Ekspert: Aaholm står til at vinde Frederiksberg-sagen

Det bliver svært for Frederiksberg Kommune at bevise, at det var i orden at fyre Suzanne Aaholm, mener ekspert. Han anbefaler kommunen at få lukket sagen ved et forlig. 

Fokus: aaholm-sagen

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Frederiksberg Kommune får uhyre vanskeligt ved at overbevise retten om, at fyringen af kommunaldirektør Suzanne Aaholm var berettiget. 

Det vurderer procesadvokat og lektor i civilproces ved Københavns Universitet, Karsten Thomas Henriksen, på baggrund af Kommunens gennemgang af sagens akter. 

”Det er helt oplagt, at Suzanne Aaholm klarer frisag, hvis hun kan bevise de indsigelser, hun har. Omvendt mener jeg ikke nødvendigvis, det er tilstrækkeligt for kommunen at bevise sine påstande. Jeg tror, kommunen har en svær sag,” siger han. 

Frederiksberg Kommune anklager Suzanne Aaholm for at have overskredet sit budget i forbindelse med en omorganisering på rådhuset. I et forsøg på at holde overskridelsen skjult for politikerne skal hun have brudt  styrelsesloven og Indenrigsministeriets konteringsregler. Derfor har kommunen fyret  hende for grov misligholdelse af sit ansættelsesforhold. 

Ekspert efterlyser beviser

Ved at bruge den skærpede bestemmelse kan kommunen fyre hende med løn for tre måneders i stedet for tre år – en halv million i stedet for fem millioner kroner. Men dermed skal Frederiksberg Kommune formentlig bevise, at Suzanne Aaholm ikke bare har brudt lovgivningen, men at hun har gjort det bevidst eller i hvert fald groft uagtsomt. Og Karsten Thomas Henriksen tvivler på, at kommunen er i stand til nogen af delene. 

”De skal komme med et ganske klart bevis for, at der er begået noget, som er groft uforsvarligt og højst kritisabelt. Noget, der siger, at hun agtede at gå videre med sit forehavende, selvom hun vidste, det var ulovligt,” siger Karsten Thomas Henriksen og fortsætter: ”For mig at se har Suzanne Aaholm en god sag. Hun har fornuftige undskyldninger langt hen ad vejen. Og selv hvis kommunen har ret i de ting, den siger, er jeg i tvivl om, hvorvidt det er nok til at fyre hende. Det kræver efter min opfattelse, at hun bevidst har sagt: ’Ja, lad os omgå konteringsreglerne,’” siger han.  

Anbefaler forlig

Advokat Vibeke Borberg har i mange år beskæftiget sig med ansættelsesret i det offentlige. Hun pointerer, at der skal meget til, før retten statuerer grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. Og hun tvivler på, at betingelserne er opfyldt i denne sag. 

Begge eksperter understreger, at en retssag altid kan gå begge veje afhængigt af skriftlige beviser og mundtlige vidneudsagn. Karsten Thomas Henriksen mener dog, det er meget op ad bakke for Frederiksberg Kommune. Derfor anbefaler han kommunen at gå efter et forlig. 

”Jeg ville smide en ordentlig håndfuld månedslønninger på bordet og se, om vi ikke kunne få lukket den sag. Det er den eneste fornuftige løsning,” siger han og fortsætter: ”Hvis jeg derimod var Suzanne Aaholms rådgiver, så ville jeg stå relativt stejlt.”

I en e-mail siger borgmester Jørgen Glenthøj (K), at kommunen ikke vil kommentere personalesager i pressen, og at han derfor ikke har kommentarer ud over dem, der indgår i afskedigelsesgrundlaget. ”Afskedigelsesgrundlaget beskriver meget præcist baggrunden for, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer – med en enkelt undtagelse – stemte for at afskedige Suzanne Aaholm,” hedder det i mailen.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet