Politik fra rødderne

Af Redaktionen
 | 

Få styr på enkeltsagerne

Et kodeks for god politisk ledelse kan være med til at mindske enkeltsagernes gener.

Lederne samlede i begyndelsen af efteråret 24 ledere fra den kommunale verden til Ledernes Camp 2010. På 24 timer skulle lederne komme med forslag til, hvordan der kan skabes bedre ledelsesrum, så vilkårene for ledelse i den kommunale sektor bliver forbedrede.

En af de udfordringer som deltagerne fremhævede, var de enkeltsager, som sætter deres præg på den kommunale hverdag. Mange kommunale lederes muligheder for at udøve god ledelse i dagligdagen begrænses, når enkeltsager eksponeres i det offentlige rum, fordi debatten ofte handler om placering af ansvar frem for konstruktive løsningsmuligheder. 

Mange enkeltsager opstår, fordi der har udviklet sig en nulfejlskultur, hvor det ikke er tilladt at fejle. Når det ikke er tilladt at fejle, bliver det også mere interessant at sætte fokus på fejl. Det gør også, at man gør, som man plejer. Mange offentlige ledere oplever risiko for sanktioner, hvis noget går galt, når de forsøger at skabe fornyelse. Nulfejlskulturen giver sig også udslag ved rekruttering, bedømmelse og aflønning af ledere. Lederskab har ofte været nedprioriteret til fordel for de mere administrative sider af ledelse. Styring og planlægning er væsentlige opgaver for ledere, men et for stort fokus herpå er efter vores opfattelse hæmmende for fornyelse og udvikling af service og kvalitet. Vi må gøre op med denne nulfejlskultur, der udgør en barriere for kvalitetsudviklingen af servicen til borgerne. 

Et af de forslag, deltagerne på campen kom med for at sikre, at enkeltsager håndteres konstruktivt, var spilleregler mellem ledere, administration og politikere. I Morsø Kommune har man vedtaget et kodeks for god politisk ledelse, hvor kommunalbestyrelsen udtrykker sine holdninger til, hvordan samspillet mellem bestyrelsen og administrationen skal foregå. Det fremgår blandt andet, at der skal føres en direkte dialog med administrationen og ikke i det offentlige rum. Kommunalbestyrelsen skal også fokusere på at fastlægge de overordnede og tværgående politikker for Morsø Kommune samt påtage sig ansvaret for de trufne beslutninger. 

Et redskab for bestyrelsen og ledelsen

Der er ingen tvivl om, at det kunne være gavnligt, hvis flere kommunalbestyrelser fastsatte deres eget kodeks. Kodekset er ikke en facitliste, men et redskab for kommunalbestyrelsen og ledelsen i kommunerne til at udvikle samarbejdet og tænke over, hvordan man sætter god politisk ledelse på dagsordenen. Enkeltsager vil altid være en del af den kommunale hverdag, men et kodeks for god politisk ledelse kan være med til at mindske enkeltsagernes gener og hindre, at det er enkeltsagerne, der kommer til at styre kommunens politik frem for fastlagte politikker og strategier. 

Mere plads til lederskab stiller krav om, at topledelsen i kommunerne og politikerne udvider deres syn på god ledelse og ikke blot sætter lighedstegn mellem orden i budgetterne, nul fejl og god ledelse. 

Især i forhold til de borgernære områder er det væsentligt at sætte større fokus på ledernes evne til at gå foran og skabe motivation og engagement. 

Mere vægt på lederskab

Undersøgelser viser, at virksomheder med god dialog og godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, hvor medarbejderne føler, at ledelsesstilen er motiverende og udføres med gensidig respekt, og ledelsen bygger på holdninger og værdier, har mere tilfredse medarbejdere, mindre medarbejdergennemstrømning og et lavere sygefravær end virksomheder, hvor der er en regelbaseret ledelsesstil.

Hvis der bliver lagt mere vægt på lederskab ved rekruttering af ledere, er det vores overbevisning, at der kan ydes en bedre service overfor borgerne og en bedre håndtering af enkeltsager fremover. 

 


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57