3F raser over tolkning af lægeudtalelser

Kommuners lægekonsulenter fejltolker alt for ofte lægernes anbefalinger, mener 3F og speciallægerne.

Førtidspension

Af Redaktionen | [email protected]

3F har bragt en række sager frem i lyset, hvor speciallægers anbefalinger i forhold til, om en person bør gives førtidspension, er blevet ignoreret af kommunerne. Det er ifølge 3F ofte endt med, at personer erklæret ude af stand til at arbejde alligevel sendes på arbejdsmarkedet af sagsbehandleren.

Det handler i særdeleshed om den måde, kommunernes lægekonsulenter fortolker lægernes udtalelser.

”Nu er det desværre blevet sådan, at man i mange jobcentre lægger meget vægt på, hvad kommunernes egne lægekonsulenter siger i forhold til arbejdsevne. Og det er slet ikke det, der er meningen. Disse konsulenter skal alene oversætte de lægelige papirer, som socialrådgiverne ikke kan forstå. Og det er der, man kan se, at der er sket en fordrejning, og det så bliver sagsbehandlet på en forkert måde,” siger Karin Petersen, der er socialrådgiver for 3F.

Også i Foreningen af Praktiserende Speciallæger er man bekymret over lægekonsulenternes arbejde.

Bryder ikke loven

Kommunernes praksis er dog ikke ulovlig. Pernille Fejfer, ankechef i Ankestyrelsen, forklarer, at det ifølge loven er kommunerne og ikke speciallægerne, der træffer afgørelse i de sociale sager.

”Sagsbehandleren skal foretage en vurdering af borgerens arbejdsevne. Det kan forekomme, at kommunen ikke er enig i den undersøgende læges konklusion om borgerens funktionsevne i forhold til forskellige arbejdsfunktioner. I sådanne tilfælde kan kommunen redegøre for sin vurdering og anføre en faglig forklaring,” forklarer Pernille Fejfer. 

Samtidig forklarer hun, at lægerne i flere tilfælde mangler indsigt i, hvilke muligheder der findes på arbejdsmarkedet.

Men selvom kommunerne følger reglerne, mener 3F, at det er nødvendigt at gøre noget. 

”Det ville bestemt være godt, hvis ministeriet kunne præcisere reglerne, så man helt klart ved, hvordan de her ting skal håndteres, og hvilken rolle lægekonsulenterne har,” siger Karin Petersen.

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet