Europa uddelegerer magten

De europæiske lande flytter magten ud i regionerne. Skandinavien skiller sig ud.

Magtfordeling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

I regeringskontorerne rundt i Europa tømmer man mapperne for papirer. I stedet sender de papirarbejdet til deres regionale og lokale kolleger. En stor del af Europa decentraliserer nemlig deres offentlige sektorer.

Tendensen fremgår blandt andet af undersøgelsen 'The rise of regional authority'. Tre universitetsforskere har set på regioner i 42 lande, herunder de 27 medlemslande i EU, fra 1950 og frem til 2006.

“I mere end 40 lande for en periode på over 50 år finder de en stigning i regional myndighed. Denne udvikling kan oversættes til en decentralisering i mange lande,” siger den franske adjunkt Michaël Tatham fra institut for politik og offentlig forvaltning ved Humboldt University i Berlin.

Han ser ingen tegn på en ny udvikling i disse år.

“Hvis man skal forvente en ændring, så må det være i retning af mere decentralisering. Der er meget få tilfælde af recentralisering,” siger han.

Frankrig er et af de lande, der flytter magten ud af regeringskontorerne. Denne udvikling understregede de i 2003 med en revision af forfatningen, hvor Frankrig som decentraliseret land blev fremhævet.

Statens rolle til debat

Også i lande som Belgien, Italien og Spanien er der over mange år foregået en decentralisering til regionsniveau. 

Undersøgelsen ser dog ikke på det lokale, kommunale niveau. Denne udvikling tegner sig eksempelvis netop nu i England, hvor lokalsamfundene får mere selvbestemmelse.

“Jeg tror, at du kan se ekkoer af det samme i mange andre europæiske lande, men det, som nok er usædvanligt ved England, er den helt fundamentale og omfattende debat, som vi bliver ved med at have om hele statens rolle,” siger professor i politik og forvaltning Gerry Stoker fra University of Southampton.

Årsagerne til trenden med decentralisering er mangeartede. En årsag kan være ønsker om effektivisering, påpeger Michaël Tatham. En anden er territoriale forskelle. Eksempelvis adskiller nord og syd i Italien sig markant fra hinanden, når det kommer til identitet, kultur og historie. Andre forskere har peget på, at økonomisk integration på tværs af lande kan føre til politisk desintegration. Der er mindre risiko ved at være en lille enhed, hvis man er i en åben økonomi.

Danmark adskiller sig

Andre peger på, at decentraliseringen sker som naturligt led i en generel demokratisering i Europa. Trenden går derfor ikke bare på decentralisering regionalt og lokalt, men at man helt generelt uddelegerer langt flere opgaver væk fra magtens centrum.

Danmark følger ikke helt den nutidige trend. Regionerne er væsentligt svækkede, og kommunerne synes ikke entydigt at være blevet styrkede, fortæller professor i offentlig forvaltning ved Aarhus Universitet.

“I Danmark må man nok sige, at der også er sket en ret markant centralisering. Godt nok har kommunerne fået flere opgaver, men samtidigt er der jo i forskellige henseender strammet voldsomt i forhold til kommunerne,” siger Jørgen Grønnegård Christensen.

Michaël Tatham peger da også på Danmark og de øvrige skandinaviske lande som lidt specielle.

“Jeg tror, de skandinaviske lande adskiller sig lidt, fordi I i forvejen har en del autonomi på det kommunale niveau. Og så er I forholdsvis små lande forstået på den måde, at I formentligt har et mere homogent folkefærd, som giver mindre funktionelt pres på at decentralisere,” siger han. 

EU

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet