EU-støtte skal understøtte fri bevægelighed

EU’s transportministre var i dag samlet til rådsmøde i Luxembourg for at drøfte, hvordan EU-midler skal støtte infrastrukturprojekter

TRANSPORT

Af Redaktionen | [email protected]

Ved rådsmødet blev ministrene enige om en indstilling om forslaget til Connecting Europe Facility. Forslaget danner rammerne for, hvordan infrastrukturprojekter kan få tildelt EU-støtte, og hvor megen støtte der kan tildeles forskellige typer projekter. Rammerne vil være gældende for perioden 2014-2020.

Rådet blev enige om nye regler for støj i de europæiske lufthavne. Der var bred enighed om, at antallet af borgere, der udsættes for høje støjniveauer fra lufthavne, skal sænkes, samtidig med at tiltagene mod støj skal tage højde for, at vi også fremadrettet har en konkurrencedygtig og effektiv europæisk luftfartssektor.

Ministrene enedes også om nye rammer for EU’s satellitnavigationssystem Galileo. Galileo skal styres på en effektiv og økonomisk optimal vis, således at systemet færdiggøres indenfor den planlagte tidsplan til fordel for de mange europæere, der bruger satellitnavigation i deres dagligdag.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi på rådsmødet i dag nåede nogle vigtige resultater på en bred vifte af emner. Med resultaterne i dag har Rådet taget nogle vigtige skridt mod at sikre en robust og effektiv europæisk transportsektor i fremtiden, siger transportminister Henrik Dam Kristensen (S) og fortsætter:

- Europa er afhængig af god infrastruktur på tværs af landegrænserne. Med Connecting Europe Facility, som Rådet i dag blev enige om, har vi skabt rammerne for, at EU-midler kan gå til at realisere grænseoverskridende infrastrukturprojekter i Europa. Gennem målrettet EU-støtte til infrastruktur, der forbinder medlemslandene bedre, kan vi understøtte den fri bevægelighed, som er så grundlæggende for EU.

 

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet