EL: Sygedagpengemodtagere skal kunne klage over læger

Enhedslisten vil give sygedagpengemodtagere mulighed for at klage over de lægefaglige vurderinger, som ligger til grund for kommuners tildeling af ekstra sygedagpenge og ressourceforløbsydelser.

Sygedagpengereform

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Regeringens sygedagpengerefom træder i kraft i løbet af sommeren. En af de store ændringer består i, at borgere allerede efter fem måneder og ikke 12 måneders sygemelding vil blive vurderet på deres arbejdsevne. Kommunerne skal tage stilling til, om borgeren kan fortsætte på sygedagpenge eller de skal over i et jobafklaringsforløb.

I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg slår beskæftigelsesminister Mette Frederiksen fast, at borgerne ikke kan klage over den lægefaglige vurdering, som ligger til grund for kommunernes afgørelse om retten til yderlige sygedagpenge.

Det er et stort problem, mener Finn Sørensen, kommunal- og socialordfører i Enhedslisten.

- Det er fuldstændig op til kommunen at vurdere, hvilke lægelige udsagn de vil lægge til grund for deres afgørelse. Der er mange eksempler på, at kommunerne har en mere optimistisk vurdering af den sygemeldtes situation end patientens egen læge og speciallæger, og at kommunen sender syge mennesker i job eller arbejdsprøvning i strid med anbefalinger fra speciallæger, siger han og tilføjer:

- Det skader tilliden til kommunens afgørelser, derfor bør der være en mulighed for at afprøve det faglige grundlag for kommunens afgørelser.

Der følges op

Mette Frederiksen skriver i sit svar til Beskæftigelsesudvalget, at 'den sygemeldte kan ikke kræve, at der indhentes en ny lægeattest, men den sygemeldte kan klage over kommunens afgørelser i sagen'.

Ministeren understreger dog i et andet svar, at hun vil følge op på kommunernes tildeling af ressource- og jobafklaringsforløb, så der ikke spekuleres i, at alvorligt syge borgere skal have ressourceforløbsydelser, som er på niveau med kontanthjælp og ikke sygedagpenge.

‘Jeg forventer, at kommunerne administrerer i overensstemmelse med reglerne i sygedagpengeloven, og at de personer, som opfylder betingelserne for ret til sygedagpenge, naturligvis også fremover vil få ret til sygedagpenge eller jobafklaringsforløb med udbetaling af ressourceforløbsydelse. Som en del af opfølgningen på reformen vil der være særligt fokus på antallet af borgere på henholdsvis sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, herunder varighed og effekt, på kommunernes brug af forlængelsesreglerne og på udviklingen af den aktive indsats, herunder den tværfaglige indsats,’ skriver Mette Frederiksen.

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet