Puljepatrulje scorer millioner

Siden 2007 har en fundraising-gruppe i Haderslev fået millionerne til at trille ind i kommunen. 13 velformulerede projektansøgninger til eksterne midler har skaffet omkring 20 millioner kroner.

Økonomi

Af Sine Riis Lund | [email protected]

I daglig tale kaldes gruppen for ’Puljepatruljen’, og navnet har fået en yderst positiv klang i Haderslev Kommune. Der er tale om en fundraising-gruppe for serviceområdet Børne- og Familieservice, der blev nedsat i 2007. Siden opstarten har puljepatruljen formået at få bevilget penge til 8 ud af 13 projektansøgninger til statslige og andre eksterne midler. I alt 20 millioner kroner. Endnu afventer kommunen svar på to af ansøgningerne.

Direktøren for Børne- og Familieservice, Jens Houmann, tilskriver det gruppens evne til at beskrive kommunens projekter på en detaljeret og interessevækkende måde.

”Vi har meget klart fået dokumenteret, at det er et kompetencemæssigt spørgsmål at skrive en god ansøgning. Det handler om at have en insight-viden, og at man er i stand til at omsætte det til skrift, så det er klart, distinkt og appellerende,” siger Jens Houmann.

Puljer er fremtiden

Puljepatruljen er et tværfagligt netværk, der består af syv personer fra hver deres fagområde under Børne- og Familieservice. Netværket mødes en gang om måneden og drøfter, hvilke puljer det bedst kan betale sig at søge. Netop kommunens evne til at søge eksterne midler mener Jens Houmann er helt afgørende for kommunen. Han vurderer, at lovgivningen fra statens side i mindre grad end tidligere bliver fulgt af tilsvarende bloktilskud, der dækker implementeringen.

”I dag skal kommunerne selv være med til at finansiere en større og større del af implementeringen af lovgivningen. Derfor bliver det enormt vigtigt for kommunerne at kunne det her,” siger Jens Houmann.

Interne medarbejdere

I Haderslev har man tilsyneladende fundet fidusen. En væsentlig pointe er, at det er de interne medarbejdere i kommunen, der via samarbejde på tværs i organisationen har fået opbygget de rette kompetencer. På den måde søger kommunen kun midler til dagsordener og mål, som der i forvejen er fokus på. Søgningen bliver derfor meget målrettet. Jens Houmann tror da heller ikke på, at man med samme succes kan hyre eksterne folk til at sende projektansøgningerne af sted.

”Man kan ikke komme udefra og sælge sådan en kage og sige: ’Her er en kage, spis den.’ Der skal være et medejerskab til, hvordan den skal se ud, hvordan den skal smage osv. Derfor er det så vigtigt, at vi oparbejder den kompetence inhouse i kommunen. Det er i hvert fald vores erkendelse,” siger Jens Houmann.

Størsteparten af pengene, 13 ud af de 20 millioner kroner, er hentet i 2009. :

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet