Corydon: Vi har en forståelse med KL

Finansminister Bjarne Corydon (S) og KL har indgået en ’konstruktiv forståelse’ om regeringens vækstplans konsekvenser for kommunerne. Ikke en aftale

INTERVIEW

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Finansminister Bjarne Corydon har på forhånd sikret sig, at KL ikke kommer til at protestere højlydt over de initiativer i regeringens vækstplan, som rammer kommunerne.

Ifølge regeringens udspil skal kommunernes udgifter i 2014 holdes på samme niveau som i 2013. Inden for denne nulvæskt ramme skal der samtidig bruges to mia. kr. ekstra på anlæg, end aftalen for 2013 lagde op til.
Det betyder, at servicerammen næste år reduceres med to mia. kr. til det kommunerne reelt forventes at forbruge i år, og dermed også et lavere bloktilskud for 2014.

- Den ene dimension er, at vi på den måde fastholder serviceudgifterne på niveauet for 2013. Men den anden dimension er, at et betydeligt antal kommuner har et likviditetsproblem. De har simpelthen ikke penge til at udfylde den ramme, de har fået adgang til af regeringen, siger Bjarne Corydon til dk-økonomi.

Som en konsekvens her af er regeringen og KL blevet enige om, at det ekstraordinære balancetilskud, som kommuerne i år fik tildelt på grund af oprettelsen af Udbetaling Danmark vil blive gentaget næste år.

Et nyt fænomen
Dermed er der allerede truffet beslutninger om emner, som traditionelt hører økonomiforhandlingerne til. Men da KL og regeringen ikke kan indgå egentlige aftaler på området, inden de kommende udgiftslofter er vedtaget i Folketinget, har man i stedet valgt at kalde det en fælles ’forståelse’.

Er en ’forståelse’ så lige så bindende som en aftale?

- Det er jo et nyt fænomen. Og der er to grunde til, at vi har fået det nu. Dels, at vi har fået en budgetlov, der betyder, at forholdet mellem regering og kommuner nu står på en ny måde. Og herudover også den konkrete sammenhæng, hvor vi føler, at det er nødvendigt at gøre noget for konkurrenceevnen, og hvor vi så gerne vil anerkende kommunernes håndtering af det her forløb, siger Bjarne Corydon.

Plads til forhandling
Han understereger, at den kommende reduktion af servicerammen er permanent. Men at kommunerne vil få mulighed til at forhandle sig frem til deres andel af den vækst i det offentlige forbrug, som Vækstplan DK lægger op til de kommende år.

- Niveauet for servicerammen vil svare til det, der rent faktisk afholdes udgifter for i 2013. Og så er der jo en vækst procent for det offentlige forbrug som så at sige er til fri forhandling. Hvilken sektor de går til og hvilke formål, vil blive udmøntet gennem årene, siger Bjarne Corydon.

 

Læs regeringens 'forståelse' med KL om rammerne for 2014 her.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet