dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Mindre byer får flere penge til byfornyelse

Mindre byer får flere penge til byfornyelse

Samlet vil minister give de mindre byer fortrinsret til 75 mio. til byfornyelsesindsatsen og dermed øge den statslige refusion

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, fortæller i et svar til Folketingets by- og boligudvalg, at han til næste år vil foreslå en ændring af byfornyelsesloven, der indebærer en omfordeling af den del af byfornyelsesrammen, der afsættes til områdefornyelse og bygningsfornyelse i områder. Det vil betyde, at de mindre byer får fortrinsret til en større andel af midlerne end de nuværende 12,5 mio. kr. årligt.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier