E-valg afprøves

Indenrigsministeriet har netop indgået en formel aftale med forskere fra projektet DemTech på IT-Universitetet. De skal undersøge, om det er en god idé at implementere e-valg i Danmark.

Demokrati

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

I december 2010 modtog forskere ved IT-Universitetet en bevilling fra det Strategiske Forskningsråd til at drive projektet DemTech – Democratic Technologies – for at undersøge mulighederne for elektronisk valg i Danmark. Nu har IT-Universitetet indgået en officiel aftale med Indenrigsministeriet om at undersøge, hvorvidt e-valg kan forbedre den nuværende valgproces i Danmark.

Økonomi-og indenrigsminister Margrethe Vestager forklarer til Kommunen, hvorfor ministeriet har valgt at indgå aftalen:

”Det er helt oplagt, at vi udnytter de muligheder, som ny teknologi giver os, også i forbindelse med valg. Forsøgene med e-valg skal vise, om der er væsentlige fordele ved elektroniske valg, som gør, at vi skal overveje at digitalisere valghandlingen på længere sigt.”

Margrethe Vestager fremhæver tre områder, hvor hun mener, at det elektroniske valg har en styrke frem for det traditionelle valg:

”Vi slipper for bunken af stemmesedler med ugyldige stemmer, hvor de valgtilforordnede er i tvivl om, hvor vælgeren har sat sit kryds. En anden fordel er, at synshandicappede kan få mulighed for at stemme uden hjælp. På længere sigt kan den manuelle optælling desuden blive overflødig, og det kan spare kommunerne for nogle ressourcer.”

Indtil videre har 13 kommuner udtrykt interesse for at afholde elektronisk kommunalvalg i 2013, hvis der bliver skabt hjemmel for det. Hvis der bliver givet grønt lys, skal forskerne fra DemTech-projektet observere, hvordan afviklingen af de elektroniske kommunalvalg forløber. Teknologiforskrækkede borgere kan dog hvile roligt, idet de elektroniske stemmebokse i så fald kun bliver et supplement til det almindelige valg.

I en række lande har man forsøgt sig med e-valg, men indførslen af den nye teknologi har ikke været uden problemer. Forsker på DemTech-projektet Carsten Schürmann forklarer, hvorfor komplikationerne opstår:

”I mange lande har man bare købt et produkt og indført det uden at tænke på kulturen, der omgiver et valg. I Holland og USA blev processen styret af regeringen, og det firma, der udviklede teknologien, og videnskabsfolkene blev ikke taget med på råd.”

I DemTech-projektet arbejder forskerne tæt sammen med offentlige institutioner, virksomheder og interesseorganisationer. Derfor mener Carsten Schürmann, at Danmark kan blive det første land, som laver troværdige forsøg med e-valg.

Stor risiko

Alligevel stiller Carsten Schür­mann spørgsmålstegn ved, hvorvidt e-valg i Danmark er en god idé. Han peger på, at indførelsen af e-valg kan medføre en række problemer, hvoraf det tekniske kommer i anden række.

”Der er mange risici forbundet med e-valg. Den største er problemet med vælgernes tillid. Danmark har et system, der fungerer glimrende. Men hvis folk ikke har tillid til den nye teknologi, er det meget risikabelt, fordi den demokratiske proces er afgørende for hele landets sammenhængskraft,” fortæller han.

DemTech-projektet forsøger at imødegå disse problemer ved blandt andet at undersøge traditionernes betydning for valget:

”Valgets traditioner er en vigtig grund til, at folk har tillid til systemet. Selv det at stå i kø har et positivt aspekt, idet du er tilskuer til en del af valgprocessen og måske kender nogle af de valgtilforordnede,” fortæller han.

Han fremhæver dog, at e-valg også har sine fordele, såsom muligheden for at undgå ugyldige stemmer, som der til Folketingsvalget sidste år var 11.492 af. Økonomiske gevinster er der dog ikke nogen af på kort sigt. Teknologirådet vurderer, at det vil koste mellem 277 og 514 millioner kroner at anskaffe og udvikle elektroniske stemmebokse til hele landet. Selve afviklingen af valget vil koste 79 millioner kroner – i 2007 lå udgifterne til Folketingsvalget på 83 millioner kroner.

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet