Politik fra rødderne
Af NIna Björk Leosdottir
 | 
Chrefkonsulent, COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Når først institutions- og afdelingslederen har set, at ingen digitale tiltag er et mål i sig selv, men skal indgå som en bedre løsning af kerneopgaven, er han eller hun på rette vej til at blive skarpere på sin rolle, som leder af digitalisering, skriver Nina Björk Leosdottir.  
Foto: Fanatic Studio / Science Photo Library / Ritzau Scanpix

Kommunale ledere skal tænke digitalt hver dag

Ledelse af digitalisering er nødt til at blive en integreret del af hverdagen og løsningen af kommunale kerneopgaver, skriver kronikøren. 

Lige nu er der fri adgang til kommunen.dks artikler, blogs og kronikker i forbindelse med sommerferien.
God fornøjelse, vi håber, du sætter pris på det :)

   Medarbejdernes faglighed og borgernes erfaringer skal i spil, så digitaliseringen ikke sker for teknologiens skyld, men fordi den forbedrer velfærden.

På kommunalpolitisk topmøde præsenterede KL en ny digitaliseringsstrategi 'På forkant med fremtidens velfærd'. Strategien fastslår, at tiden ikke længere er til store it-systemer eller mange spredte digitaliseringsprojekter. I stedet er opgaven at finde ud af, hvilke digitale løsninger og teknologier, der er modne nok til, at kommunerne skal satse på dem. Den opgave kræver ledelse på alle niveauer i den kommunale organisation. 

Kommunerne har gode forudsætninger for fortsat at være på forkant med den digitale udvikling, dog kræver det, at de kommunale ledere tager lederskabet på sig og sikrer borgernes tillid og medarbejdernes kompetencer. Medarbejdernes faglighed og borgernes erfaringer skal i spil, så digitaliseringen ikke sker for teknologiens skyld, men fordi den forbedrer velfærden. Der er brug for mere struktur og retning.

I den sammenhæng er det afgørende, at lederne ikke udelukkende fokuserer på, hvad de kan med digitaliseringen, men også på hvad de vil. Og at de ud fra strategiske overvejelser sætter retning og sikrer fremtidige løsninger af velfærdsopgaven til gavn for borgerne. 

Det skal give mening
Ledelse af digitalisering er mere end blot at høste digitaliseringens gevinster. Ledelse af digitalisering indbefatter også, at medarbejderne forstår, hvorfor et konkret digitalt tiltag bliver sat i gang og hvilke udfordringer eller problemer, der kan være forbundet hermed.

Digitalt kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at kommunerne også i fremtiden kan servicere borgerne og honorere virksomhedernes forventninger til digitale løsninger af høj kvalitet. Kommunerne bør derfor have fokus på, at alle niveauer i den kommunale organisation har kompetencer til at forstå og udnytte de digitale velfærdsløsninger.

Tiden er med andre ord inde til at sætte fokus på ledelse af digitalisering, så kommunerne også i fremtiden er i stand til at levere borgernær velfærd af høj kvalitet. 

Opdateret og tydelig ledelse
Hvis kommunerne skal honorere forventningerne om sammenhængende, lettilgængelig og effektiv kommunal velfærd, er der brug for ledelse af digitalisering med afsæt i medarbejdernes faglighed og borgernes behov.

Digitalisering medfører muligheder for mere effektive løsninger med øget service og kvalitet. At holde ressourceforbruget nede og kvaliteten oppe forudsætter dog, at de kommunale ledere på alle niveauer har fokus på tværfaglige og helhedsorienterede løsninger samt systematik og struktur. Den øvelse kræver opdaterede, digitale kompetencer hos medarbejderne og tydelig ledelse af digitaliseringen.

Øget fokus på ledelse af digitalisering og fagkrydsende målsætninger kan bringe fagprofessionelle sammen om grænsekrydsende kerneopgaver og skabe rum, hvor samarbejdet mellem områder, afdelinger og medarbejdere kan udfolde sig og kvalificere de kompetencer, roller og handlemuligheder, som de fagprofessionelle hver især kommer med.

Et fælles sprog
Mange kommunale ledere har en opfattelse af, at ledelse af digitalisering er en særskilt ledelsesdisciplin og dermed endnu en opgave, som den travle institutions- og afdelingsleder skal 'fikse' sideløbende med sin funktion som personale- og faglig leder. 

Skal kommunerne lykkes med digitalisering som den vigtigste drivkraft for fortsat effektiv og nytænkt velfærdsudvikling, er det vigtigt, at de kommunale ledere forstår, at ledelse af digitalisering er nødt til at blive en integreret del af den ledelse, de hver dag udøver i forbindelse med løsningen af kommunale kerneopgaver. 

De kommunale ledere bliver nødt til grundlæggende at opfatte og efterfølgende kommunikere og organisere, hvordan digitalisering når helt ind i hjertekulen på den kommunale kerneopgave og derfor ikke kan og skal adskilles fra den øvrige ledelsesopgave. Her bliver et fælles sprog afgørende, sådan at alle organisationens medlemmer har en fælles forståelse af begreberne, fælles målsætninger og dermed et fælles fundament.

Når først institutions- og afdelingslederen har set, at ingen digitale tiltag er et mål i sig selv, men skal indgå som en bedre løsning af kerneopgaven, er han eller hun på rette vej til at blive skarpere på sin rolle, som leder af digitalisering.  
Både medarbejdere og borgere skal tænkes med ind i ligningen og forstå merværdien i digitale tiltag.


Omstilling før gevinster
Den måde, kommunerne løser opgaver på i forhold til sundhed, læring, beskæftigelse, mobilitet, miljø med videre, er under digital forandring og vil fortsat undergå store forandringer i de kommende år. 

Det stiller store krav til medarbejdernes digitale kompetencer og tydelig ledelse af digitaliseringen. Ledelsesopgaven bliver at få afdækket medarbejdernes digitale modenhed, sikre medarbejdernes digitale kompetencer og forberede medarbejderne på fremtidens digitale løsninger af kerneopgaven. Til den opgave har KL og COK udviklet et værktøj til at kortlægge medarbejdernes digitale kompetencer.

De kommunale ledere er nødt til at forstå digitalisering som en integreret del af, hvordan kommunerne i fremtiden løser velfærdsopgaver på ældreområdet, handicapområdet og i skolen. Ledernes opgave bliver at lave en digital omstilling af organisationen, sådan er medarbejdere og borgere er med, og herefter høste de digitale gevinster. 

Digitaliseringen og den nye teknologi åbner muligheder for at optimere og effektivisere administrative arbejdsprocesser, som betyder, at de kommunale ledere kan målrette personaleressourcerne, hvor de er vigtigst; nemlig sammen med borgerne. Hermed kan digitalisering også blive et af svarene på, hvordan vi kan løse udfordringen med rekruttering, når antallet af børn og særligt antallet af ældre i løbet af få år stiger markant i forhold til resten af befolkningen. 


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57