Politik fra rødderne

Af Dorte Lindstrøm Vilstrup
 | 
Chefkonsulent, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Frivillige i ældreplejen kan blandt andet være med til at bekæmpe ensomhed blandt de ældre. Men det professionelle plejepersonale kan være udfordret på at udnytte de frivilliges ressourcer optimalt, skriver kronikøren.
Frivillige i ældreplejen kan blandt andet være med til at bekæmpe ensomhed blandt de ældre. Men det professionelle plejepersonale kan være udfordret på at udnytte de frivilliges ressourcer optimalt, skriver kronikøren.
Foto: Ole Lind/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Samarbejde med frivillige skal på skoleskemaet

Mellem den frivillige og borgeren står en fagmedarbejder, som skal inddrage frivillige med vidt forskellige kompetencer, påpeger COK-konsulent.

Frivillighed kan noget, faglighed ikke kan. Det er der bred enighed om.
Men kan fagligheden altid imødekomme og indfange frivilligheden? Her tænker jeg specielt på ældreplejen som samarbejdspartner til frivillighedsorganisationer og egne netværk af frivillige.

Ifølge Frivilligrapporten 2016-2018 har 63 pct. af danskerne været aktive i frivilligt arbejde. Vi ved også, at andelen af frivillige med længerevarende uddannelser er større end andelen af frivillige uden uddannelse. Igennem de senere år har der desuden været et øget fokus på at motivere til frivillighed blandt mennesker uden for arbejdsmarkedet. Inspirationskataloget fra Rambøll dokumenterer blandt andet flere gode eksempler på, at arbejdsløse og pensionister arbejder som frivillige inden for socialpsykiatrien. 

Et vidt begreb
Mon ikke den form for initiativer også vil vokse frem i ældreplejen? Der er mange gode initiativer i gang, og i marts har Sundhedsstyrelsen meldt ud, at puljerne til at forebygge ensomhed og mistrivsel hos ældre fortsætter.  

   For mig at se bliver det i fremtiden vigtigt at tage højde for, at motivation og forudsætninger for at være frivillig i ældreplejen varierer betydeligt, og at de frivillige altså er vigtige aktører i ældreplejen på meget forskellige vilkår. 

Siden 2016 har Sundhedsstyrelsen haft fokus på at styrke indsatsen mod ensomhed blandt ældre, og styrelsen anbefaler, at ældreplejen benytter sig af frivillige. Et fokus og en indsats der ikke mindsker behovet for en klar ansvarsfordeling og tydelige roller mellem de faglærte medarbejdere og de frivillige i ældreplejen.

For mig at se bliver det i fremtiden vigtigt at tage højde for, at motivation og forudsætninger for at være frivillig i ældreplejen varierer betydeligt, og at de frivillige altså er vigtige aktører i ældreplejen på meget forskellige vilkår. 

Presset medarbejder på sidelinjen
Selv om en kommune eller et plejecenter afsætter ressourcer til at arbejde med tydelig vision, rollefordeling og ledelse af frivillige, tror jeg stadig, at vi bliver nødt til at se på de faglærte medarbejderes kompetencer til at inddrage frivillige i arbejdsopgaverne. Her får den faglærte medarbejder i ældreplejen brug for nye værktøjer, sådan at hun bliver i stand til at honorere ønsket om at samarbejde med frivillige, når de mange arbejdsopgaver skal løses. 

At være frivillig kan hjælpe nogle borgere. Ligesom at være sammen med en frivillig kan hjælpe andre borgere. Men i relationen mellem borger og frivillig befinder der sig ofte en faglært medarbejder på sidelinjen. Og hvordan passer vi på denne medarbejder? Føler hun sig klædt godt nok på til både at inddrage den frivillige med få forudsætninger og den frivillige med mange erfaringer, høj faglighed og energi? 

En kompetence at inddrage frivillige
At de frivillige er meget forskellige, kan være en kæmpe ressource, men forskelligheden kan også give implikationer for de faglærte medarbejdere, som har ansvaret for de ældre medborgere og kerneopgaven. At inddrage og samarbejde med frivillige kræver, at de faglærte medarbejdere er i stand til at forventningsafstemme, kommunikere, sætte grænser, skitsere muligheder med videre. 

Igennem de senere år har vi haft et stigende fokus på, hvilke kompetencer der er nødvendige for at inddrage pårørende, men hvad med kompetencerne til at inddrage frivillige? Er det tilstrækkeligt, at der er rammer og ledelsesmæssig opbakning? Det er jeg ikke så sikker på. Men det er værd at tænke over og diskutere.

Arbejdsmarked

Organisation & ledelse

Social & sundhed

Undersøgelse


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57