Af Redaktionen
 | 

Der er også behov for EU-investeringer i Danmark

Regeringen bør bruge sit kommende formandskab til at sikre, ­­at vi fortsat kan drage nytte af midlerne.

Europa-Kommissionen foreslår, at EU’s regionalpolitik fortsat skal omfatte investeringer i dansk vækst og beskæftigelse. Der er grund til at overbevise regeringen om, at også Danmark har behov for en EU-indsats, som sikrer job og nye virksomheder. Flere internationale flyruter til Danmark, specialiseret vejledning til iværksættere og højtuddannet arbejdskraft til små og mellemstore virksomheder er nogle af de indsatser, som regeringen mener ikke længere skal støttes.

Europa-Kommissionen fremlagde tidligere i år et forslag til budget for EU i årene 2014-2020. Hele budgettet er gennemsyret af den økonomiske krise, Europa befinder sig i. Alle dele af budgettet skal bidrage til at realisere målene i EU’s vækststrategi, Europa 2020. Uanset om det gælder den fælles landbrugspolitik, forskningspolitikken eller regionalpolitikken.

EU’s regionalpolitik spiller en særlig rolle, når det drejer sig om at skabe fornyet vækst og forbedret konkurrenceevne. Den skal både reducere forskellene mellem Europas regioner og samtidig stimulere vækst og beskæf-tigelse i alle Europas regioner. 

Besparelse frem for vækst?

Imidlertid ønsker den danske regering at give alle midlerne til de mindre udviklede regioner på bekostning af de mere udviklede regioner i EU, her-under Danmark. De mere udviklede regioner udgør ca. 2/3 af EU’s indbyggere og står til at kunne investere 15 procent af midlerne under regionalpolitikken. Resten går til de mindst udviklede regioner.

Det vil få negativ betydning for den regionale erhvervsudviklingsindsats, hvis regeringen holder fast i at arbejde for, at Danmark ikke fremover skal være omfattet af EU’s programmer for vækst og beskæftigelse som i dag. Danmark bør forsat have mulighed for at drage nytte af EU’s investeringer og bidrage til forbedring af konkurrenceevnen i Europa. 

EU-midler er hjælp til selvhjælp

I dag har de regionale vækstfora mulighed for at investere i vækst og job for 0,5 milliarder kroner om året i kraft af EU’s regionalpolitik. De regionale vækstfora styrker erhvervsudviklingen gennem en strategisk indsats for vækst, så der bliver etableret nye virksomheder og kommer nye job i alle regioner. Alene i 2010 har vækstforaene været med til at sikre betydelige, flerårige investeringer i regional erhvervsudvikling. Midlerne anvendes målrettet til for eksempel at understøtte ny teknologi og dermed øget produktiviteten i virksomhederne, grøn vækst, udvikling af dansk turisme, sundheds- og velfærdsteknologi, håndtering af krisen gennem omstilling og løft i uddannelsesniveauet. 

Opfordring til Danmark

Også i EU er man opmærksom på den danske regerings holdning. Danmark har det næste halve år formandskabet for EU. Det betyder, at Danmark blandt andet skal lede forhandlingerne mellem medlemsstaterne om EU’s budget 2014-2020. Så det er ikke tilfældigt, at EU’s kommissær for regionalpolitik, østrigeren Johannes Hahn, i sidste uge besøgte både europaministeren, erhvervs- og vækstministeren og finansministeren og senere mødtes med Danske Regioner og KL. Dagsordenen var fremtiden for EU’s regionalpolitiske investeringer i Danmark. Europa-Kommissionen mener, at der forsat er behov for at opretholde EU’s investeringer i alle Europas regioner, herunder også i Danmark, for at sikre, at de stærkeste er med til at drive væksten i EU. Danske Regioner og KL er helt enige med Europa-Kommissionen. 

Støtte til EU’s regionalpolitik bør være en klar prioritet for regeringen under det kommende danske EU-formandskab. Og det vil gavne Danmark, at regeringen, regioner og kommuner står sammen udadtil, når Danmark i næste halvår leder forhandlinger om EU’s budget for 2014-2020. 

EU’s regionalkommissær Johannes Hahn har sagt det meget klart: ”Man skal huske at fodre den stærke hest, for den skal trække de andre.”

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57