Politik fra rødderne

Af Nicoline Østergaard Ahmt
 | 
Elev på Haderslev Katedralskole
Mennesket må ikke blive en andenrangsarbejder, men skal derimod genopfinde sin arbejdsopgave. Der skal gives plads til menneskelige værdier som innovation og kreativ udfoldelse på arbejdspladsen, skriver vinderen af ledelseskommissionens kronikkonkurrence.
Mennesket må ikke blive en andenrangsarbejder, men skal derimod genopfinde sin arbejdsopgave. Der skal gives plads til menneskelige værdier som innovation og kreativ udfoldelse på arbejdspladsen, skriver vinderen af ledelseskommissionens kronikkonkurrence.
Foto: Justin Metz, Ritzau Foto

Offentlig ledelse anno 2030 er international, ansvarlig og human

Forudsigelse: Mails bliver der ikke færre af, men for at skabe plads til fordybelse og kreativitet, må den enkelte have tid, der kun er hans eller hendes.

Vinderkronik

Ledelseskommissionen udskrev i sensommeren en prisopgave for unge omkring fremtidens unge ledere. Nicoline Østergaard Ahmt vandt førstepræmie i kategorien "unge på en ungdomsuddannelse".

Bedømmelseskriterierne var:

·        Internationalt udsyn

·        Nye vinkler på ledelsesopgaven i samfundskontekst

·        Innovativ tænkning i forhold til udfoldelse af god ledelse

Enhver virksomhed, organisation eller anden form for arbejdsplads har brug for et eller flere individer, der stiller sig i front. Ledere, der kender målet og er villige til at bære ansvaret for at føre andre i den rigtige retning. Som mulighederne bliver flere i det moderne samfund, bliver behovet for ledere med overblik og udsyn større. En dygtig leder må være som en GPS, der er klar over, at mulighederne for at nå fra A til B er mange, og kan omdirigere ved uforudsete komplikationer. Men i modsætning til GPS’en skal lederen også besidde førerens evne til at vurdere hvilken kurs, der er at foretrække. Om det er den sikre men langsomme rute, eller om der er motorkræfter nok til at tage den risikable og direkte vej.
 

Min egen fremtid i FN
Om 13 år sidder jeg som leder for en overskuelig gruppe medarbejdere i UNEP’s sekretariat i Nairobi og må derfor besidde evnen til at navigere i en omskiftelig verden. På trods af at FN ikke er en offentlig organisation, så er samarbejdet mellem og med offentligheden i medlemslandene centralt. Ledelsen i FN er derfor tæt knyttet til den offentlige ledelse og ligner den på mange områder. I FN forfølger jeg min drøm om at sikre os en menneskelig fremtid på denne planet. Med en passion for arbejdet, og særligt formålet bag det, sikres mit daglige engagement i gøremål og opgaver. Af samme grund er et af de vigtigste kriterier ved jobsamtaler med kommende medarbejdere, at deres visioner og værdier matcher organisationens. Det sikrer benhårdt arbejde og arbejdsglæde.

Trivsel en selvfølge
Generelt er min opgave som leder at sikre mine medarbejderes trivsel på arbejdspladsen. Her er det oplagt at se på en af de største trusler mod arbejdsglæde og arbejdsevne, som stadig vil eksistere i fremtidens samfund: Stress. Den generation, der indtager arbejdsmarkedet om ti år, er vokset op med en smartphone i hånden og en computer på skødet – med andre ord tidsrøvere og et konstant krav om at være 'på'. Tempoet på arbejdsmarkedet vil være højt og krævende, og det vil derfor være min opgave at skabe tid og rum til mine medarbejdere og deres arbejde. Takket være den selvsamme teknologi, der øger presset, vil det være muligt at lade medarbejderne tage deres arbejde med væk fra arbejdspladsen. Jeg vil derfor opfordre mine medarbejdere til at skabe sig et mobilt kontor, der kan tages med ud i verden. Både til fjerntliggende områder, hvilket vil skabe forbindelser til vores omverden, men også blot til naturen, der kan trække selv den mest stressede arbejdsnarkoman tilbage til nuet. Ydermere giver det muligheden for at trække sig væk fra forstyrrelser. Mails bliver der ikke færre af, men for at skabe plads til fordybelse og kreativitet, må den enkelte have tid, der kun er hans eller hendes. Som leder skal jeg i højere grad end medarbejderne være tilgængelig, men også ledere må have mulighed for at tænke store tanker; at evaluere og tænke fremad. Det sker bedst ved fokus, og fokus kræver ro og tid.

Fremtiden er international
Fokusset må dog ikke blive så indadvendt, at det overtager pladsen for udsynet. I fremtiden bliver internationalt samarbejde kun vigtigere, i og med at der er fælles problemer, der skal løses. Åbenhed og respekt er nøgleord, når samarbejdet skal udvides. Hver enkelt medarbejder må være nysgerrig over for andres synspunkter, og det er mit job som leder ikke at sidde fast i gamle metoder og blindt følge utidssvarende løsningsmetoder. Jeg vil give plads til forskellige ideer og fremme udviklingen, hvilket kunne ske ved at benytte en af de mange websider, der tillader flere brugere at dele deres input. Her kan både laves sider for medarbejdere, samarbejdspartnere, andre ledere, den berørte befolkning og hvem end, der måtte have noget at sige. På den måde fremmes såvel forståelsen for andres synspunkter og muligheden for at lære af hinanden som samarbejde på trods af afstande.
 

Bevidst bæredygtig
I fremtiden bliver det uden tvivl vigtigere at indtænke bæredygtighed i enhver form for ledelse. Som lederen med udsynet har man et ansvar for at se på, hvilke fodspor, der sættes. Bæredygtighed kan implementeres på flere områder, hvor det sociale område allerede er blevet nævnt. Men det er ikke nok; en virksomhed skal også både have en bæredygtig økonomi og en bæredygtig indvirkning på miljøet. Mulighederne for at forbedre sig på det miljømæssige område er mange og vil i fremtiden kun blive flere. Generelt vil det blive mere rentabelt at investere i bæredygtig udvikling. Ledere, der forstår at indgå i denne udvikling, vil derfor have mulighed for både at forbedre fremtidens klima- og ressourceproblemer, uden at deres økonomi tager skade. Udover at være nødvendigt, vil det altså også være muligt at tænke både kort- og langsigtet.
 

Robot-integration
Man behøver ikke at tænke særlig langt frem for at blive klar over, at en uundgåelig del af fremtiden bliver den teknologiske udvikling. Som tidligere nævnt skal udviklingen selvfølgelig udnyttes på alle mulige områder. At skabe bedre arbejdsvilkår og effektive arbejdsmodeller vil uden tvivl kun være nogle af mulighederne, når teknologien udnyttes rigtigt. Frygten for det fremmede skal ikke have lov at dominere, men det betyder ikke, at vi skal lukke øjnene for den udfordring, som robotter og kunstig intelligens kan give for efterspørgslen på menneskelig arbejdskraft. Mennesket må ikke blive en andenrangsarbejder, men skal derimod genopfinde sin arbejdsopgave. Der skal gives plads til menneskelige værdier som innovation og kreativ udfoldelse på arbejdspladsen. En robot kan måske skubbe en arbejder af pinden, men den kan også give plads for, at selvsamme person kan udforske og anvende hidtil ubrugte evner. Tænk, hvilke ideer og løsninger, der kan skabes, når medarbejderne får lov til at udfolde nye sider af sig selv.
 

Det store ansvar
Lederen skal altså tage styringen, men uden at det går ud over medarbejderne. En dygtig leder ser, anerkender og udnytter medarbejdernes styrker ved at fordele arbejdsopgaverne og lytte til deres perspektiver. Bureaukrati, i den forstand at nogen bestemmer mere end andre, har sine fordele, men arbejdspladsen må ikke blive så bureaukratisk, at afstanden mellem leder og medarbejder bliver en hindring for samarbejdet. Ledelse må foregå med respekt for de involverede og forståelse for handlingernes konsekvenser. Som leder har man ikke kun ansvaret for at lede virksomheden eller organisationen mod sine mål – man har også et ansvar for sine medarbejdere og verden omkring sig.
 

Organisation & ledelse


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57