Foto: Aalborg Kommune
Foto: Aalborg Kommune

”Det lå lige for”

Jens Kristian Munks 17 år som kommunaldirektør i Aalborg Kommune har budt på mange udfordringer, og den mest aktuelle er ledigheden blandt nyuddannede kandidater. Han skal dog ikke selv være med til at tippe udviklingen, for den 31. marts i år bliver han 67 år og forlader direktørstolen.

Netværk

Af Søren Engelbrecht | [email protected]

Jens Kristian Munk gentager ofte sig selv. Når den snart pensionerede kommunaldirektør forklarer, hvad der er Aalborg Kommunes mest presserende udfordring, tilføjer han efterfølgende:

- Det er den helt store udfordring.

Jens Kristian Munk uddyber en smule og siger det så igen:

- Det er den helt store udfordring.

Det virker ikke indøvet eller retorisk bevidst, som når Barack Obama gør det. Som når politikere har fået at vide af deres rådgivere, at de skal gentage den vigtigste pointe, så budskabet trænger igennem. Det kan selvfølgelig være en arbejdsskade efter 35 år omgivet af politikere på et rådhus, hvoraf de 17 af årene har været som kommunaldirektør. Men det virker mere underbevidst, end når flertallet på Christiansborg bruger frasen: “Men vi skal også kunne følge med” om flygtningesituationen. Hver gang, noget ligger Jens Kristian Munk på sinde, er han nødt til at gentage det, så vi er helt med.

- Det er den helt store udfordring, siger han for tredje gang i løbet af én besvarelse.

”Det har altid fascineret mig at arbejde med de økonomiske processer. [...] Dels at få det til at gå op, men også den psykologiske proces det er at få så mange som muligt om bord.”

Den helt store udfordring er Aalborg Universitets mange kandidatdimittender, der nu skal finde et arbejde i regionen. Udfordringen er et resultat af det arbejde, Aalborg Kommune og Jens Kristian Munk har gjort for at trække flere unge til byen. Antallet af nyudklækkede kandidater i Aalborg er steget med knap 50 procent de sidste fem år, og mange vælger at blive boende. Men når der mangler arbejde til dem, bliver succesen en udfordring.

- Det er lidt af en stopklods i den ellers positive udvikling og befolkningstilvækst, vi oplever lige nu, for ledigheden er jo ret stor for især nyuddannede kandidater. Og når vi producerer så mange kandidater, så bliver ledigheden generelt høj, siger Jens Kristian Munk.

Jens Kristian Munk mener dog ikke, det var en faktor, de glemte at medregne, da de søsatte kampagnen.

- Det er jo en generel samfundsudvikling - ikke bare i det offentlige. Vi er ikke de eneste, der har svært ved at skabe job, siger han og ser et lille lys i mørket:

- Vi håber, at erhvervsudviklingen og økonomien generelt begynder at vende, hvilket det tyder mere og mere på. Så vil det jo give nogle fantastiske muligheder. Men lige nu er det en stor udfordring.

Gennem fem årtier

Det er svært at pege på en person, der har et mere indgående kendskab til Aalborg Kommunes maskinrum end Jens Kristian Munk. Han blev ansat i kommunen i 1981 som fuldmægtig, og først 35 år og fire jobskift senere stempler han ud for sidste gang. Med en cand.polit. fra Københavns Universitet og tre år hos Kommunernes Landsforening var den kommunale sti allerede ved at tegne sig, og Jens Kristian Munk fandt den tilfældigvis utrolig spændende.

- Det har altid fascineret mig at arbejde med de økonomiske processer. Eksempelvis når vi har lavet budgetforlig, der er koncentreret omkring én dag, hvor vi skal have det hele til at gå op i en højere enhed. Ikke kun få det til at gå op, men også den psykologiske proces, det er at få så mange som muligt ombord.

- Det har altid fascineret mig, understreger Jens Kristian Munk.

For 17 år siden, 1. maj 1999, kulminerede 18 års tro tjeneste i Aalborg Kommune så i form af ansættelsen som kommunaldirektør. Som nyuddannet var det et drømmejob, Jens Kristian Munk ikke turde håbe på, men da tiden kom, lå det lige for. Efter fem år som direktør for skole- og kulturforvaltningen hev den næsten nyvalgte borgmester Henning G. Jensen (S) Jens Kristian Munk ind, da jobbet blev ledigt. Med et mantra om, at der altid skal være penge i kassen, kørte de to garvede herrer et velsmurt parløb indtil udgangen af 2013, hvor Thomas Kastrup-Larsen (S) overtog borgmesterposten og med ny og ung energi har taget stafetten og ført udviklingen videre.

Trygge hænder

Det mantra skal nu leve videre uden Jens Kristian Munk. Det skal stå sin prøve overfor “den helt store udfordring”, Men det føler Jens Kristian Munk sig også meget tryg ved, at det kan. Ikke kun fordi det i hans verden giver sig selv, at der altid skal være penge i kassen, hvis du vil blive siddende som borgmester, og det er i sig selv svært at argumentere imod. Men derudover er han også tryg ved de folk, som nu skal varetage opgaven.

Alle kommunerne i Region Nordjylland arbejder sammen om et område som forbedret erhvervs-  og turismeudvikling, og Aalborg Kommune samarbejder allerede med de øvrige kommuner i Nordjylland og erhvervslivet om at skabe plads til kandidatdimittenderne.

- Det handler jo netop om at holde sammen heroppe i Nordjylland og få hjulpet de nyuddannede kandidater - både til gavn for kandidaterne, men især også til gavn for de kommuner og erhvervsvirksomheder, de kommer ud i, siger Jens Kristian Munk og tilføjer efter en udånding:

- Jeg er meget fortrøstningsfuld.

Blå bog

Jens Kristian Munk

  • Født 31. marts 1949 i Thy
  • Er gift med Birgitte og far til tre
  • Har i 27 år boet i et bofællesskab i Aalborg
  • Cand.polit., Københavns Universitet
  • Ansat i Aalborg Kommune i 1981
  • Kommunaldirektør siden 1999
  • Skal gå Caminoen i april og maj

Kilde: jenskristianmunk.dk

Netværk

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet