1462 anmeldelser af skattesnyd

Det er typisk gennem anonyme henvendelser, at kommunen bliver tippet om mulig fusk med skatter og afgifter, fortæller chefen for borgerservice i Rebild.

Skattesnyd

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Diskussionen om skattefusk har ramt Danmark denne sommer med statsministerkandidat Helle Thorning-
Schmidt (S) og hendes ægtemand, Stephen Kinnock, som ufrivillige hovedpersoner. Men det er ikke alle sager om skatte- og afgiftsfusk, der får lige så stor mediebevågenhed.
Det seneste år er der blevet anmeldt i alt 1462 tilfælde af grov skattesvig og overtrædelser af skatte- og afgiftsloven i Danmark. Det er især de store kommuner, som ligger i top ti.
Sidste kvartal lå Rebild Kommune med 1,5 procent i spidsen som den af landets kommuner med størst andel af de samlede anmeldelser, der omhandler overtrædelser af skatte- og afgiftslovene. Det drejer sig om i alt fire indberetninger på tre måneder.
Anmeldelser om skattefusk bliver typisk givet anonymt, fortæller chef for borgerservice i Rebild, Claus Holm. Kommunen har dog ikke observeret aktivitet ud over normalen i det omtalte kvartal, men man har selvfølgelig sager af forskellig karakter, der lige nu bliver set nærmere på.

Salg af katte

”Vi har blandt andet en anonym anmeldelse, som går på, at en navngivet person skulle sælge katte via Den Blå Avis og internettet, som personen ikke er registreret til,” fortæller Claus Holm.
Antallet af anmeldelser siger ikke noget om, hvor store eller små beløb der er tale om. I år udgør anmeldelserne af groft skattesvig lidt over 13 procent af de samlede anmeldelser af skattesnyd i Danmark.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet