Politik fra rødderne

Af Martin Lidegaard
 | 
MF, kommunalordfører, Radikale Venstre

Tidligere klima- og energiminister og udenrigsminister.

Ingen grøn omstilling uden vores kommuner.

En ny grøn kurs vil være et kæmpe svigt overfor de mange lokale kræfter, der er motor i omstillingen.

Vi er mange, der drømmer om en fremtid uden kul og olie. En fremtid, hvor der er taget hånd om klimaet, og vores børn har mindst lige så gode muligheder for at leve et godt liv, som vi selv har haft. Kort sagt en drøm om en grøn fremtid for vores land og for vores klode.

Som klima- og energiminister og udenrigsminister de seneste fire år skulle man synes, at jeg har haft ret stor mulighed for at kunne realisere min drøm. Og ja, jeg har haft det privilegium at indgå danmarkshistoriens vel nok bredeste og mest ambitiøse energiforlig. Sammen med et bredt flertal i Folketinget har jeg som klima- og energiminister sat ambitiøse klimamål for Danmark. Og som udenrigsminister har jeg fortalt vidt og bredt om det danske eksempel verden over. Til stor inspiration både nær og fjern. Der er ingen som helst tvivl om, at Danmarks førerposition på det grønne område giver os større indflydelse og større eksportmuligheder, end vores beskedne størrelse berettiger til. I min tid som udenrigsminister besøgte jeg ikke et eneste land, uden at jeg blev spurgt til det danske eksempel og mulighederne for et partnerskab på det grønne område.

Jeg er med andre ord stolt over af at have været en del af Radikale Venstres tid i regering de seneste fire år, hvor vi har sendt den grønne omstilling af Danmark tilbage på rette spor. Men vi glemmer alt for ofte, at de konkrete forandringer skabes af nogle helt andre et helt andet sted. Man kan formulere nok så mange mål som minister, men hvis de ikke bliver ført ud i livet, kommer de aldrig til at gøre den forskel, vi drømmer om. Og mange af de ideer og mål, vi når frem til, er inspireret af de handlinger og initiativer, der tages af borgere, virksomheder og – ja, kommuner på lokalt niveau.

Derfor vil jeg gerne sende en varm tak til Danmarks kommuner. I knokler daglig for at gøre vores grønne drømme til virkelighed. Hver eneste dag sveder I for at sejle jeres egne og andres skibe sikkert i land. I arbejder med den virkelighed og den forandring, som vi mestendels beskæftiger os med bag vores skriveborde. I gør drømme til virkelighed. Jeres indsats har skabt det solide fundament, som jeg gennem mine seneste år som udenrigsminister har stået på skuldrene af, når jeg har rejst rundt i verden og med stolthed taget imod roser for vores store indsats for den grønne omstilling.

Enhver dansk minister på dette område – det være sig klima- og energiminister, handels- og udviklingsminister eller udenrigsminister - står på skuldrene af det enorme arbejde, som de lokale kræfter udfører hver dag. Kommunerne trækker et kæmpe læs i denne grønne omstilling. Og det giver rigtig god mening. For den grønne omstilling er en god forretning for Danmark – ikke mindst lokalt, hvor den grønne omstilling skaber job, vækst og udvikling.

1 ud af 25 på en midtjysk villavej er ansat i vindmølleindustrien. Jo flere grønne løsninger vi producerer og eksporterer, desto flere grønne danske job skaber vi. Med et globalt marked for klima- og miljøløsninger i kraftig vækst er der et enormt potentiale i at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark ved netop at satse grønt. Siden 2010 er eksporten af grøn energiteknologi steget med cirka 13,6 milliarder kroner. Det svarer til cirka 25.000 nye industrijob. En stor andel af disse job findes i Danmarks yderområder.

Vores yderområder lever faktisk i høj grad af den grønne omstilling. Derfor må vi ikke slippe den grønne speeder nu. Danmark har bevæget sig ind i et økonomisk opsving efter mange års økonomisk krise. Det opsving skal være et opsving for hele landet og ikke kun for landets største byer. Og statens investering i grøn omstilling er et afgørende skridt i den rigtige retning til glæde for erhvervslivet og ikke mindst de mange danskere, som vil opleve, at der er flere job at søge i yderområderne.

Månelandingsprojekt

Men den nye Venstre-regering er desværre i gang med at afklæde sig Danmarks grønne førertrøje og smide den grønne omstilling på gulvet. Den nye regering svinger den store sparekniv over klima- og miljøområdet. Visioner skrinlægges, mål gøres mindre ambitiøse, og vigtige projekter skrottes. At sænke reformtempoet, som Venstre ynder at gøre, vil sætte den grønne omstilling i stå. Regeringen mener ikke, vi har råd til at gå forrest på det grønne område. Jeg mener ikke, vi har råd til at lade være. Hverken af menneskelige, miljømæssige eller økonomiske årsager.

Samtidig vil en ny kurs på det grønne område være et kæmpe svigt overfor de mange lokale kræfter, der har udgjort motoren i omstillingen. Vi skylder de kommuner, virksomheder og organisationer, som har satset på at foretage langsigtede investeringer i den grønne omstilling, at fortsætte vores ambitiøse grønne kurs, så deres flid og fremsynethed ikke har været forgæves. Kommunerne fortjener, at vi politikere står ved de mål, vi i fællesskab har sat – og fremmer den grønne omstilling, der skaber lokale arbejdspladser.

Danmarks andel af verdens samlede CO2-udledning er forsvindende lille, men det fritager os ikke for ansvar. Hvis alle sad med hænderne i skødet, blev klodens klimaproblemer aldrig løst. Danmarks ambitiøse indsats har enorm symbolsk og politisk værdi og bidrager til at presse resten af Europa til at vedtage mere visionære fælles mål for CO2-reduktion og vedvarende energi. Vi gør en forskel i EU, og EU gør en forskel i verden.

Vi kan ikke ændre verden alene, men sammen kan vi gøre en forskel. I forvejen hviler verdens øjne positivt på den grønne danske energipolitik, der aftvinger respekt og i disse år kopieres i mange lande, netop fordi vi har bevist, at grøn energi og sund økonomi kan forenes og ovenikøbet skaber arbejdspladser. Det har stor betydning for andre lande, når de kan se, at vi i Danmark gør os helt fri af kul og olie - uden at gå på kompromis med vores velfærd og forbrug. Det er mere værd end 100 internationale klimaforhandlingsrunder. Opgaven er at få andre lande op på dansk niveau – ikke omvendt. Derfor er det afgørende, hvilke signaler Danmark sender forud for den forestående COP21.

For hvis ikke vi tager klimaudfordringerne alvorligt nu og løser dem, har vi videnskabens ord for, at de bliver umulige at løse – og ekstremt dyre at rydde op efter. Derfor skal vi ændre kurs. Det er vor generations månelandingsprojekt. Vi er den første generation, der for alvor mærker konsekvenserne af klimaforandringerne. Og samtidig den sidste generation, der selv står med løsningen i vores hænder. Den luksus vil kommende generation ikke have. Derfor skal vi handle. Nu. Det handler om vores børns fremtid. Radikale Venstre vil ikke efterlade regningen i børneværelset – men tage ansvar, mens tid er.

Global grøn omstilling

Den grønne førerposition, som regeringen i disse dage gambler med, kommer ikke af sig selv. Den kræver brede, ambitiøse forlig, som jeg kun kan finde argumenter for at indgå. Udover menneskelige og miljømæssige argumenter ligger de økonomiske incitamenter lige til højrebenet. Den grønne omstilling er ikke en klods om benet på danske virksomheder. Tværtimod mener jeg, at den grønne omstilling skaber mere konkurrencedygtige virksomheder, der bruger færre ressourcer, ligesom den giver danske virksomheder styrkepositioner indenfor energi- og miljøteknologi, som vi kan eksportere. Vi har verdens bedste erhvervsklima. Samtidig fører vi verdens mest ambitiøse klimapolitik. Den grønne omstilling er altså både en god forretning for det brede udsnit af danske virksomheder, der er langt mere energieffektive end deres udenlandske konkurrenter, og for de virksomheder, der udvikler løsninger til den globale grønne omstilling.

Men det er afgørende for grønne virksomheder, at de kender deres rammer. Ligesom det er for vores kommuner. Derfor må vi politikere tage ansvar og være garant for vished og stabilitet. Vi må ikke svigte i forhold til kommuner og virksomheders stærke indsats, som Venstre gør, når de nu er ved at sætte det hele over styr.

Jeg er overbevist om, at en grøn fremtid er en bedre fremtid – derfor skal vi fortsætte den ambitiøse grønne linje for Danmark.

Klima

Teknik & miljø


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57