Lærere: Konflikterne opstår, når KL kommer

Små problemer vokser sig store og principielle, når KL’s konsulenter er med ved bordet, siger lærere. Det afviser KL.

Konflikt

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Når de juridiske konsulenter fra KL dukker op i en kommune, er der garanti for problemer.
Sådan er oplevelsen hos repræsentanter for lokale lærerkredse, som fortæller, at konflikter optrappes, når KL kommer til.

”Jeg har følt KL’s tilstedeværelse som en optrapning. Min opfattelse er, at der er opstået flere problemer, end der ellers ville have gjort,” fortæller Jonna Rolvung.

Hun er formand for lærerkredsen i Vordingborg. Her brød forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale sammen i februar 2009. Kommunen ønskede mere undervisningstid. Det ville lærerne ikke være med til. Og som følge af det røg kommunens skoler i mødeplanen i det indeværende skoleår.

De efterfølgende forhandlinger mellem kommunen, sekunderet af KL, og lærerkredsen med støtte fra Danmarks Lærerforening blev en barsk omgang.

”Vi aftalte, at vi skulle forsøge at tage lokale problemer op og løse dem. Desværre fik vi ikke løst så mange problemer. Tværtimod voksede de,” siger Jonna Rolvung.

Det bekræfter formanden for de lokale skoleledere, Peder Skelbo Hansen.

”Lokale problemer, som man normalt kunne løse på skolerne, blev løftet op til nogle møder, hvor de centrale parter deltog. Og det har haft mange konsekvenser i forhold til det daglige samarbejde,” siger han.

I Randers er forhandlingerne mellem kommunen og lærerkredsen brudt sammen. Det skete efter, at KL’s konsulenter havde lavet en analyse af lærernes undervisningstid. Den analyse måtte lærerne søge aktindsigt i, før de fik den udleveret.

På baggrund af analysen har Randers Kommune krævet, at lærerne skal undervise mere. Til gengæld for det har lærerne krævet, at andre arbejdsopgaver så blev pillet ud. Det har kommunen afvist. Formanden for lærerkredsen, Kurt Sørensen, har igennem forhandlingerne oplevet, at KL har indtaget en meget styrende rolle.

”Vi føler, at Randers Kommune har været marionetter for KL. Vi havde et møde, hvor KL’s Jens Tousgaard var med, og det var ham, der førte ordet og udstak, hvad der skulle ske. Men det er selvfølgelig også det, han er købt og betalt til,” siger Kurt Sørensen.

Misforstået rolle

Også i Ballerup, hvor forhandlingerne om lærernes arbejdstid er endt i en blindgyde, er KL’s konsulenter med.
Formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, nikker genkendende til meldingerne.

”Vi hører fra nogen af vores kredse, at der har været KL-konsulenter på besøg. Men i flere kommuner får de ingen informationer. Hvad konsulenterne har lavet, og hvorfor de har været der, ved man faktisk ikke noget om,” siger Anders Bondo Christensen:

”Jeg har ikke nogen holdning til, hvordan KL får sine indtægter. Men jeg har en meget negativ holdning til, hvis konsulenterne er med til at forringe muligheden for at få en god aftale – som man oplever i Randers og Vordingborg. Så mener jeg, at konsulenterne har misforstået deres rolle,” siger han.

Formanden for KL’s Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler (K), afviser, at KL’s konsulenter er problemet. Han mener, konflikterne opstår, fordi KL er til stede i kommuner, som er ambitiøse og parat til at øge kravene til lærerne.

”Det er ikke min opfattelse, at KL optrapper noget som helst. Vores rolle er at hjælpe kommunerne til at få den viden, som gør, at de er godt rustet til forhandlingerne med modparten. Og selvfølgelig kan det opleves som generende, at ens modpart møder op rustet til forhandling. Men det dur ikke, at vi på den baggrund trækker os og lader kommunerne møde mindre rustet op til forhandlinger. Det ville ikke være særlig begavet,” siger Ziegler.

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet