Af Redaktionen
 | 

Nye tider, nye muligheder

Øget arbejdskraft og stramme budgetter er vejen væk fra krisen, sagde statsministeren blandt andet i sin åbningstale.

Danmark har fået en ny regering.

En regering, der vil bruge det enestående ved Danmark til at løfte vores samfund. Vores velfærd, vores uddannelser, vores fællesskab. Vi skal tænke på helheden, ikke på særinteresser.

(…)

Vores første store opgave er at lede Danmark ansvarligt ud af krisen. De økonomiske problemer i Europa gør ikke opgaven mindre.

Regeringen vil som sin første store indsats kick-starte dansk økonomi. Effektivt og målrettet.

Vi vil fremrykke investeringer for i alt 10 mia. kr. De projekter, der var planlagt til at gå i gang om ét, to eller tre år, sætter vi nu i gang så hurtigt, som det overhovedet er muligt.

Det vil give mange nye job her og nu.

Og i samme ombæring får vi udført en række opgaver, som vi har brug for.

Vi får nye veje. Vi kommer hurtigere i gang med at lægge skinner.

Skoler kan få moderne klasselokaler. Og nedslidte boligområder kan få nye facader eller nyt tag.

Kick-starten vil skabe nye private arbejdspladser. Og vi skal også bruge den målrettet til at skabe forandring.

Når der sættes offentlige anlægsprojekter i gang, skal det derfor være en betingelse, at leverandørerne tager elever ind. Virksomhederne skal bære deres del af ansvaret for at uddanne de unge.

(…)

Regeringen overtager et meget stort underskud på de offentlige finanser. Det ser ud til, at det bliver på 85 mia. kr. til næste år. Det er lige så meget som alle vores udgifter til sygehuse og praktiserende læger. Så stort er overtrækket på kontoen.

Og det skal dækkes ind i en tid, hvor vi bliver flere, der skal forsørges. Færre til at arbejde. Og indtægterne fra Nordsøen falder.

Presset på den offentlige økonomi er stort.

Regeringen vil gøre kassen op og se, hvor galt det står til. På baggrund af vores ”kasseeftersyn” vil vi fremlægge en ny og ansvarlig plan for dansk økonomi frem mod 2020.

Det er vores mål, at der mindst skal være balance på de offentlige finanser i 2020. Det er et ambitiøst mål. Men det er nødvendigt. Økonomien må ikke skride igen.

Derfor er det også helt centralt, at vi overholder EU’s henstilling om den offentlige saldo i 2013.

En økonomi i balance er grundlaget for et Danmark i udvikling. Og for et Danmark uden store sociale skel. Derfor er en ansvarlig økonomisk politik helt afgørende for regeringen.

Vi skal nedbringe det store underskud. Det er nødvendigt for at komme videre.

Regeringen vil udvikle og modernisere Danmark. Vi vil sikre en tryg velfærd til danskerne. Vi vil give flere penge til sundhed. Vi vil udvikle uddannelserne. Vi vil prioritere forskning. Vi vil investere i grøn omstilling.

Det kræver, at vi sigter højt. Regeringen sigter mod at øge arbejdsudbuddet med omkring 135.000 personer frem mod 2020.

Lad os lige huske på, hvorfor vi skal have mere arbejdskraft. Hvorfor det er så vigtigt. Det er ikke for at glæde økonomiprofessorer og vismænd. Det er for at sikre almindelige menneskers velfærd og tryghed.

Derfor er der brug for en moderne helhedsløsning for Danmark. En helhedsløsning, hvor vi tager ansvar. Hvor vi arbejder mere. Og hvor vi derfor har råd til et godt samfund.

(…)

En veldreven offentlig sektor er en grundpille i det danske fællesskab, i vores velfærdssamfund.

Jeg er stolt af de små mirakler, der sker hver dag på vores sygehuse, skoler, plejehjem, daginstitutioner og socialcentre.

I de kommende år skal vi investere mere i vores velfærd. I uddannelser. I sundhed. 

Men dansk økonomi er ikke i en situation, hvor vi har råd til at opfylde alle ønsker. Det nytter ikke noget at sukke efter de gode gamle dage. Ti-erne er nye tider, sammenlignet med halvfemserne og nullerne. Og vi skal bruge de nye tider som afsæt for nye muligheder. Vi skal have mod til at prioritere. Vi skal have mod til at gå nye veje.

Vi har ikke råd til, at det offentlige overskrider sine budgetter. Sprængte budgetter har været normen år efter år. Nu skal de holdes inden for de rammer, vi har fastlagt. Derfor vil regeringen indføre udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. 

Og vi har ikke råd til at lade den offentlige sektor stå i stampe. Vi skal tværtimod udvikle. Vi skal luge ud i bureaukratiet. Vi skal modernisere.

Derfor siger jeg til alle offentligt ansatte – til medarbejdere og ledere i kommunerne, regionerne og staten: Vi har brug for jer. For jeres faglige kunnen. For jeres kreativitet. I skal fortsætte den flotte indsats. I skal blive ved med at bruge ny teknologi, få nye ideer og finde nye og mere effektive løsninger.

Så vi kan frigøre ressourcer til hovedopgaven: Bedre velfærd til borgerne.

 

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57