Aftale om energirenovering kritiseres for at være uambitiøs

Nu retter de private udlejere kritik mod den nye energisparepakke, som beskyldes for ikke at være modig nok. Energiordfører afviser kritikken

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I sidste uge nåede alle partier i Folketinget med undtagelse af Liberal Alliance til enighed om en ny energisparepakke for private lejeboliger. Aftalen giver bl.a. mulighed for, at mindre energiinvesteringer kan finansieres over huslejen. Men fra ejernes side møder aftalen om energisparepakken nu kritik.

- Aftalen er ikke ambitiøs nok. Selv om den indeholder positive elementer og vil rykke noget, så vil den ikke være nok til at nå de meget ambitiøse mål, som regeringen og Folketinget har sat op, siger administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark Torben Christensen.

Ejendomsforeningen Danmark repræsenterer omkring 85 pct. af alle private udlejere, og Torben Christensen mener, at aftalen kun giver udlejerne mulighed for at finansiere begrænsede investeringer over huslejen.

Har ikke en Joakim von And-pengetank
Aftalen er tidligere blevet kritiseret af bl.a. Danmarks Lejerforening, som repræsenterer lejerne og derved står i det modsatte ringhjørne af Ejendomsforeningen Danmark. Danmarks Lejerforening mener, at aftalen kan give lejerne en utilsigtet huslejeforhøjelse, fordi de allerede betaler til ejendommens vedligeholdelseskonto.
Torben Christensen kalder lovgivningen for ’håbløst forældet’:

- Det er trist, at man ikke har haft mod til at pille ved huslejereguleringslovens bestemmelser på det her område og erkende, at vi har en lovgivning, som er håbløst forældet, fordi den slet ikke tager højde for de udfordringer, som vi som samfund står overfor.

For udlejerne er det en stor udgift på kort sigt at skulle investere i energibesparende tiltag, mens lejerne kan ende med at stå med en forhøjet månedlig udgift til huslejen. For alle parter er energiinvesteringerne dog gavnlige på længere sigt.
Det er det paradoks, som parterne har ønsket at løse med aftalen.
Men det er ifølge Torben Christensen ikke nok.

- Man kan ikke forvente, at en udlejer skal foretage en energibesparende investering, hvis han ikke kan få den dækket. Det er jo de færreste udlejere, som har en Joakim von And-pengetank liggende i baghaven. De skal låne i en bank eller kreditforening, og hvis ikke de kan garantere, at pengene kommer ind, så vil banken aldrig låne dem de penge, siger Torben Christensen.

En fornuftig balance
På Christiansborg kan Enhedslistens energi-ordfører Per Clausen ikke genkende kritikken af, at aftalen skulle spænde ben for de langtidsholdbare energiinvesteringer.

- Der er helt klart gennemført nogle lempelser i forhold til husejerne på det her område, så de kan få betalt de investeringer, som de gennemfører, over huslejen. Så jeg synes sådan set at man har fundet en meget fornuftig balance med både en hensyntagen til lejernes lejebeskyttelse og så også mulighederne for at investere i energibesparelser, siger Per Clausen.

At aftalen både møder kritik fra udlejere og lejere, bliver af Per Clausen næsten set som et kvalitetsstempel:
- Jeg synes, at det udsagn, der nu kommer, viser, at vi har ramt meget godt med den her aftale. Det er klart, at vi ikke kan underminere beskyttelsen af lejerne i forhold til at sikre dem mod meget høje huslejestigninger. Det kan vi ikke gennemhulle ved hjælp af en energiaftale. Der kan vi forsøge at sikre, at der faktisk er en finansiering til at gennemføre energirenoveringer, og det er det, som vi har bestræbt os på, siger han.  

Her og nu-løsning
Partierne bag aftalen har aftalt, at lovforslaget, der bliver fremlagt i december, skal evalueres efter to år, og Per Clausen understreger, at aftalen skal revideres, hvis den ikke medfører de nødvendige investeringer i energirenovering af lejeboliger. Og en revision er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at udlejerne skal stilles gunstigere.

- Det kan for eksempel ske ved at stille skrappere krav til ejerne. Det kan jo godt være, at de i virkeligheden skal udsættes for et hårdere pres. Men det må vi diskutere, hvis ikke det her virker, siger Per Clausen.

Torben Christensen mener, at aftalen i sin nuværende form lægger op til, at det er op til udlejerne at foretage de store investeringer, mens gevinsten i form af et lavere energiforbrug tilfalder lejerne.  
- Det er sådan en ’her og nu-løsning’, som ikke tager højde for, at varmeudgifterne vil stige i fremtiden. Hvis man tager højde for det, så er investeringerne på langt sigt også en fremtidssikring af huslejerne, siger Torben Christensen. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet