Af Redaktionen
 | 

Servicedesign til cykelpendlere

Kommunalt tilrettelagt helhedsløsning til cykelpendlere vil gavne sundhed, miljø og økonomi.

 

Kommunerne er som følge af kommunalreformen nødt til at tænke forebyggelse af livsstilssygdomme ind som en del af deres politik og således skabe rammerne for både forøget livskvalitet hos den enkelte og økonomisk gevinst i form af sparede hospitalsudgifter. Og ud over økonomi og sundhed hviler der også et pres på infrastrukturen omkring de store byer, der er plaget af kødannelse og partikelforurening og mødes af et stigende krav om CO2-neutralitet. 

Økonomi, borgernes sundhed, den trafikale infrastruktur men også attraktive bymiljøer er forskellige og indbyrdes relaterede udfordringer for kommunerne i dag. Det er der selvfølgelig mange gode kræfter, der allerede arbejder med. Mit bidrag her vil være at vise, hvordan servicedesign til cyklende pendlere i storbyer kan være en del af løsningen. 

I Danmark er vi stolte af vores cykelkultur. Politikere ynder at fremhæve den, når det er muligt. Jeg er også selv glad for at cykle til arbejde hver dag året rundt og har gjort det i mange år. Jeg sætter pris på cyklens smidighed i bymiljøet, uafhængigheden af andre transportformer og på den daglige motion. 

Men når jeg tilbagelægger de ca. 15 km, som jeg har til arbejde, må jeg erkende, at meget ville være lettere, hvis transporten for cykelpendlere var tænkt som en helhedsløsning med fokus på mine behov som daglig cykelpendler. Og min påstand er, at en kommunalt tilrettelagt helhedsløsning ville få langt flere til at cykelpendle dagligt med positiv effekt på folkesundheden, bymiljøerne, miljøet og i sidste ende økonomien. Servicedesign til cykeltrafik vil give cykelpendlerne en positiv oplevelse af kommunen, idet de vil opleve deres cykeladfærd belønnet.

Attraktivt for brugere og udbydere

Servicedesign-begrebet er udviklet i starten af 1990’erne og handler om at kortlægge relationer og berøringspunkter mellem udbydere og forbrugere med henblik på at identificere områder, som ikke imødekommer brugernes adfærd og behov og gennem empiriske undersøgelser og brugerstudier at forbedre områderne og relationerne. Omsat til servicedesign til cykelpendling handler det om at identificere de barrierer, der afholder borgerne fra at bruge deres cykel til den daglige transport til og fra arbejde, og udvikle innovative løsninger, der imødekommer disse behov. Med udgangspunkt i brugernes behov kan man designe og udvikle nogle rammer for cykelpendling, som er attraktive for brugerne (nuværende og ikke mindst potentielle cykelpendlere) og effektive for udbyderne (i dette tilfælde kommunerne).

Servicedesigneren råder over en række redskaber, der skaber henholdsvis indsigt (om brugerne, deres vilkår og deres relation til udbyderne), idéudvikling og implementering. For at nå frem til indsigten vil servicedesigneren f.eks. benytte redskaber som research, observation og fortolkning og herunder f.eks. interviewe brugerne, undersøge det miljø, de skal færdes i, og observere deres adfærd. 

At anlægge byernes infrastruktur, så den understøtter pendlertrafikken til cyklisterne er selvfølgelig en stor opgave, der naturligvis ikke kan løses på en gang. Men kommunerne kunne arbejde med servicedesign til cykelpendling i faser. Ud fra denne metode kunne man starte med at spørge borgerne om deres ønsker og behov. Servicedesign til cykelpendling kan inddeles i forskellige komponenter, der indgår samlet i serviceydelsen i henholdsvis materielle og immaterielle komponenter. De materielle komponenter er cykel, vejanlæg, cykeludstyr (tøj, lygter, tasker, udstyr mm.) De immaterielle komponenter er serviceydelserne omkring de materielle komponenter og brugerne, og som binder brugerne sammen med cykler, vejanlæg mm. 

At matche pendlernes behov

Disse servicer skal løse brugerens behov – oplysninger om trafikale forhold, vedligeholdelsestjenester mm. Kommunerne kunne stille nogle faciliteter til rådighed, som ville lette den cyklendes vej gennem trafikken og bidrage til en positiv helhedsoplevelse af kommunen. 

Hvis vi tilrettelægger infrastruktur og servicer, så de matcher cykelpendlernes behov og dermed fjerner deres barrierer for en behagelig og komfortabel oplevelse af at cykle til arbejde hver dag, kan vi skubbe folkesundheden og CO2-regnskabet et skridt i den rigtige retning. Det er tiltag, der samtidig kan bidrage til at skabe attraktive bymiljøer, tiltrække flere turister til vores byer og skabe grundlag for både kompetenceopbygning og nye industrier inden for cykelområdet.

 

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57