Politik fra rødderne

Jonas Keiding Lindholm

Generalsekretær for Red Barnet
Jacob Bundsgaard

Borgmester, Aarhus Kommune
Udsatte børn kan finde stærke fællesskaber i for eksempel fodboldklubber, hvis frivillige og offentlige kræfter arbejder sammen. Arkivfoto.
Udsatte børn kan finde stærke fællesskaber i for eksempel fodboldklubber, hvis frivillige og offentlige kræfter arbejder sammen. Arkivfoto.
Foto: Gregers Tycho / Ritzau Scanpix (arkiv).

Kommuner og frivillige skal sammen skabe nye veje til velfærd

Potentialet for at udvikle flere samskabende løsninger er enormt. Løsninger, hvor vi får bygget solid bro mellem de frivillige og offentlige kræfter – for og sammen med udsatte familier, skriver Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus (Europæisk Frivillighovedstad 2018), og Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet og medlem af Frivilligrådet.

Hver uge går ni-årige Nikolaj til fodbold i Aarhus og drømmer om en fremtid som sine VM-helte. Klubben giver ham fællesskab og kammerater.

Red Barnets indsats ’Plads til Alle’ og Aarhus-projektet ’ForeningsMentor’ sørger sammen for, at en frivillig voksenven følger Nikolaj til træning. DBU har rustet klubben til at tage godt imod ham. Og Aarhus Kommune har visiteret drengen til tilbuddet og betaler kontingentet.

Med hvert vores forskellige og komplementære bidrag får vi Nikolaj – og ca. 250 andre udsatte børn i Aarhus Kommune – godt integreret i det lokale foreningsliv. En faktor, som ifølge forskning forbedrer børns opvækst og trivsel i en sådan grad, at vi tror på, at det også kan bryde negativ social arv.

Dette fintmaskede og koordinerede samarbejde mellem offentlige og frivillige aktører er et godt eksempel på, hvordan vi gennem samskabelse kan udvikle bæredygtig, helhedsorienteret og forebyggende velfærd, der skaber merværdi. Fordi vi på tværs af sektorer bidrager med hver vores særlige kompetencer. Og fordi indsatsen for – og med – familien kommer til at hænge godt sammen i en rød tråd mellem kommunen og civilsamfundet.

 Det er nyt uopdyrket land for mange af os – og både kommuner og civilsamfund har vigtig læring foran sig. Men vi har ikke råd til at lade være.

Potentialet for at udvikle flere samskabende løsninger på tværs af sektorer og sammen med de borgere, det handler om, er enormt. Løsninger, hvor vi får bygget solid bro mellem de frivillige og offentlige kræfter. Og hvor vi – i respekt for hinandens forskellige mandat, roller og evner – tænker kreativt og tager fælles ansvar for de udsatte familier, der har det sværest.

Den vej skal vi på landsplan forfølge langt mere, end vi gør i dag. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal værne om vores velfærd på længere sigt. Og det er helt nødvendigt, hvis vi skal indfri Verdensmålene om bare 12 år – og leve op til deres gennemgående princip om, at ingen skal efterlades tilbage.

Opgaverne vokser
Red Barnet og Aarhus Kommune har allerede en lang tradition for at samarbejde. Faktisk går båndet helt tilbage til de tidlige efterkrigsår. Det var i en tid, hvor den danske velfærdsmodel gradvist tog form til det, der trods alt stadig er ganske unikt i et internationalt perspektiv.

Men vores velfærdsstat er under pres. Omfanget af komplekse sociale opgaver vokser i omfang og styrke og gør det vanskeligt for de offentlige ressourcer at følge med.

Samtidig er vi vidner til, at den sociale mobilitet i Danmark ikke alene er stagnerende, den er i tilbagegang. Chanceligheden er udeblevet for Danmarks mest udsatte børn og deres familier. Tidlige, forebyggende indtaster i børnenes yngste år er helt nødvendige. Både nu og som en investering i vores fælles fremtid.

Der ligger med andre ord en stor opgave foran Danmark. Det fordrer nytænkning og mod. Og her er samskabelse i form at et helhedsorienteret og gensidigt forpligtende partnerskab mellem den frivillige og offentlige sektor en helt central brik.

Klubber og sommerlejre
Heldigvis er mange kommuner allerede opmærksomme på de potentialer og ressourcer, som den frivillige sektor kan bidrage med – Aarhus er en af dem. Som Europæisk Frivillighovedstad i 2018 er kommunen fast besluttet på at skabe nye platforme, der understøtter samarbejdet på tværs. Gennem frivillighed og samskabelse styrker Aarhus sit medborgerskab, gentænker eksisterende relationer og danner nye alliancer, der alt sammen vil være med til at udvikle ny, bæredygtig velfærd – for fællesskabet og i fællesskab.

Eksemplerne er mange. Blandet andet har Aarhus og Red Barnet i et veletableret samarbejde om familieoplevelsesklubber og sommerlejre for udsatte børn.

Red Barnets mere end 60 lokalafdelinger arbejder i alle afkroge af det kommunale landkort på at videreudvikle lignende tværsektorielle partnerskaber. Og også andre frivillige organisationer gør overalt i landet en stor indsats for at løfte udsatte familier ud af isolationen og ind i stærke fællesskaber.

Parallelle universer
Desværre sker det ganske tit, at den offentlige og frivillige sektor arbejder i parallelle universer, selv om vores mål er det samme. Indsatserne bliver ikke tænkt sammen og koordineret til helhedsorienterede løsninger, der slutter hele vejen rundt om borgeren. Det betyder ikke, at de er værdiløse – naturligvis ikke. Men konsekvensen kan være, at den røde tråd knækker, og merværdien udebliver.

Det er en skam. For de frivillige kræfter kan noget andet end de kommunale myndigheder. Ofte har den frivillige bedre mulighed for at skabe en tillidsrelation til de udsatte familier, fordi den frivillige ikke repræsenterer en myndighed med beføjelser, men bruger sin private fritid på at hjælpe sine medborgere.

Samtidig har mange af de frivillige tilbud den fordel, at de også rækker ind i familiernes liv efter kommunens (nødvendige) lukketider. Begge dele betyder, at civilsamfundet kan bidrage med den agilitet, der er helt nødvendig i sociale indsatser for børn, der har fået en svær start i livet.

Derfor skal vi have etableret den solide bro. I den bedste af alle verdener ville det være fast praksis, at man i sociale indsatser automatisk inddrog alle relevante forvaltninger på tværs af ressortområder, alle relevante udvalg, erhvervsliv, fonde, civilsamfundsorganisationer, frivillige og familierne på tværs.

Brobygger-forsøg i to kommuner
Red Barnet har for nylig sat et nyt projekt i værk, der netop har til hensigt at afprøve en model for, hvordan vi fremadrettet kan skabe den lim, der kan sikre en bedre koordination i tværsektorielle sociale indsatser for udsatte børn. Projektet hedder ’Børnenes Brobygger’ og bliver lige nu afprøvet i kommunerne Herning og Fredericia med støtte fra Socialministeriet og Det Obelske Familiefond.

Det handler ikke om, at frivillige skal overtage det offentliges opgaver og rolle – og det er dermed heller ikke en spareøvelse. Det handler om at sætte holdet af aktører anderledes omkring bordet og slutte kredsen tættere omkring de børn og familier, der har det sværest. Vi skal supplere hinanden og tænke hinanden aktivt og konsekvent ind i fællesløsninger, der rækker helt ind i barnets hjem, potentielt døgnet rundt.

Men det kræver, at vi tør tænke nyt og har tillid til hinandens kompetencer og engagement. At vi gensidigt forpligter os i partnerskaber og alliancer. At kommunerne sætter procedurer op, der automatisk involverer civilsamfundet. Og at de frivillige organisationer sørger for at være ajourførte i forhold socialfaglige metoder, så de reelt kan udfylde det ansvar, de tager på sig.

Nyt land

Det er nyt uopdyrket land for mange af os – og både kommuner og civilsamfund har vigtig læring foran sig. Men vi har ikke råd til at lade være – behovet er for stort og mulighederne så mange, at vi bliver nødt til at gribe chancen i en tid, hvor Verdensmålene tilmed giver os en enestående platform. Det ligger ligefrem i Verdensmålenes DNA, at vi skal indgå i partnerskaber.

Så lad os indgå i en helt ny samfundskontrakt med hinanden – så vi får skabt de bedste løsninger for, og sammen med, de borgere, det hele handler om.

Børn & unge

Innovation


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57