Betonen skal skæres væk og brændes

Det er en tung opgave at komme en omfattende PCB-forurening til livs. Det viser KAB’s plan for renoveringen i Farum Midtpunkt.

Oprydning

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

Det bliver et meget stort arbejde at fjerne den omfattende PCB-forurening i Birkhøjterasserne i Farum Midtpunkt. Problemet er, at lejlighedernes indvendige døre er blevet fæstnet til betonen med en fugemasse, der består af omkring 40 procent PCB. KAB har tidligere forsøgt sig med at fjerne selve kilden til forureningen, men det var ikke nok. 

PCB’en er trængt ind i betonen og afgasset til resten af materialerne i lejligheden. Derfor er det nødvendigt at skære betonen rundt om dørene helt væk, skifte køkkener, bryde gulve op og i enkelte tilfælde fjerne hele vægge samt dele af facaderne skal helt fjernes. 

Handle with care

PCB-forurenet materiale er farligt affald og skal håndteres derefter. Derfor er det også nødvendigt at sende den fjernede beton til afbrænding på Kommunekemi.

KAB håber at få tilladelse til at renovere en blok af gangen, så man kan arbejde i etaper og fokuserer på at få en boligblok færdig af gangen. Samlet set forventes renoveringen at komme til at tage to år og tre måneder, hvis alt går efter planen.

Inden Furesø Kommune kan godkende KAB’s forslag til renoveringen, skal embedslægen vurdere, om planen er tilstrækkeligt til at bringe PCB’en under Sundhedstyrelsens aktionsværdier inden for en rimelig tidshorisont. En ”meget grov tommelfingerregel” fra Sundhedsstyrelsen peger på, at det kan tage tre til fem år efter endt renovering.

Trods et stort og omkostningstungt arbejde fortryder KAB’s tekniske direktør ikke, at boligforeningen satte sig for at undersøge sine boliger for potentiel forurening.

”Det er selvfølgelig frustrerende, at vi skal alt det her igennem, fordi vi valgt at lave de undersøgelser. Men fordi det her var et spørgsmål om vores beboeres sundhed, valgte vi at gøre det. Og vi ville gøre det samme med den viden, vi har i dag,” siger Torben Trampe.

 

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet