Danmark i global front med offentlig IT

Danmark kommer ind på en fjede plads i FN-opgørelse over lande med bedste offentlige IT. Det skaber vækst, siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF).

DIGITALISERING

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Den store plan for digitalisering af den offentlige sektor i Danmark er blot ved at blive rullet ud. Alligevel befinder Danmark sig allerede helt i top på den globale rangliste over nationer med den mest velfungerende offentlige IT.
I FN's såkaldte 'E-government survey' for 2012 kommer Danmark således ind på en fjerdeplads kun overgået af Sydkorea, Holland og Storbritanien. I 2010 lå Danmark som nummer syv og i 2008 som nummer to.

Danmark fremhæves særligt, fordi man er gået langt videre end blot at opbygge en enkelt portal-indgang for borgerne til det offentlige, som man også kender det i de fleste andre EU-lande. Herhjemme fokuseres der på at skabe en række mere målrettede indgange.

- Den tidlige indsats med at opbygge online services' har skabt betydelige omkostningseffektivitet. I Danmark sparer digital overførelser at have sparet skatteyderne for over 1 milliard kroner og virksomheder for knap 400 millioner kroner, skriver FN i undersøgelsen.

Kilde til vækst
En netop offentliggjort redegørelse fra Erhvervs- og Vækstministeriet peger på, at der ikke kun er besparelser i det offentlige ved øget digitalisering. Ifølge erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) er digitaliseringen af den offentlige sektor også en vigtig kilde til øget vækst og produktivitet i den private sektor.

- Redegørelsen peger blandt andet. på, at der er milliardgevinster at hente ved at øge digitaliseringen af erhvervslivets interne processer og produktion. Herudover kan det offentliges anvendelse af digitale løsninger skabe nye forretnings- og eksportmuligheder for danske virksomheder, samtidig med at kvaliteten og effektiviteten i den offentlige sektor forbedres, siger Ole Sohn.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet