Politik fra rødderne

Af Carl Holst
 | 
Medlem af Folketinget, Venstre

Familie-, kirke-, kommunal- og socialordfører.

Vi skal vide hvilke sociale indsatser der virker

”Vi har i alt for mange år interesseret os for lidt for dette aspekt – og det er jo i virkeligheden underligt, når man ser på for eksempel sundhedsområdet, hvor evidens­baserede indsatser er den største selvfølge.”

For et par uger siden bragte Mandag Morgen en artikel med overskriften ”Kommuner ved ikke, hvordan sociale indsatser virker”. Ét af artiklens hovedbudskaber var, at de danske kommuner mangler viden om effekten af de sociale indsatser, de sætter i værk. Netop denne manglende viden har i alt for mange år defineret indsatsen på socialområdet – og derfor havde Karen Ellemann i sin tid som social- og indenrigsminister fokus på at indsamle viden, så vi fremadrettet kan investere i indsatser, der rent faktisk virker. For så længe vi ikke har overblik over dette – samt hvilke muligheder og hvilket uforløst potentiale der foreligger – får vi aldrig det maksimale ud af indsatserne. Og det er en falliterklæring, for det skylder vi de borgere, der har brug for hjælp.

 ”Vi har i alt for mange år interesseret os for lidt for dette aspekt – og det er jo i virkeligheden underligt, når man ser på for eksempel sundhedsområdet, hvor evidens­baserede indsatser er den største selvfølge.”

 Den manglende klarhed over resultaterne af vores indsatser var også baggrunden for, at Venstre-regeringen sidste år præsenterede en socialpolitisk redegørelse, som skal være med til at sikre mere viden om og opfølgning på de socialpolitiske indsatser. Det var baggrunden for, at vi i den seneste satspuljeaftale afsatte 250 millioner kroner til at styrke udviklingen og udbredelsen af indsatser, der virker. Og det er baggrunden for, at Socialstyrelsen har bedt KORA og Incentive om at udvikle en model, der kan bruges til at vurdere de økonomiske konsekvenser af sociale indsatser – med det formål at styrke grundlaget for, at blandt andet kommunerne kan få konkret viden om indsatsernes omkostninger og effekter. I denne model fokuseres der især på voksenområdet, men modellen kan på sigt videreudvikles til andre målgrupper, for eksempel udsatte børn og unge. Som Venstres socialordfører glæder jeg mig i dén grad til at se modellen i brug.

For hvis vi for alvor skal rykke noget på socialområdet, er det i min optik helt afgørende, at vi er klar over, hvilke indsatser der virker. Vi har i alt for mange år interesseret os for lidt for dette aspekt – og det er jo i virkeligheden underligt, når man ser på for eksempel sundhedsområdet, hvor evidensbaserede indsatser er den største selvfølge. Læg dertil, at vi på socialområdet i alt for ringe grad udbreder den viden, vi rent faktisk har. Begge dele bør vi så absolut rette op på – og det bliver bedre dag for dag.

For opfølgning og evaluering på, om de sociale indsatser skaber fremskridt for vores udsatte borgere, var en rød tråd for Venstre-regeringen og er det også for VLAK-regeringen. Det er det blandt andet, fordi vi ved at opsamle og udbrede vores viden og erfaringer kan hjælpe flest mulig udsatte borgere. Det er ikke kun en gevinst for den enkelte udsatte borger, men også for alle os andre og samfundet helt generelt.


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57