Af Redaktionen
 | 

Partiernes holdopstilling bør afspejle befolkningens mangfoldighed

Det kræver, at brancherepræsentanterne melder sig på den politiske bane.

I dag er jeg folketingsmedlem på tredje år, men jeg har i 19 år været ansat i Grindsted Kommune, hvor jeg primært arbejdede med børne-, undervisnings-, musikskole- og folkeoplysningsområdet. I 19 år har mit arbejde taget udgangspunkt i de love, som jeg nu er med til at påvirke og vedtage på Christiansborg. Det har givet mig en unik indsigt i, hvordan beslutninger fra Christiansborg kan påvirke og til tider frustrere den kommunale verden.

Alt for mange love bliver vedtaget uden syn for borgerne og det nærmiljø, de skal implementeres i. Det skaber store udfordringer for mange kommuner rundt om i landet, hvilket fører til utilfredse borgere, som skal kæmpe mod et system af rigide og til tider uretfærdige regler. Med en større indsigt i den kommunale verden er mit håb, at vi kan få mindsket antallet af love, som ikke er tilpasset det virkelige liv. Mit håb er, at vi kan få mere decentraliseret styring og mere fleksible regler. Men indsigt i den kommunale verden er ikke det eneste, der er brug for i Folketinget. Indsigt i det private erhvervsliv er også nødvendig.

Ind med brancherepræsentanterne

Vi er 'kun' 179 medlemmer i Folketinget – derfor kan vi naturligvis ikke repræsentere alle brancher, uddannelser eller holdninger i det ganske land. Det, vi kan gøre, er at sikre et mere mangfoldigt Folketing med både DJØF’ere, ufaglærte, faglærte med kortere uddannelser og erhvervsuddannede. Partierne er nødt til at sikre, at de stiller med et hold, som kan afspejle befolkningens mangfoldighed. Men det kræver også, at der er repræsentanter fra de forskellige brancher og befolkningsgrupper, som melder sig på banen som politikere.

Jeg hører til et mindretal i Folketinget. Jeg er en af de få, der ikke kun har praktisk erhvervserfaring, men også bestrider jobbet som folketingspolitiker uden en lang videregående uddannelse. Og det er jeg stolt af. Det giver mit arbejde som politiker et konkret sigte, som er at sikre, at lovene og beslutningerne bliver forståelige for den almindelige dansker. Der er brug for politikere som mig, men der er også brug for politikere, som er akademikere, der er brug for politikere, som er af anden etnisk herkomst end dansk, og der er brug for homoseksuelle politikere. Vi skal afspejle folkets mangfoldighed, og derfor er det til fare for demokratiet, hvis Folketingets sammensætning bliver for ensartet.

Forskellige frekvenser

Den nuværende udfordring for det danske demokrati er, at en stadig større del af Folketingets medlemmer er akademikere. Det bliver mere komplekst at være politiker, og derfor bliver det mere eller mindre et krav at have en uddannelse for at kunne følge med. Det er en kedelig udvikling, som lægger pres på demokratiet. Det er måske også denne tendens, som presser det kommunale styre – manglen på erfaring fra erhvervslivet og livet udenfor politik. Du får ikke indsigt i arbejdsprocesserne efter en udflugt til den nærmeste kommunes forvaltning eller den lokale virksomhed i valgkredsen. Indsigt kræver indlevelse, og indlevelse får du først, når du er en del af hverdagen.

Og folketingspolitikere bør have været en del af hverdagen et eller andet sted i samfundet uden for politik. Vi skal bruge den erfaring, vi har fra den virkelige verden, til at gøre det, vi er valgt til – nemlig at lovgive. Lovgivningen skal tage udgangspunkt i hverdagen ude i landet. Lovgivningen skal tilpasses til de steder, hvor den skal kunne fungere – ude i kommunerne og ude i den private virksomhed.

Uanset om man er politiker eller ansat på Christiansborg eller i en af vore kommuner/regioner – ja så mener jeg, vi har en forpligtelse til at tale og skrive et sprog, som alle kan forstå. Uanset om det gælder love, bekendtgørelser, breve til borgerne eller et møde, der afholdes – ja så mener jeg, det er afsenderen af budskabet, som har en forpligtelse til at sikre, at modtageren forstår, hvad der bliver talt om. 

Hvis afsenderen og modtageren taler på to forskellige frekvenser og faktisk ikke forstår hinanden, så kan vi ikke forlange, at borgeren har mulighed for at overholde lovene, reglerne eller aftalerne.

Besøg den virkelige verden

Jeg har, siden jeg blev folketingskandidat, hvert år afsat tre dage til at være med på job i forskellige brancher. For selvom jeg er en af de få på Christiansborg, som har 19 års erhvervserfaring fra den offentlige sektor og fire fra det private erhvervsliv – inden jeg blev politiker – ja så mener jeg, at det fortsat er vigtigt at have kontakten til hverdagen og tage med på job. Dette giver nemlig både bedre indsigt i og forståelse af, hvordan lovgivningen påvirker og bør være, når den skal fungere i virkeligheden.

Min viden fra og omkring den virkelige verden udenfor Christiansborgs tykke mure giver mig en stor fordel i min hverdag som politiker. Det giver mig en indsigt, som jeg ellers ikke ville have haft. Jeg vil derfor opfordre alle jer, der overvejer en karriere indenfor politik, til at komme ud og opleve verden og vores samfund på egen hånd, inden I træder ind på den politiske arena. Det vil komme både jer selv, samfundet og borgerne til gode.

Jeg vil gerne slutte af med et citat, som giver i hvert fald mig, lidt stof til eftertanke: 'Vi administreres på alle områder af eksperter. Denne magtelite har meget få erfaringer til fælles med den befolkningsgruppe, som den dirigerer rundt med, og aner stort set ikke, hvordan det føles at være menigt medlem af samfundet.'


Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57