Ellemann forstår ikke bekymringen

Det kommunale selvstyre er truet, mener udvalgsformænd i KL. Men den ansvarlige minister ser ikke kommunernes magt som begrænset.  Tværtimod, lyder svaret fra Karen Ellemann (V). 

KL

Af Mia Tang | [email protected]

KL skal stå vagt om det kommunale selvstyre, fordi staten i højere og højere grad dikterer, hvad kommunerne må eller ikke må. En række love har gjort indhug i kommunernes frihedsgrader, så nu må KL i højere grad end tidligere værne om selvstyret. Sådan lyder meldingen fra udvalgsformændene, men indenrigs- og socialminister Karen Ellemann (V) afviser, at det kommunale selvstyre på nogen måde skulle være truet. Kommunen har stillet hende en række spørgsmål om emnet. 

Hvilket indtryk gør det på dig, når 6 ud af 6 afgående formænd for de politiske KL-udvalg ser forsvaret af det kommunale selvstyre som den største og sværeste udfordring i den kommende valgperiode?

”Jeg er enig i, at der også fremover ligger en stor udfordring i at sikre et stærkt kommunalt selvstyre, og det er en opgave, vi skal løse i fællesskab. Regeringen og KL er enige om, at mål- og rammestyring er det bærende princip i relationen mellem staten og kommunerne. Det spiller godt sammen med, at de nye større kommuner giver mulighed for større lokal handlefrihed.”

 Er der risiko for, at det kommunale selvstyre begrænses yderligere de næste fire år?

”Jeg er ikke enig i den præmis, at det kommunale selvstyre overordnet set er blevet begrænset. Tværtimod – for mig at se har kommunalreformen styrket rammerne for det kommunale selvstyre. Samtidig er vi midt i en afbureaukratiserings-proces, som vil give kommunerne langt bedre mulighed for at løse deres opgaver, sådan som de ønsker at gøre det lokalt.”

 Forstår du, at kommunerne kan føle, at det kommunale selvstyre er truet?

”Nej, det gør jeg egentlig ikke. Regeringen har ingen ønsker om at detailregulere kommunerne - tværtimod. For jeg er overbevist om, at større lokal handlefrihed er afgørende for at sikre en smidig offentlig sektor, der leverer serviceydelser af høj kvalitet til borgerne.” :

 

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet