Af Redaktionen
 | 

Vækstkommunen Svendborg

Det er en myte, at der intet sker på Sydfyn. Vi kender vækstens anatomi, og derfor er der god grund til optimisme.

Vi lever i en tid, hvor det er lettere at spalte et atom, end at nedbryde en fordom'. Ordene kom fra videnskabsmanden Albert Einstein. Citatet dukkede op i forbindelse med en af de virkelig sejlivede fordomme på Sydfyn. Nemlig at der intet sker i vores kommune. Men myten er forkert.

Det er et faktum, at Danmark er ramt af en recession. Danmark er – som alle andre vestlige lande – ramt af en lavkonjunktur og af stigende arbejdsløshed. Recessionen har naturligvis også ramt Fyn og dermed også Svendborg.  Men vi er ikke hårdere ramt end alle andre. Tværtimod.

Det uafhængige forskningsinstitut Reg Lab udgav i 2010 en rapport om vækst og velstandsstigning i danske provinsbyer. Her undersøgte instituttet, hvilke byer der havde haft størst vækst i perioden 1993 til 2007.  Af de 25 byer opnåede Svendborg en placering som nummer 12. Og vi var en af de ni byer, der havde oplevet høj vækst i perioden fra 2000 til 2007.

Kritiske røster vil sikkert indvende, at det netop kun gjaldt indtil 2007. Her gik alt i stå! Det er imidlertid ikke tilfældet. I perioden fra 2007 til 2012 viser Indenrigsministeriets nøgletal, at der kun er én kommune med et  indbyggertal svarende til Svendborg Kommune, der har haft større vækst end os. Det er Guldborgsund Kommune. Af 18 kommuner med et indbyggertal mellem 50-75.000 er Svendborg den kommune, der har haft næsthøjest vækst.

Konklusionen er entydig. Igennem de sidste 20 år har Svendborg haft en bemærkelsesværdig høj vækst. Højere vækst end Herning, Holstebro, Helsingør, Hillerød, Fredericia, Esbjerg og mange andre byer, som ofte bliver fremstillet som vækst-løbere sammenlignet med Svendborg. Men det er altså faktuelt forkert.

Alligevel trives myten om, at der ikke sker noget i Svendborg. Vi har tilsyneladende svært ved at acceptere, at der er vækst. Selv om det måske ikke er lige til at se. For det er jo ikke synligt. Vi har stadig mange tomme erhvervsgrunde til salg. Men forklaringen er måske ligetil. Nogle store markante virksomheder lukkede for mange år siden. De var synlige i bybilledet. Bygningerne stod tomme længe. Som åbne sår, der ikke ville læges.

Men i de efterfølgende år er der sket en stille revolution i vores erhvervsstruktur. En underskov af nye, små, kreative virksomheder er dukket op. Men de dominerer ikke bybilledet. De etablerer sig nemlig ikke med store produktionsbygninger eller firmadomiciler på flotte adresser. Men de skaber vækst. Den kreative klasse er netop karakteriseret ved, at den skaber høj vækst. Og Svendborg er i dag på top fire-listen over Danmarks mest kreative byer.

Det betyder, at vi i dag har en erhvervsstruktur, der er langt mindre sårbar i forhold til globaliseringstendenser, og at vi ikke er afhængige af enkelte virksomheder. Kort sagt, en meget gunstig omstilling i vores erhvervsstruktur. 

Det betyder naturligvis ikke, at vi nu skal hvile på laurbærene. Tværtimod. Vi er placeret i en egn af landet, hvor der skal kæmpes hårdt for vækst.  Men vi ved heldigvis, hvad der skaber vækst. Reg Labs undersøgelse har kortlagt 'vækstens anatomi'. I forhold til vækst gælder 80/20-reglen. Den fortæller, at 80 procent af væksten skyldes produktivitetsudvikling i erhvervslivet. De resterende 20 procent kan tilskrives tilflytning.  Vi ved også, hvad der skaber produktivitetsstigninger i erhvervslivet. Her er svarene klyngesamarbejder, højere uddannelsesniveau og iværksætteri. Svendborg Kommunes vækststrategi er derfor målrettet disse områder.

Vi satser på en maritim klynge og på en sports-, uddannelses- og sundhedsklynge. Men vi erkender, at kommunen ikke har ressourcer til at løfte denne opgave selv. Derfor har vi overdraget opgaven til Udvikling Fyn. De har den fornødne ekspertise i forhold til at servicere klyngesamarbejder.

I vores uddannelsesråd – og i samarbejdet med vores lokale uddannelsesinstitutioner – arbejder vi på at højne uddannelsesniveauet. Her scorer Svendborg i forvejen meget højt. Men overgangsfrekvensen kan stadig øges. Og frafaldet kan mindskes.

I Fremtidsfabrikken har vi fokus på at skabe landets bedste rammevilkår for iværksættere. Dels ved at give iværksætterne et kompetenceløft. Dels ved at give alle rådgiverne – herunder kommunens egne medarbejdere – bedre forudsætninger for at hjælpe iværksætterne.

Vi ved også, hvad der skaber tilflytning. Det handler om ambitiøse byudviklingsprojekter. Derfor har vi fokus på et af Danmarks største og mest spændende byudviklingsprojekter Tankefuld, omdannelse af vores havn fra industrihavn til byhavn samt en spændende renovering af hele Svendborgs bymidte.

Når det er sagt, er det vigtigt at erkende, at kommunen ikke i sig selv kan garantere vækst. Vækst skabes ikke af én part. Vækst skabes i et samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, borgere, kommune og andre parter. Det er SvendborgAlliancen – et samarbejde mellem Svendborg Kommune og erhvervslivet – et godt eksempel på.

Igennem de sidste 20 år har vi været dygtige til at skabe vækst. Vi kender vækstens anatomi, og vores vækststrategi afspejler denne viden. Der er derfor god grund til optimisme. Vi kan også skabe høj vækst i de næste 20 år. Hvis vi selv tør tro på det. Og hvis vi står sammen om det. 

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57