Tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith afleverede mandag sit udvalgsarbejde til sin tidligere minister Claus Hjort Frederiksen (V). Foto: Scanpix
Tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet Bo Smith afleverede mandag sit udvalgsarbejde til sin tidligere minister Claus Hjort Frederiksen (V). Foto: Scanpix

Embedsmandsreform bliver til 'lille politik'

Embedsværket er ikke lige så gode til at levere dag til dag-politik, som de er til at levere store reformforslag, viser Bo Smith-udvalgets rapport om embedsmandens rolle. Deres egne anbefalinger kan dog hurtigt ende som en døgnflue, hvis ikke politikerne vil levere.

Mørkelygte

Af Morten Munkholm | [email protected]

Det hang som en tyk polartåge af usagte sandheder, at det udvalgsarbejde, som tidligere departementschef Bo Smith forleden præsenterede i -Nuuk-Salen på Nordatlantens Brygge, godt nok kom nytrykt fra forlaget, men samtidig lignede noget, man havde set før.

- Det er ikke sådan, at man kan gå herfra i dag og udlede, at udvalget slet ikke er kommet med noget nyt, eller at verden ikke har forandret sig, lød det fra tidligere finansminister Bjarne Corydon (S).

Alene det, at han blev nødt til at understrege det, satte nok snarere spørgsmålstegn ved udsagnet, end det overbeviste de fremmødte. For ja, der har været nogle uheldige sager. Og ja, det er blevet sværere at være embedsmand i dagens Danmark. Men rammerne, juraen og politikernes brug af embedsmændene lægger Bo Smith-udvalget ikke op til at rykke det store ved.

“Det er meget vigtigt, at vi sørger for at fastholde, at det er politikerne, der skal styre kommunerne. Ikke at vi ser det modsatte i dag, men der er en risiko for, at der med nutidens tempo ikke bliver tænkt nok på den politiske styring.”

Alligevel har de fået krattet lidt i overfladen af nogle mere dybtrækkende dilemmaer i embedsværket. Én anbefaling går på at få set nærmere på, om embedsmændene er godt nok dækket ind i deres ansættelse til at kunne sige fra overfor det politiske pres, de til tider oplever. Et andet forslag går på at få undersøgt, om undersøgelseskommissioner er en god måde at få afdækket de politiske og demokratiske svigt på.

- Man foreslår, som alle gode djøf’ere ville gøre det, et nyt arbejde af samme karakter som det, man lige har gennemført, sagde Bjarne Cory-don vittigt.

Politisk ejerskab

Fra Djøf’s side er der nu lagt op til en række faglige arrangementer, hvor Bo Smiths anbefalinger bliver diskuteret i håb om, at der også vil blive handlet fra politisk hold. Djøf’s problem kan så blive, at politikerne gerne læser kommissionsanbefalinger ud fra, hvad de selv finder politisk opportunt.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) nævnte modellen med undersøgelseskommissioner som noget, han gerne vil finde en løsning på. Venstre har siden sidste år kritiseret netop kommissionerne for at være for dyre, for langsomme og unødvendige - det samme argument, de har brugt for at få nedlagt Irak-Kommissionen.

Derudover hæftede finansministeren sig ved tre ting i Bo Smith-udvalgets rapport: Der er ingen stigning i antallet af skandalesager. Der er ingen rød tråd i de sager, der har været. Og der er generelt stor tillid til embedsværket, hvorfor han også forventer, at politikerne vil respektere de beregninger, hans Finansministerium leverer, som politisk neutrale.

- Det er en styrke i det danske demokrati, at når tal lægges frem, så er det et accepteret grundlag for forhandlinger. Tænk, hvis vi skulle til at diskutere dem hver gang, sagde Claus Hjort Frederiksen, som stak af, inden pressen kunne nå at stille ham kritiske spørgsmål.

Bo Smith-udvalgets rapport forholder sig til tillidsspørgsmålet, men kommer ikke frem til nogen ‘håndfast konklusion’. Deres undersøgelser peger dog i retning af, at der blandt borgere, medier og journalister er en stigende mistillid til embedsværket. En meningsmåling viste desuden i sidste uges Kommunen, at to ud af tre danskere har ret lille eller meget lille tillid til embedsmændene.

[intense_hr]

Ifølge de kommunale topchefer

Jeg kan ytre mig uden problemer i den offentlige debat

[intense_animated type="fadeInDown" delay="0"] [gdoc key="https://docs.google.com/spreadsheets/d/19RD_TZ-w1hOxu6SA5pXs_TfthZjOb9-XCKKMlK4hqK4/edit#gid=310699273"  chart="pie" chart_colors="#8FB32E #cde09a #b0b0b0 #ff8eae #BA004A" chart_legend='{"position":"top","maxLines":"5"}' chart_height="400" chart_font_name="roboto condensed" chart_font_size="16" chart_pie_hole="0.4" chart_pie_slice_text="value"][/intense_animated]

Rundt om rundspørgen: Kommunen har sendt en rundspørge med ti spørgsmål om embedsmændenes rolle ud til 149 udvalgte kommunale topchefer. 66 har svaret. Læs flere svar fra rundspørgen her.

[intense_hr]

Kommunalt snit

Indtil videre er det kun Bo Smiths såkaldte kodeksløsning, som er ført ud i livet. Ministerierne skal fremover forholde sig til syv embedsmandspligter, og udvalget har lagt syv lignende pligter ud til kommunerne, hvor KL melder sig klar til at forsøge at få dem indført.

- For mig har det været godt at se, at kommunerne også er kommet med i den her betænkning. Der er en tendens til, at det kommunale embedsværk bliver lidt glemt ved det store fokus på staten og ministerierne, siger Marius Ibsen, der som tidligere kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune var en del af udvalget.

Hans indgang til at gå med i udvalgsarbejdet har især været at flytte fokus over på politikudviklingen.

- Det er meget vigtigt, at vi sørger for at fastholde, at det er politikerne, der skal styre kommunerne. Ikke at vi ser det modsatte i dag, men der er en risiko for, at der med nutidens tempo ikke bliver tænkt nok på den politiske styring, siger Marius Ibsen.

Helt konkret anbefaler udvalget, at det overvejes at styrke den politiske kontrol af kommunernes revision, og at embedsmændene i højere grad arbejder for alle politiske synspunkter i en kommunalbestyrelse.

- De kommunale embedsmænd skal betjene hele byrådet, og derfor lægger vi op til, at de også i højere grad tænker på, hvordan de kan bistå de enkelte politiske grupper, så der kan komme forskellige politiske løsningsforslag på bordet. Samtidig er det vigtigt, at embedsværket arbejder aktivt på at gennemføre den politik, som flertallet ønsker, forklarer Marius Ibsen.

Retlig enhed

Bo Smith-udvalget anbefaler også, at der kommer mere fokus på fagligheden i ministerierne ved at oprette en rolle som retschef. En slags juridisk overhoved, der altid kan gennemskue, om ny politik og lovgivning risikerer at stride imod internationale konventioner eller EU-lovgivning. Bjarne Corydon frygter dog, at det hurtigt kan blive en udstationeret jurist, der skal levere notater alt efter, hvad der er politisk stemning for i oppositionen på Christiansborg.

- Jeg vil skarpt advare imod, at vi lader Folketinget hundse rundt med embedsmænd i ministerierne af den ene eller anden politiske årsag, sagde den tidligere finansminister, som derimod bragte sine egne visioner om et embedsværk 2.0 ind i billedet.

Socialdemokraten ser gerne en tværgående ministeriel enhed, der kan tage sig af ‘dag til dag-politikken’ eller ‘den lille politik’, som Bo Smith-udvalget kalder den. Deres undersøgelser viser nemlig, at embedsmændene har et stort fokus på store reformforslag, mens de ofte overser ‘den lille politik’ såsom enkeltsager og dårlig implementering. Samtidig er det netop den lille politik, som interesserer pressen mest og er i stand til at vælte ministre.

- Embedsmænd skal ikke bare kunne levere reformforslag - de skal også kunne ændre samfundet løbende, lød det fra Bjarne Corydon.

Nu har embedsmændene i form af Bo Smith-udvalget leveret deres forslag til forbedringer - så må politikerne vise, hvor meget der skal blive til virkelighed. :

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet