Politik fra rødderne

Af Redaktionen
 | 

Vi er den grønne forandring

Kommunerne i hovedstadsregionen skal gøre fælles fodslag for  grøn vækst.og klimastrategi

Radikale forandringer kræver, at nogen erkender, at tingene ikke kan fortsætte, som de er og bevidst begynder at gøre noget anderledes. Som den netop nyvalgte amerikanske præsident Barack Obama sagde tilbage i 2008: ”Change will not come if we wait for some other person or if we wait for some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek.”

Sådan forholder det sig også med den grønne omstilling. Hvis vi skal ændre den måde, vi producerer og bruger energi på, kræver det, at vi alle tager ejerskab til forandringen.

Det er ikke nok at vente på de internationale aftaler og en top-down bevægelse. Vi må også gribe forandringen an buttom-up. Det handler om at skabe forandring på det lokale nivau - i byerne, hvor livet leves og energien forbruges. Kommunerne er allerede i gang med at sætte rammerne for en grøn omstilling af byerne. Men vi har brug for at sætte endnu mere gang i processen. Derfor mødes en lang række kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner til Gate21-konferencen Transform2012 d. 21. og 22. november for at finde nye veje til at accelerere den grønne omstilling af byerne.

I hovedstadsregionen har kommunerne allerede taget markante skridt i retning af den grønne omstilling af byerne.

KKR Hovedstaden har udarbejdet en klimastrategi for hovedstadsregionens kommuner i samarbejde med Region Hovedstaden og kommunerne selv. Det er en strategi, der bygger på det vigtige klimaarbejde, der allerede foregår i mange kommuner. Men det er også en strategi, som lægger op til væsentlige forandringer, og som kræver meget af såvel kommuner som region.

Der er tale om et markant fælles løft, som vil gøre hovedstadsregionen til et foregangseksempel – ikke kun på europæisk, men også på internationalt niveau.

Forbilledligt samarbejde

Et godt eksempel på, hvor langt kommunerne allerede er nået, er den strategiske energiplanlægning på tværs af kommunegrænser, som er et vigtigt satsningsområde i hovedstadsregionens klimastrategi. Fremtidens energiforsyning uden fossile brændsler stiller nye krav til fjernvarmen. Derfor arbejder kommuner, regionen og el-, gas- og varmeselskaberne lige nu på nye løsninger til at koble de enkelte kommuners fjernvarmesystemer. Borgerne vil opleve lige så stor forsyningssikkerhed som altid, men med en væsentlig bedre ressourceudnyttelse. Det er den slags samarbejder, der skal løfte hovedstadsregionen bæredygtigt ind i 2050.

Når vi taler om et grønt løft af hovedstadsregionen er det vigtigt også at have blik for den større kontekst, regionen indgår i. Vi øger momentum for omstillingen ved at sikre et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Sydsverige. Med et samlet befolkningstal på 3,9 millioner repræsenterer de tre regioner et enormt potentiale for CO2-besparelser og grøn omstilling. Får vi løsninger til at fungere på tværs af de tre regioner og deres kommuner, har vi en historisk chance for at udvikle og implementere nye clean tech løsninger i stor skala. Samarbejdet på tværs af Øresund er allerede i gang via blandt andre Øresundskomiteen og fælles projekter med fokus på blandt andet energiforsyning, elbiler og energirenoveringer.

I hovedstadsregionen har vi, som i resten af Europa, længe talt om grøn vækst som en væsentlig motor for den grønne omstilling, og nu begynder vi at se de konkrete beviser på, at tesen holder. Vi ser flere og flere initiativer inden for regionen, der som Gate 21 har succes med at samle offentlige og private aktører i nye samarbejder med fokus på at udvikle markedsdygtige løsninger med det offentlige marked som laboratorium.

Tag ejerskab til forandringer

Projektet Plan C lancerer mod slutningen af 2012 en række nye modeller og værktøjer til energirenovering, som er blevet til i samarbejde mellem kommuner, forskningsinstitutioner og private virksomheder. Projektet Formel M har bragt nye metoder til mobilitetsplanlægning til verden – igen med udgangspunkt i det offentlige private innovationsarbejdet. Også inden for sundhedsområdet og velfærdsteknologien ser vi de samme tendenser.

Det er vigtigt, at vi tager ejerskab til forandringen på alle niveauer – i kommunerne, i regionerne, i institutionerne, i erhvervslivet, i hjemmene, i regeringen og i de internationale samarbejder. Og jeg tror på, at det vil ske. Den grønne dagsorden er til stede iblandt os og kimene til forandring er allerede begyndt at spire. Vi er den forandring vi venter på. 

 

Transform2012 er en konference om byernes grønne omstilling med kommunerne i førersædet. Bag konferencen står Gate 21, Region Hovedstaden, projekterne Plan C, Formel M, Energi Øresund, Urban Transition og Albertslundkonceptet. Transform2012 foregår i København d. 21. og 22. november 2012.

Læs mere om konferencen Transform2012 på www.transform2012.dk .


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57