Af Redaktionen
 | 

Mere læring i digitaliseringen, tak

Der er for ensidigt  fokus på lavpraktisk implementering af tablets og velsmurt wifi.

Millioner og atter millioner af kroner bliver i disse år brugt på digitalisering i landets grundskoler.

Udgifterne tynger budgetterne i både skoler og kommuner og går både til indkøb af iPads og andre tablets, styrkelse af de trådløse netværk og andre former for IT-udstyr.

Investeringer i digitalisering af vores uddannelse er absolut gode investeringer. Det er med til at modernisere skolesystemet til glæde for både elever og lærere. Det skaber bedre undervisning og bedre rammer for udvikling af det vigtigste råstof i Danmarks fremtid: viden.

Men de store million-investeringer i digitalisering har indtil videre haft et lidt for ensidigt fokus på teknologi og lavpraktisk implementering – på flotte iPads, stærkere wifi eller andre meget synlige tiltag. Der mangler en diskussion af læring, pædagogik og selve formålet, når større dele af vores undervisning bliver digital. Politikere, embedsmænd og andre fagfolk har været forblændet af de nye maskiner, og de har glemt – eller undveget – en faglig diskussion af formålet med de nye tiltag.

Deler undervisning med kolleger

Som lærere har vi oplevet, hvordan digitalisering gør en stor forskel i den daglige undervisning. Men uden fagligt fokus og de rigtige rammer kan det også bare blive endnu et element i en i forvejen travl og forandret hverdag. Vi oplever, at lærerne er parate til at tage digitaliseringen ind i deres klasseværelser, men det kræver, at de kan se formålet og læringspotentialet mere tydeligt. Derfor har vi været med til at skabe en ny undervisningsplatform, der netop sætter læring og didaktik i fokus – til fordel for både lærere og elever.

Lad os give et par eksempler på faglighed og store muligheder.

En lærer planlægger et længere undervisningsforløb med brug af lærebøger, avisartikler, billeder og indlæg fra YouTube og blogs. Hidtil har det været nødvendigt at organisere og distribuere gennem flere forskellige platforme på computeren. Nu kan læreren samle alle materialer i ét forløb, hvor elever kan finde materialer, aflevere opgaver, skrive noter og have dialog om indholdet i Den Franske Revolution, finanskrisen eller hvilket emne de nu arbejder med. Og samtidig kan læreren dele undervisningsforløbet med kolleger på skolen – eller på skoler andre steder i landet, der nemt efterfølgende kan tilpasse det netop deres undervisning.

Navigation i differentiering

En anden lærer ønsker at få bedre indblik i en skriftlig udfordret elevs faglige niveau og forståelse for et emne. Tidligere har vurderingen bestået af ofte mangelfulde skriftlige afleveringer og begrænset mundtlig evaluering i klassen. Nu kan læreren og eleven bruge skærmoptagelser med for eksempel en iPad, hvilket giver eleven mulighed for at udtrykke sig multimodalt – og samtidig giver læreren et meget bedre indtryk af elevens forståelse af emnet.

En tredje lærer har en klasse med elever på meget forskellige niveauer – nogle er langt fremme, andre har særlige behov for opmærksomhed og ekstra materiale. Tidligere har det været et kludetæppe at skulle planlægge differentierede versioner af samme undervisningsforløb. Nu kan det gøres let og enkelt i et digitalt undervisningsunivers, hvor eleverne samtidig oplever at få samme forløb – selvom de får tilpasset materialet for at styrke netop deres behov og faglighed. 

Styr på papirerne

Det er dog ikke kun lærerne, der har fordel af en samlet digital undervisningsplatform med fokus på læring og pædagogik.

Tværtimod er det i høj grad eleverne, der vil opleve glæde, gevinst og endnu større læring ved at arbejde i ét samlet og bedre undervisningsunivers. Vores børn bliver omtalt som ’de digitale indfødte’ – og netop derfor bør vi som voksne, som lærere og som samfund være i stand til at arbejde i det digitale univers på en måde, der er både motiverende og aktiverende for de unge.

De fleste elever har i dag et større postyr med at holde styr på opgaveark, kopier og andre materialer til deres mange fag. Det flyder rundt i tasken og på skrivebordet. Digitaliseringen i sig selv gør, at det meste materiale flytter ind på computerskærmen i stedet for i papirform – men også her kan der, selv for digitale indfødte, nemt komme rod i de forskellige versioner, formater og medier. Med et samlet undervisningsforløb er alt materialet samlet ét sted – og hele tiden opdateret og tilgængeligt fra iPads, computere eller smartphones.

Viden deles mellem elever

Men den ’digitale skoletaske’ handler om mere end bare samling af indhold.

Det giver også eleven mulighed for at dele viden med andre elever – både fra klassen, skolen og på tværs af kommune- og landegrænser. Samtidig bliver skolearbejdet mere personligt for de enkelte elever, både i deres valg af fagligt fokus, hvordan de besvarer en opgave, og hvor og hvornår de vil arbejde med emnerne. I sidste ende handler vejen til den gode læring om faglig motivation hos eleverne, og ved at gøre dele af undervisningen digital åbnes der op for endnu mere differentieret og engagerende undervisning.

Faglige mål for digitaliseringen

Samlet set er vi ikke i tvivl:

Digitalisering kan og skal give os læringsmæssige fordele – til gavn for både lærere og elever og i sidste ende os som samfund. Vi skal udnytte de mange muligheder på en velbegrundet og gennemtænkt måde.

Kommuner og folkeskoler over hele landet gør i disse år et kæmpe stykke arbejde for at prioritere digitaliseringen – både som økonomiske investeringer og daglige prioriteringer. Men lad os huske at sætte pædagogiske og faglige mål for digitaliseringen, så det ikke bare handler om 117 nye iPads, større og stærkere trådløst netværk eller andre teknologiske tiltag, der er gode – men ikke tilstrækkelige. Gevinsten ligger i differentiering og videndeling på skolerne og ikke i sparede småpenge i kopirummet.

Den digitale revolution er startet i skolerne – lad os sikre, at den bliver udnyttet ordentligt.


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57