Clausen: Vi skal have en klimalov i 2013

Enhedslistens energiordfører giver her sit bud på 2012’s største succes– og den største bommert i årets løb 

ENERGI

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Enhedslistens energiordfører Per Clausen har evalueret 2012 i energiens tegn for dk-teknik.

Årets succes - Energiaftalen er et vigtigt skift, fordi den betød, at vi fik en fælles forståelse af, at der var brug for at gennemføre en kraftig reduktion af CO2udslippet frem til 2020, at vi satser på at blive uafhængige af fossile brændstoffer og at vi får en plan for det. Det, at man erkendte, at det er nødvendigt at træffe nogle politiske beslutninger hvis man for alvor skal vende udviklingen i forbrug af ressourcer, forurening og CO2-udslip, det synes jeg jo er rigtig vigtigt og rigtig godt i den sammenhæng.

Hvis vi så også kan ende med – her inden vi tager på juleferie - at sikre at vi får et resultat på solcelleområdet, der betyder, at mulighederne for at sætte solceller op i den almene boligsektor bliver ligestillet med de muligheder, der eksisterer for en-familie-huse, så vil det også være et kæmpe-godt resultat. Men det mangler vi lige at få helt på plads endnu.

Årets overraskelse har været, at vi havde så meget ret, da vi i forbindelse med energiforhandlingerne sagde, at der var et enormt potentiale i solenergi, som var fuldstændigt undervurderet og fejlvurderet af både energistyrelsen - og sådan set også de øvrige politiske partier. Den overraskelse – som jo sådan set var en glædelig overraskelse - gav os lige pludselig en række vanskeligheder, fordi der opstod et problem i forhold til statsfinanserne, fordi det fører med sig, at man går glip af nogle skatteindtægter med energiafgifterne. 

Derfor blev det en rigtig besværlig sag. Men grundlæggende var det en fantastisk positiv overraskelse – ikke så meget for os, for vi havde hele tiden sagt, at vi havde brug for en plan for solenergi – men det var en overraskelse i den energipolitiske debat i Danmark i øvrigt.

Årets bommert var vel, at vi kom i en situation, hvor vi var nødt til at lave en aftale på solcelleområdet, som ikke var godt nok forberedt, fordi vi blev presset enormt meget tidsmæssigt. Og det har skabt en masse forvirring og en masse kaos, og det er rigtig ærgerligt. Jeg tror såmænd, at vi nok skal komme godt nok ud af det i sidste ende, men det er jo rigtig ærgerligt, at lave en aftale og et lovforslag, som man bliver nødt til at lave en hel del om efterfølgende, fordi man simpelthen ikke har haft styr på tingene.

Og at det også viser sig, at man ikke i Energiministeriet eller i det administrative system overhovedet har styr på, hvordan reglerne i virkeligheden var, før vi begyndte at lave dem om.

Årets positive kovending var at de borgerlige partier - efter at have klaget og jamret i forbindelse med energiaftalen og forhandlingerne omkring den - endte med at lave en energiaftale, hvor man sådan set accepterede de målsætninger, som regeringen havde lagt frem i regeringsgrundlaget, og som vi havde støttet. 

Så de borgerlige partier endte med at lave en aftale, hvor det, som de i udgangspunktet havde sagt var alt, alt for ambitiøst og alt, alt for dyrt, indeholdt næsten alt det, regeringen oprindeligt havde lagt ud. Det synes jeg er en kovending – en af de gode, fordi det gik den rigtige vej.  

Det, jeg er mest stolt af at have udrettet i 2012, er at vi forhåbentlig ender med at sikre, at den almene boligsektor får gode muligheder for at få sat solceller op fremadrettet og får samme vilkår som en-familie-huse har. Det vil jeg være rigtig stolt af, og jeg vælger at tage udgangspunkt i, at det lykkes - fordi det skal lykkes!

I 2013 er det mit vigtigste mål, at sikre at vi får en klimalov som opfølgning på energiaftalen, der gør, at vi kommer i hus med at reducere vores CO2-udslip i 2020 med de 40 pct., som vi er enige med regeringen i, at vi skal nå.

dk-teknik bringer i løbet af januar interviews med Folketingets energiordførere. På tirsdag kan du læse interviewet med Dansk Folkepartis Mikkel Dencker.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet