udviklingen, men ser indimellem konflikter med de kommuner, som skal betale orloven.

Pleje

Af Susanne Sayers | [email protected]

Flere tager i en periode fri fra jobbet for at passe en elsket døende forælder, ven eller partner i hjemmet.

Tal, som Danmarks Statistik har trukket til Kommunen, viser, at der siden 2000 er sket en stigning på knap 50 procent i antallet af borgere, som får økonomisk støtte fra kommunen til at kunne være sammen med et nærtstående familiemedlem eller en ven i den sidste levetid. Samtidig er orlovsperioderne blevet længere.

”De (pårørende, red.) føler, at kommunen opfatter dem lidt som snyltere, som på den ene side får et vederlag for at passe den døende og på den anden side stadig forventer professionel hjælp til opgaven.”

Laila Walther, der er afdelingschef i Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte og Lokal indsats, glæder sig over, at muligheden benyttes af flere, fordi det for mange giver en bedre afslutning at kunne være tæt sammen i de sidste leveuger.

- Det er vores indtryk, at der er kommet større opmærksomhed om ordningen, og vores fornemmelse er også, at det i de fleste tilfælde ikke giver anledning til store konflikter. Vi hører meget sjældent om arbejdsgivere, som gør det til et problem, at man tager orlov fra sit job for at passe en døende, siger Laila Walther.

Loven fastslår også utvetydigt, at orloven er en ret. Derimod forekommer der stadig visse konflikter i forhold til kommunerne, som har ansvaret for at bevilge orloven og også bærer udgiften til den.

- Det problem, der her og nu fylder mest, er, hvad den pårørendes opgaver i forhold til den døende er. Vi får i vores rådgivning henvendelser fra pårørende, som er blevet bedt om at skifte kateter på den døende eller deltage i intime plejeopgaver. De føler, at kommunen opfatter dem lidt som snyltere, som på den ene side får et vederlag for at passe den døende og på den anden side stadig forventer professionel hjælp til opgaven. Og her er det altså vores holdning, at den tekniske og faglige hjælp er kommunens opgave, siger Laila Walther.
[intense_hr title=""] [intense_row padding_top="0"] [intense_column size="4" medium_size="4" small_size="12" extra_small_size="12" nogutter="0"] [intense_chart type="doughnut" width="200" height="200" text="2.546" animation_steps="60" percentage_inner_cutout="90"] [intense_chart_data fill_color="rgba(220, 220, 220, 0.5)" stroke_color="#dcdcdc" point_color="#dcdcdc" values="100,0" colors="#00799E,#D0E1E7"][/intense_chart_data] [/intense_chart] [/intense_column] [intense_column size="8" medium_size="8" small_size="12" extra_small_size="12" nogutter="0"]

Så mange fik i 2014 økonomisk støtte til at passe døende i hjemmet. I år 2000 var tallet 1.721.

[/intense_column] [/intense_row]
[intense_row padding_top="0"] [intense_column size="4" medium_size="4" small_size="12" extra_small_size="12" nogutter="0"] [intense_chart type="doughnut" width="200" height="200" text="25.268 " animation_steps="60" percentage_inner_cutout="90"] [intense_chart_data fill_color="rgba(220, 220, 220, 0.5)" stroke_color="#dcdcdc" point_color="#dcdcdc" values="100,0" colors="#00799E,#D0E1E7"][/intense_chart_data] [/intense_chart] [/intense_column] [intense_column size="8" medium_size="8" small_size="12" extra_small_size="12" nogutter="0"]

Så mange uger blev der i 2014 bevilget støtte til. I år 2000 var tallet 16.286.

[/intense_column] [/intense_row]
[intense_hr size="large"]

Tidligere var det også et problem i en del kommuner, at kommunerne meget hurtigt fjernede vederlaget, hvis den døende blev indlagt på hospice, selvom det var for at få midlertidig hjælp til for eksempel smertelindring.

- Det er mit indtryk, at det er blevet bedre, og det er vigtigt, at man giver en døende mulighed for i en periode at blive indlagt, hvis det er nødvendigt, uden at hjælpen fjernes.

Endelig hører Kræftens Bekæmpelses rådgivning om mennesker, som får mundtligt afslag på plejeorlov fra sagsbehandlere, men ikke en skriftlig afgørelse. Det forhindrer dem i at klage videre.

- Og det skal naturligvis ikke forekomme, siger hun.

Det har inden deadline ikke været muligt at få en kommentar til udviklingen fra KL, men Kommunen følger op på sagen i næste nummer.

Pleje af døende

  • Alle har efter servicelovens § 119 ret til at passe et døende nærtstående familiemedlem eller en ven i hjemmet, enten den døendes hjem eller plejerens hjem.
  • Vederlaget er halvanden gang sygedagpengene, hvis plejeren ville være berettiget til sygedagpenge; ellers er det 14.890 kroner.
  • Det er en betingelse, at den døende kan passes i hjemmet, og at både plejer og døende er indforstået med ordningen. En læge skal også have vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet