Af Svend Aage Madsen
 | 
Chefpsykolog, Rigshospitalet
Formand for Forum for Mænds Sundhed.
skaermbillede-2016-11-11-kl-15-27-58|Sundhedtjek hos Bech Bruun<br />Der er stor kønsulighed i sundhed, og kommunerne bør have særligt fokus på mænd, skriver kronikøren. Polfoto|Der er masser af kønsulighed i sundhed og mænd kræver en særlig opmærksomhed i kommunerne, lyder det fra kronikøren. Polfoto.<br />
skaermbillede-2016-11-11-kl-15-27-58|Sundhedtjek hos Bech Bruun
Der er stor kønsulighed i sundhed, og kommunerne bør have særligt fokus på mænd, skriver kronikøren. Polfoto|Der er masser af kønsulighed i sundhed og mænd kræver en særlig opmærksomhed i kommunerne, lyder det fra kronikøren. Polfoto.

Der er kønsulighed i sundhed så det basker.

Hvad gør kommunerne for mænds sundhed?

Her i efteråret offentliggjorde Forum for Mænds Sundhed resultaterne af en kortlægning af, hvor og hvordan der gøres en særlig indsats for mænds sundhed i det danske kommune-landskab. Kortlægningen, der bygger på svar fra 86 af landets 98 kommuner, viser, at:

31 kommuner har mere end én permanent sundhedsindsats specielt rettet mod mænd

18 kommuner har mindst én permanent sundhedsindsats specielt rettet mod mænd

19 kommuner har oplysning / sundheds-events specielt rettet mod mænd

18 kommuner har ingen sundhedsindsatser eller informationer specielt rettet mod mænd

12 kommuner har ikke svaret.

[wpv-post-body view_template="citat-kronik"]

Undersøgelsen viser altså, at cirka en tredjedel af kommunerne gør det ret godt – dog uden at være prangende. En anden tredjedel gør ikke noget eller oplyser ikke, om de gør noget særligt for mænds sundhed, mens en midtergruppe på cirka en tredjedel har enkeltstående events og lignende, men ingen permanente tiltag særlig for mænd.

Ingen kommuner har i opgørelsen opnået karakteren ”Mande-Certificeret Kommune”, som kræver både permanente tiltag, oplysning, events og så videre.  Men Aalborg og Silkeborg Kommune er meget tæt på - og bliver sandsynligvis certificerede i næste opgørelse om et år.

Det er målet med kortlægningen, at kommuner landet over vil lade sig inspirere af hinanden, måske konkurrere, men i hvert fald lægge sig i selen, når de ser, hvad de bedst kan gøre for at løfte mændenes sundhed i deres kommune.

Forum for Mænds Sundhed præsenterer kortlægningen på: http://www.sundmandkommuner.dk.

Hjemmesiden er et landkort over kommunernes indsats for mænds sundhed – gradueret efter indsats.

Ulighed slår ned på mænd med stor kraft

Men hvorfor er det egentlig vigtigt, at kommunerne har tilbud specielt rettet mod mænd? Jo, fordi mænd udgør halvdelen af befolkningen og har særlige sundhedsproblemer: lav levetid og dårligt helbred. Der er nemlig ulighed i sundhed, så det basker, her i Danmark. Den ulighed viser sig ved, at de økonomisk og uddannelsesmæssigt dårligt stillede i en bydel i Aalborg lever 13 år kortere end dem, der bor i en bedrestillet bydel, som vi så det i en række tv-udsendelser for nylig. Men det tal dækker over, at forskellen mellem kvinderne i de to bydele ’kun’ er på 10 år, mens forskellen mellem mændene er på 16 år. Og forskellen mellem mændene i den ene og kvinderne i den anden bydel er på 18 år; eller næsten 30 procent af livet for mændene med den korte levetid.  Mange kommuner i landet vil have sådan en ulighed blandt deres borgere.

Uligheden slår altså ned på mændene med større kraft end på kvinderne. Det er et billede, vi ser ved en lang række forhold: Kortere uddannelse betyder næsten dobbelt så mange tabte leveår for mænd som for kvinder. At være single betyder 7 år kortere levetid for en mand, men ’kun’ 3-4 år kortere levetid for en kvinde. At have en psykiatrisk diagnose betyder 20 år kortere levetid for mænd i forhold til mænd generelt, mens effekten for kvinder er 10 år eller cirka halvdelen.

Ulighed for begge køn i sundheden er galt nok og noget, der bør laves politiske strategier for at ændre. Og vi støtter 100 procent indsatser for begge køn, der kan reparere på uligheden.

Men det, at alle de negative determinanter for sundhed har op mod dobbelt effekt for mænd, må medtages, hvis og når der bliver taget initiativ til at mindske uligheden i sundhed.

Vigtigt at ‘opdage’ manden

For det første må kønsaspektet skarpt med ind i udforskningen af, hvorfor vi har den store ulighed i vores ellers (troede vi) så homogene samfund. En af de ting, som står klart, er, at mænd har en overdødelighed indenfor alle de dødsårsager, man kan finde på. En overdødelighed fra 25 til 300 pct.

Det er denne overdødelighed, vi skal have fat i og gøre noget ved. Mænds overdødelighed hænger ikke mindst sammen med deres forhold til sundhedstilbud og -information og den måde, kommunernes sundhedstilbud er indrettet på. Som vi har vist i den ene undersøgelse efter den anden, kommer mænd for sent til lægen, og når de kommer til læge og på hospital, er dialogen og forståelsen mellem de professionelle og manden ikke optimal.

Det er vigtig at ’opdage’ manden, fordi mænd faktisk ikke behøver at leve så meget kortere end kvinder. Mænds psykiske problemer er underbehandlede, og deres sygdomme og for tidlige død har også konsekvenser for deres familier og er unødvendige byrder både for sundhedsvæsenet og samfundsøkonomien. Mænds overdødelighed betyder, at mange, mange mænd, som kunne være produktive skatteborgere, bliver for tidligt syge og dør, inden de når pensionsalderen.

Mød mænd som de er

Nogle vil måske mene, at det her er mandens eget problem. Men man kan også sige, at mænd betaler mindst halvdelen af gildet i sundhedsvæsenet, og så det bør også være sundhedsvæsenets opgave at møde mænd, som de nu er. Derfor er det nødvendigt, at der findes tilbud, der passer til mænd.

Hvis vi vil gøre noget ved det – og det bør vi – må kommunernes sundhedsprofessionelle klædes bedre på til dialog med manden, ligesom der må udvikles nye sundhedstilbud til mænd, blandt andet rehabilitering for mænd, sundhedsinformation, som mænd gider høre på, indkaldelse af mænd til helbredstjek og andre former for opsøgende sundhedstilbud.

Vi håber, at opgørelsen og landkortet vil inspirere de kommuner, der halter bagefter, til at lave permanente sundhedstilbud specielt rettet mod mænd. Vi tror også, at kortlægningen vil blive et godt redskab i næste års kommunalvalgkamp. Her kan politikerne stadig nå at give deres kommune en bedre placering, inden de skal møde vælgerne.

Vil I gøre noget for mænds sundhed?

Nogle af de kommuner, der ligger flot i opgørelsen, har udarbejdet en decideret sundhedspolitik eller –strategi for mænds sundhed i deres kommune. Det vil vi kraftigt opfordre alle kommuner til. En kommunal sundhedspolitik for mænd bør tage afsæt i, at:

Mænds fysiske og psykiske helbred er et område af folkesundheden, som skal tages alvorligt.

Mænds sundhed indgår som selvstændig faktor ved overvejelser og beslutninger om sundhedspolitiske tiltag. Statistik og andre data på sundhed skal altid opdeles efter køn og alder.

Der skal udvikles en handleplan, der kan bryde med mænds overdødelighed. Statistik og beregninger på mænds sundhed og sygdomme skal bruges aktivt med henblik på at vurdere omfanget af og udviklingen i blandt andet mænds dødsårsager – og handle i forhold til det.

Der skal være planer for forebyggelse af mænds sygdomme og bekæmpelse af mænds overdødelighed af kræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes, psykiske lidelser og så videre.

Udvikler man en sådan politik for mænds sundhed og handler derefter, kan man få en flot placering på kommune-landkortet for indsatser for mænds sundhed.

Forum for Mænds Sundhed opfordrer alle politikere, der stiller op til kommunalvalget i 2017, til at tage stilling til, om de vil arbejde for sådan en politik i deres kommune. Vi opfordrer borgerne/vælgerne til at spørge politikerne om det. Og vi i Forum for Mænds Sundhed vil med næste kortlægning af indsatserne give alle et godt redskab i valgkampen.

Social & sundhed

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57