Elbranchen rydder op i brodne kar

Lidt for klimaglade budskaber og deciderede misforståelser har i lang tid hersket om grøn strøm. Inden årets udløb er branchen selv med til at præsentere en ny deklaration, der skal skabe mere gennemsigtighed.

Tema: Klima

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Forvirringen er stor om begreber som grøn strøm og klimavenlige produkter. Forbrugerne har mere end svært ved at navigere rundt i de mange overfladiske betegnelser. Den erkendelse er for længst nået op på ministerniveau. I sommers bad daværende klima- og energiminister Connie Hedegaard (K) derfor en række organisationer om at sætte sig sammen og lave klarere retningslinjer på området.

Et arbejde, som Dansk Energi sidder for bordenden af. De repræsenterer elhandlerne og håber med en ny branchedeklaration at skabe klarhed over, hvilke produkter der er på markedet, og hvad effekten af disse produkter er.

”Det har vist sig at være en nødvendig opgave, fordi der har været nogle misforståelser på markedet med de hidtidige produkter, og der har været lidt debat omkring, om der har været snyd på vægten, og folk har fået det, som de har købt,” siger afdelingschef Lars Hansen fra Dansk Energi.

De øvrige organisationer i arbejdsgruppen er Energistyrelsen, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Forbrugerrådet og Energinet.dk.

Mere dokumentation

Lars Hansen forklarer, at arbejdsgruppen arbejder på tre kategorier af produkter. Den første er CO2-produkter. Typisk vil her være tale om at købe CO2-kvoter og efterfølgende annullere dem. En anden kategori vil vedrøre investeringer i ny vedvarende energi. Forbrugerne vil med disse produkter betale penge til en fond, pulje eller andet, hvor pengene er direkte øremærkede til nye investeringer. Den sidste kategori er certifikater fra eksisterende anlæg med vedvarende energi. Dette punkt vil blive underinddelt efter anlæggets alder. Formentlig med skillelinjer efter to og ti år og så anlæg uden aldersdefinition. Dernæst vil kravene til dokumentation blive øget for virksomhederne.

Branchen har ikke egentlige sanktionsmuligheder, men Lars Hansen oplyser, at de og andre i branchen vil gå i rette med de virksomheder, der ikke måtte opfylde de nye krav. 

Generelt problem

Allerede i dag kan forbrugerne læse om elprodukter med miljøvalg på elpristavlen, men det helt store fremskridt vil være, at effekten for hvert enkelt produkt vil blive angivet. Særligt klarheden om miljøeffekterne skulle gerne forbedres markant i forhold til i dag, mener Forbrugerrådet.

”Jeg vil nok sige, at hvis man går ind på elpristavlen i dag, så er der lidt grønnere, end der burde være, for nu at sige det på den populære måde. Det er det, som vi forsøger at rette op på,” forklarer energipolitisk medarbejder Martin Salamon.

Arbejdsgruppen håber da også helt at få afskaffet begrebet grøn strøm, som der har været meget hype omkring de seneste år. Det er dog ikke kun i elbranchen, at virksomhederne synes at ’vaske’ deres produkter lidt grønnere, end de i virkeligheden er, også kaldet greenwashing.

Forbrugerombudsmanden fremkom i slutningen af august måned med et udkast til en vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen på tværs af brancher. Baggrunden for vejledningen er, at virksomheder i stigende grad benytter sig af miljømæssige påstande i markedsføringen, fortæller Danielle Brisson, der er fuldmægtig hos Forbrugerombudsmanden. Kommuner bør være meget opmærksomme på ikke at videreføre vildledende oplysninger fra virksomhederne.

”Hvis de som følge af køb af et produkt gerne vil fremhæve sig selv som en kommune, der gør noget godt for miljøet, skal de være meget påpasselige med ikke at overdrive deres budskaber, da de som udgangspunkt vil være ansvarlige for deres egen markedsføring, hvis tiltaget er omfattet af markedsføringsloven,” siger Danielle Brisson.

Kommuner er omfattet af markedsføringsloven, når de selv udbyder varer og tjenesteydelser på markedet.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet