Mindre byer får flere penge til byfornyelse

Samlet vil minister give de mindre byer fortrinsret til 75 mio. til byfornyelsesindsatsen og dermed øge den statslige refusion

Landdistrikter

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, fortæller i et svar til Folketingets by- og boligudvalg, at han til næste år vil foreslå en ændring af byfornyelsesloven, der indebærer en omfordeling af den del af byfornyelsesrammen, der afsættes til områdefornyelse og bygningsfornyelse i områder. Det vil betyde, at de mindre byer får fortrinsret til en større andel af midlerne end de nuværende 12,5 mio. kr. årligt.

- Samtidig er det min plan at ændre på reglerne for uddeling af de 50 mio. kr., der årligt afsættes bygningsfornyelse i disse områder. Disse midler kan anvendes til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige huse. Med det kommende forslag vil de mindre byer få fortrinsret til 35 mio. kr. til områdefornyelse og 40 mio. kr. til bygningsfornyelse i de områder, der får støtte til områdefornyelse. Det betyder, at de mindre byer samlet set vil få fortrinsret til i alt 75 mio. kr. til byfornyelsesindsatsen, skriver ministeren.

Omlægningen skal samtidig ske for at sætte markant stærkere ind mod dårlige boliger på landet og de mindste byer.

- Jeg ønsker derfor også - i lighed med mulighederne efter den såkaldte Indsatspulje - at øge den statslige refusion til de grundlæggende byfornyelsesforanstaltninger i de mindste byer og landdistrikter, afslutter Carsten Hansen sit svar. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet