Eksporten af dansk energiteknologi vokser

Efter flere års fald er eksporten af energiteknologi igen på vej op. Det viser nye tal, som Energistyrelsen i dag offentliggør i samarbejde med DI Energibranchen og Erhvervsstyrelsen.

Af Redaktionen | [email protected]

Danmark er det EU-land, hvor energiteknologi udgør den største andel af den samlede vareeksport. Efter tre år, hvor eksporten af energiteknologi gik den forkerte vej, er den nu ved at genvinde det tabte. Men selv i dårlige tider, har Danmark haft en førerposition i EU. Siden 2000 er dansk eksport af energiteknologi øget med 140 pct., hvor EU15-landene til sammenligning kun har øget deres andel med knapt 80 pct.

– Det er meget opmuntrende, at eksporten af dansk energiteknologi atter er inde i en positiv udvikling. Det er godt for både beskæftigelsen og for betalingsbalancen. Særligt den grønne del af branchen står stærkt som producenter af fremtidens teknologier. Med energiaftalen fra marts 2012 har regeringen og de øvrige forligspartier skabt sikre rammer for energipolitikken frem til 2020 med bl.a. øget energieffektivisering og udbygning med vedvarende energi, siger klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.

EU27-landene aftog i 2011 57,6 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi, hvilket er en stigning fra 2010 på over 17 pct. Siden 2000 er eksporten steget med hele 96 pct. - altså næsten fordoblet. Det gør EU’s indre marked til den største aftager af danske løsninger. Ser man på de enkelte lande inden for EU har Storbritannien overtaget rollen fra Tyskland som det største marked for dansk energiteknologi. Det skyldes, at Danmark har afsat en stor mængde vindmøllekomponenter til Storbritannien, og det har samlet fået eksporten op på 11,4 mia. kr.

Uden for EU's grænser går det også godt med den danske eksport af energiteknologi. På de vigtige BRIK-markeder er den vokset med hele 27 pct. i forhold til 2010, og disse vækstmarkeder udgør nu 8,5 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi i 2011.

– Det danske eksempel kan bruges som løftestang for en mere ambitiøs energipolitik i både EU og resten af verden. Det er et bevis på, at den grønne omstilling skaber økonomiske muligheder. Vores virksomheder kan levere den omstilling, som verden har brug for. Men hvis eksportstigningen skal fastholdes, skal politikerne skabe rammerne for, at Danmark bliver et udstillingsland for verdens bedste energiteknologiske løsninger, siger branchedirektør Hans Peter Slente, DI Energibranchen.

 

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet