Af Redaktionen
 | 

Vestegnen på det kulturelle verdenskort

Kommunerne vest for København er gået sammen om at forbedre deres image og gøre borgerne stolte. 

En lørdag sidst i oktober summede det af inspiration og begejstring på ARKEN Museum for Moderne Kunst. Her afholdt vi Vestegnens Kulturkonference, den første af sin slags, som markerede starten på et stort kultursamarbejde, som vi og vores seks borgmesterkolleger på Vestegnen har skudt i gang.

Målet er at udvikle den københavnske vest-egn til ny kulturregion – som blandt andet indeholder en årligt tilbagevendende Vestegnens Kulturuge, som skal finde sted første gang i uge 37, 2013.

På trods af generel borgertilfredshed og et relativt rigt og mangfoldigt kulturliv lider Vestegnen stadig af et noget tvetydigt ry, hvor især negative stereotyper om sociale problemer og grå kedelig forstadsbeton fylder meget i folks bevidsthed – især dem, der bor uden for Vestegnen.

Det vil vi gøre noget ved. 

Vi vil skabe vækst, liv og turisme på baggrund af alle de gode kulturaktiviteter, som allerede er på Vestegnen og samtidig udvikle et mere progressivt og kreativt kulturliv baseret på mangfoldighedens stærke lokale fællesskaber.

Samarbejdet er organiseret i Vestegnens Kulturinvesteringsråd – en række kommuner sydvest for København, der har udviklet sig forskelligt, og som nu skal finde en positiv fællesnævner i en kulturel platform.

Vi er stolte af vores område, og vil med rank ryg vise den for omverdenen.

Kultur i en krisetid

Men hvorfor beskæftige sig med kultur midt i en krisetid?

Det skal vi, fordi vi ikke har råd til at lade være. Fordi kultur er dét, der forandrer, skaber sammenhænge og binder os sammen. Kultur er en form for kommunikation, som skaber mening og værdier. Og fordi kultur skaber udvikling og vækst, ikke kun økonomisk, men også på det mentale plan.

Vi tror på, at alle mennesker har ønsker og drømme om forandringer til det bedre. Ønsker og drømme om forandringer, der kan skabe et bedre samfund; et mere bæredygtigt samfund. Og her tænker vi bæredygtighed både socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Men vi tror også, at vi kan blive bedre til at give plads til at udtrykke ønskerne og drømmene. Og her kan kulturen være en god indgang.

Forudsætningerne for at skabe en ny kulturregion på Vestegnen er mange. De to vigtigste er, at vi kan, vil og tør give vores ønsker og drømme konkrete udtryk, og at vi vil skabe forandringer til et bedre samfund.

Hvis vi vil forandringerne, er det vigtigt, at vi sammen bliver enige om en række pejlemærker for, hvordan vi arbejder med kultur: Vi skal lægge en fælles retning.

Kultur som drivkraft for innovation

På konferencen blev der fremlagt en bred opfattelse af kultur, hvor de kulturelle og kreative industrier er inspiratorer og vigtige drivkræfter for økonomisk og social innovation i andre sektorer.

Vi blev inspireret af Kunstakademiets Designskole til at frigøre vores kulturelle og kreative potentialer på Vestegnen i såkaldte kulturlaboratorier; eksperimenterende workshops. Her kan vi eksperimentere og arbejde på kryds og tværs med kulturen og hinanden i nye samarbejder og nye måder at bruge kulturen på.

Konferencen var målrettet ledere i kommunerne, foreningerne, kulturinstitutionerne og virksomhederne for at skabe et institutionelt ejerskab.

Men kultur er for alle, og brugerindflydelse er alfa og omega for at skabe ejerskab og lokal forankring. Vi blev inspireret af London, hvor projektet 'The Glass-House Community Led Design' netop arbejder med brugerstyret lokaludvikling.

Næste skridt efter konferencen bliver at iværksætte processer, der inkluderer og inddrager borgerne og andre nøglepersoner i det videre arbejde med at planlægge, hvordan Vestegnen helt konkret skal blive en ny kulturregion.

Vi tager udgangspunkt i en inspirationsramme, som vi kalder 'Rum til Bevægelse'.

Konferencen, der skød det hele i gang, hed 'Rum til Bevægelse'. Først og fremmest signalerer navnet et rummeligt Vestegnen, hvor der er plads til alle, og hvor mangfoldighedens mange fællesskaber kan udfolde sig.

Rum signalerer også de offentlige rum, hvor vi mødes og skaber kultur sammen. Det kan være udenfor, i parker, haver og veje, og indenfor i de mange spændende og aktive kulturinstitutioner, som vi har her på Vestegnen. Men kultur giver også mening i mange andre sektorer, hvor boligselskaber, virksomheder og uddannelsessteder også repræsenterer rum til bevægelse. 

For det andet signalerer vi med ordet bevægelse, at der er liv på Vestegnen, ikke kun i de enkelte kommuner, men at der også er mobilitet mellem de otte kommuner. Sidst men ikke mindst signalerer ordet bevægelse en mental forrykning, en udfordring, en læring og en forandring.

Fire fælles mål

Vi har opsat fire mål for vores kultursamarbejde. For det første vil vi skabe stærke fællesskaber, som inspirerer og begejstrer hinanden og omverdenen. Vi vil tage afsæt i og bygge videre på mangfoldighedens mange kulturelle og sociale fællesskaber, som allerede eksisterer på Vestegnen.

For det andet vil vi bruge kulturen som løftestang for udvikling og vækst – hvor vækst skal forstås i en bred forstand.

For det tredje vil vi udvikle en kulturel platform med et fælles sprog for, hvordan vi arbejder med kultur. Det kunne for eksempel være bredt sammensatte netværk, der deler viden og metoder på kulturområdet, og som også søger inspiration og erfaringsudveksler med internationale partnere fra andre geografiske områder liggende tæt på storbyer, fx Berlin, London, Bilbao og New York. 

For det fjerde vil vi revitalisere Vestegnen. Vi vil lade vores respektive kommuner banke med hver sin lokale puls og på trods vores forskelligheder skabe et samarbejde, som fortæller og formidler det lokale med én fælles stemme. Vi kigger fremad, men husker også vores historie som Københavns udflytningskommuner fra 50´erne, den rige etniske mangfoldighed, landsbyerne, som stadig eksisterer, vestvoldene og den menneskeskabte smukke natur. Vi vil bygge videre på den fantastiske fortælling som Vestegnen er. 

Hvad så nu?

Først og fremmest arbejder vi hen imod en Vestegnens Kulturuge i uge 37, 2013. Kulturugen bliver en stor begivenhed, som er sammensat af mange forskellige og nyskabende kulturoplevelser på hele Vestegnen. Oplevelserne er blandt andet udviklet på baggrund af resultaterne af arbejdet i kulturlaboratorierne, som er fundet sted hen over året og som i kulturugen formidles bredt ud. Kulturugen skal være en tilbagevendende begivenhed, der skal vokse sig større og bedre år for år. 

Borgere og partnere er velkomne

Vi otte borgmestre fra Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Rødovre, Glostrup, Høje Taastrup, Albertslund og Brøndby har udstukket visionen og rammen, men det er borgerne, kulturinstitutionerne, vidensinstitutionerne, virksomhederne samt eksterne partnere, der inviteres til at fylde indhold i visionen og udføre den i praksis.

Det arbejde starter nu, og det glæder vi os til!

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57