Udover ældremilliarden skal også det omstridte omprioriteringsbidrag være med til at løfte området, lyder det fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Hos Socialdemokraterne peger man dog på, at pengene først og fremmest skal gå til de syge og demente ældre. Foto: Lærke Posselt / Polfoto
Udover ældremilliarden skal også det omstridte omprioriteringsbidrag være med til at løfte området, lyder det fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Hos Socialdemokraterne peger man dog på, at pengene først og fremmest skal gå til de syge og demente ældre. Foto: Lærke Posselt / Polfoto

De 'unge kommuner' gør indhug i ældremilliarden

I økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne er ældremilliarden omlagt til at blive en del af bloktilskuddet, og det betyder, at pengene i højere grad går til storbykommuner med en lav gennemsnitsalder. Det var KL’s eget ønske, forklarer social- og indenrigsministeren.

Udligning

Af Morten Munkholm | [email protected]

Er regeringens ældremilliard reelt en milliard til de ældre?

Det er det spørgsmål, som Socialdemokraterne gerne vil have svar på fra regeringen, efter at det i sommerens økonomiaftale med KL blev besluttet at omlægge ældremilliarden, så pengene i stedet for at blive fordelt efter antallet af ældre borgere i kommunerne nu indgår i det generelle fordelingssystem for penge til kommunerne.

Ifølge en oversigt fra Social- og Indenrigsministeriet betyder det, at Københavns Kommune, som har landets laveste gennemsnitsalder, nu går fra at få 58 millioner kroner fra ældremilliarden til i stedet at få 102 millioner kroner - altså 44 millioner kroner ekstra, som landets 30 mest ældretunge kommuner tilsammen må punge ud med.

- Baggrunden for, at man afsatte ældremilliarden, var, at man fra Folketingets side gerne ville løfte området med blandt andet flere varme hænder. Derfor blev den også delt ud efter, hvor mange ældre der rent faktisk er i hver kommune, siger Erik Christensen (S), som i tirsdags havde indkaldt to ministre i samråd om sagen.

”Jeg er ret sikker på, at kommunerne er tilfredse med, at der er blevet lyttet til dem på det her punkt. Og det er min og regeringens forventning, at kommunerne fortsat vil bruge pengene til det prioriterede løft af kvaliteten på ældreområdet.”

Socialdemokraterne, der sammen med De Radikale, Venstre og De Konservative selv afsatte ældremilliarden i 2013, tvivler nemlig på, at de ældre generelt vil opleve det lovede løft, nu hvor midlerne er blevet til en generel pengepulje og der samtidig skal spares syv milliarder til regeringens omprioriteringsbidrag.

- Kommunerne skal nu selv ind at prioritere pengene, hvis de vil skabe bedre rammer for de ældre generelt, og det vel at mærke samtidig med, at de skal omprioritere et milliardbeløb årlig i de kommende år, forklarer Erik Christensen.

Puljet velfærd

Den grundlæggende diskussion går på, om kommunernes velfærdsmidler skal deles ud efter et detailstyret system, hvor man sikrer sig, at de går til et bestemt område - eller om de skal lægges oveni det generelle bloktilskud, som kommunerne fuldstændig selv kan råde over. KL ønsker som regel det sidste, og det er også grunden til, at ældremilliarden nu er blevet omlagt.

- Jeg er ret sikker på, at kommunerne er tilfredse med, at der er blevet lyttet til dem på det her punkt. Og det er min og regeringens forventning, at kommunerne fortsat vil bruge pengene til det prioriterede løft af kvaliteten på ældreområdet, fortalte social- og indenrigsminister Karen Ellemann i tirsdagens samråd.

Her understregede hun samtidig, at hun anser 44 millioner for at være et ret lille beløb, når det samlede bloktilskud løber op i 337 milliarder, og at regeringen med omprioriteringsbidraget har tænkt sig netop at prioritere sundhed for de ældre i finansloven for 2016. De penge er dog ikke en fuldgod erstatning, mener Socialdemokraterne.

- Ældremilliarden gik til, at man skulle kunne få et godt liv som ældre, også selvom man ikke er medicinsk patient. De nye penge, som regeringen vil afsætte, kommer først og fremmest til at gå til de syge og demente ældre, siger Erik Christensen, der som tidligere borgmester i Nyborg udmærket kender kommunernes ønske om at kunne råde over penge decentralt.

- Med min baggrund ved jeg jo godt, at kommunerne som regel helst vil have penge via bloktilskud fremfor puljer. Men beslutningen bag ældremilliarden var altså at øremærke penge specifikt til ældreområdet og de kommuner, der har mange ældre borgere, siger han.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet