Politik fra rødderne

Af Anette Faye Jacobsen
 | 
seniorforsker, Institut for Menneskerettigheder (Foto: Anne Mie Dreves)
Det er vigtigt for et retssamfund som det danske, at der ikke er store grupper af borgere, der oplever sig uretfærdigt eller urimeligt behandlet af myndighederne, skriver kronikøren.
"Det er vigtigt for et retssamfund som det danske, at der ikke er store grupper af borgere, der oplever sig uretfærdigt eller urimeligt behandlet af myndighederne," skriver kronikøren.
Foto: Anders Brohus, Ritzau Foto

Hver femte borger føler sig urimeligt behandlet

Især borgere med handicap eller med en anden etnisk baggrund end dansk oplever vanskeligheder i kommunikationen med kommunen.

En af de mest grundlæggende rettigheder, danskerne bør kunne regne med, er retssikkerhed, men desværre tyder det på, at netop retssikkerheden er under pres i de danske kommuner. Vi har spurgt mere end 1.100 danskere om deres møde med kommunen, og hver femte borger føler sig urimeligt behandlet. Alle de adspurgte har haft en social sag ved kommunen, og størstedelen har modtaget en ydelse eller anden hjælp af kommunen inden for det seneste år. Flertallet har heldigvis en god oplevelse, men det er et problem for kommunerne, når et så stort mindretal af borgere, der får sociale ydelser eller anden hjælp fra det offentlige, melder om dårlige eller mindre gode oplevelser fra deres møde med kommunen.

Uklar kommunikation

Vi har også talt med en række kommunale borgerrådgivere, som blandt andet har til opgave at holde øje med, at kommunerne følger reglerne for sagsbehandling. To ud af tre borgerrådgivere kan fra deres kommune fortælle om udfordringer, som er centrale for retssikkerheden. Det gælder først og fremmest manglende eller for ringe sagsoplysning, partshøring og begrundelse af afgørelser.

Især borgere med handicap eller med en anden etnisk baggrund end dansk oplever vanskeligheder i kommunikationen med kommunen. Kommunerne må hverken direkte eller indirekte diskriminere særlige grupper i samfundet, og det er vigtigt for et retssamfund som det danske, at der ikke er store grupper af borgere, der oplever sig uretfærdigt eller urimeligt behandlet af myndighederne.

Borgerrådgivere kan styrke retssikkerheden

Jeg vil derfor opfordre alle kommuner til at se kritisk på deres kommunikation til borgere, der søger om social støtte, og blandt andet sikre, at borgerne oplever, at de bliver hørt og informeret om, at de kan have en bisidder til at hjælpe sig. Desuden bør det sikres, at de, der får afslag, bliver vejledt i at klage.

Ofte kan en borgerrådgiver hjælpe og være med til at styrke borgernes retssikkerhed. Godt en tredjedel af de danske kommuner har allerede en borgerrådgiver-funktion, men jeg vil anbefale alle kommuner at overveje, om en borgerrådgiverfunktion vil kunne styrke retssikkerheden for deres borgere.

Anette Faye Jacobsen er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder

Integration

Kommunikation

Undersøgelse


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57