En liberalisering af affaldssektoren kan føre til nye monopoler

Der er et stort, blindt punkt i analysen, når vismændene anbefaler en liberalisering af affaldssektoren, mener brancheorganisationer

AFFALD

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I dag blev Det Miljøøkonomiske Råds anbefalinger offentliggjort. Rapporten anbefaler, at affaldssektoren liberaliseres for at skabe øget konkurrence og besparelser. Området er i dag underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, som betyder, at omkostninger og pris skal følges ad. Vismændene angriber i rapporten den nuværende konstellation for reelt at tilskynde branchen til at hvile for meget i sig selv og derved ikke bruge den bedste og billigste teknologi. Den linje får hård modvind af brancheorganisationerne Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening. 

Her er frygten, at en liberalisering vil føre til en ukontrolleret profitjagt blandt kommercielle ejere, som med tiden vil få monopol på affaldshåndteringen  – et monopol som i sidste ende vil føre til det stik modsatte af en billigere og mere effektiv sektor.

- Hvile-i-sig-selv-princippet skal fastholdes. Ellers åbner man op for, at en privat virksomhed med meget stor kapital i ryggen i en periode vil lægge sig under den faktiske pris, alene med det formål at udkonkurrere sin modstander for derefter at hæve prisen, når virksomheden har opnået monopolstatus. Så vil forbrugerne virkelig betale prisen, siger økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme Anders Jespersen.  

Det synspunkt bakkes op af Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Dansk Affaldsforening, som peger på, at kun store, private aktører vil have mulighed for at køre en forretning med underskud i flere år: Kommunerne vil derfor altid gå fra et sådant spil som tabere, fordi de ikke har samme mulighed for at føre udmattelseskrig som de private.

Tilbage med regningen
Rapporten nævner selv risikoen for privat monopoldannelse som en faldgrube ved liberaliseringen. Løsningsforslaget er bliver dog ikke mere konkret end en anbefaling om at indføre en "incitamentsskabende og effektivitetsfremmende regulering" på området. Og det er langt fra godt nok, mener branchen.

- Det løser ikke problemet, for de kommer ikke med en egentlig løsning. Man har sikkert sagt det samme om el-området i sin tid, og det bærer jo heller ikke rigtig præg af fri konkurrence i dag, siger Anders Jespersen. 

Rapporten kritiseres desuden for at overse sammenhængen mellem affaldssektoren og fjernvarmen.

- Hvis man undlader at se på, hvordan varmesiden reguleres, vil en liberalisering betyde, at fjernvarmekunderne står tilbage med regningen, siger direktør i Dansk Affaldsforening Jacob Hartvig Simonsen.

Han kalder det et ”kæmpe problem” at rapporten udelader det fra sine konklusioner.

Også i Dansk Fjernvarme er man meget utilfreds med, at rapporten ikke medtager perspektivet om, at affaldet udnyttes til at producere billig varme og el.

- Det vil derfor være et meget, meget dyrt eksperiment for fjernvarmeforbrugerne, hvis man vælger at følge anbefalingerne og kaste sig ud i en privatisering og liberalisering af affaldsområdet, siger Anders Jespersen.

Mangedoblet regning
Besparelsen ved at liberalisere affaldsområdet er ifølge vismandsrapporten 350 mio. kr. årligt, men Dansk Affaldsforening stiller spørgsmålstegn ved den udregning.

- Og selv hvis deres beregninger holder vand, og der vil være en mindre besparelse på affaldssiden, så vil regningen blive mangedoblet, når fjernvarmekunderne skal betale for deres varmeforbrug, siger Jacob Hartvig Simonsen.

Han opfordrer derfor politikerne på Christiansborg til at tænke sig om en ekstra gang, når de læser anbefalingerne fra vismændene.

- De burde holde fokus på, hvordan de kan få kommunerne til at være en positiv og aktiv medspiller i den grønne omstilling i stedet for. Det ville være en rigtig god og konstruktiv måde at komme ud over stepperne på, for vi vil rigtig gerne bidrage til en grønnere dagsorden med mere genanvendelse.

 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Ida Auken inden deadline for denne artikel.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet