Af Simon Kollerup
 | 
Kommunalordfører (S)
Kommunalordfører for Socialdemokraterne. Simon meldte sig ind i den socialdemokratiske bevægelse som 14-årig, og siden har han været aktiv både i DSU, Frit Forum og Socialdemokraterne. Simon har arbejdet for Københavns overborgmester, Frank Jensen, fra april 2009. Fra 2008-2010 arbejdede han i Udenrigsministeriet, hvor ministeriet stod for forberedelserne af klimatopmødet, COP15. I 2007-2008 var Simon ansat i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. Uddannelsen er statskundskab fra Københavns Universitet, hvor Simon primært har fokuseret på det nære demokrati, lokal velfærd og kommunernes vilkår. Sideløbende med studierne har han i Frit Forum med socialdemokratiske studerende bragt foreningen tilbage i studenterpolitikken, hvor han mener, at det socialdemokratiske udgangspunkt har manglet i mange år. I Folketinget vil Simon arbejde for bedre vilkår for yderområderne, for at sikre fortsat vækst, arbejdspladser og et solidt grundlag for et godt liv og et højt velfærdsniveau. Det skæve Danmark skal bringes i balance.

Vi skal have råd til en ordentlig ældrepleje

”Nulvækst i velfærden, som de borgerlige partier på Christiansborg sværger til, er svært forenelig med den beskrevne demo-grafiske udvikling i de kommende år. Det ved man om noget sted ude i kommunerne.”

SR-regeringen har netop fremlagt sit svar på, hvor og hvordan vi styrker velfærden og fællesskabet de kommende år. Planen hedder ”På sikker vej”. Det gør den, fordi vi ikke eksperimenterer med vores velfærd. Vi fremlægger i stedet en klar plan for, hvordan vi kan beholde den velfærd og det Danmark, vi kender, hvor vi passer på hinanden.

Pleje af vores ældre er en hjørnesten i vores velfærd. Vores ældre har knoklet et langt liv og betalt deres skat til fællesskabet. Hvis de en dag får brug for støtte, fordi de ikke længere kan klare sig selv, så skal vi naturligvis stå klar. Derfor har regeringen allerede forhøjet ældrechecken og pensionstillægget til de pensionister, der har mindst, ligesom vi har finansieret et klippekort til hjemmehjælp samt ældremilliarden, der er initiativer, der skal give et løft til vores ældreomsorg.

Men vi er ikke i mål. Vi kan se, at der frem mod 2020 bliver 137.000 flere danskere over 70 år. Heldigvis kan man sige, fordi det er en konsekvens af, at vi lever længere.

Det er glædeligt, men det vil naturligvis også lægge et pres på økonomien særlig i kommunerne. I dag modtager hver person over 70 år i gennemsnit cirka 150.000 kroner i offentlige serviceydelser om året. Det beløb vil falde, fordi de ældre er mere sunde i dag. Alligevel vil de samlede offentlige udgifter stige i takt med antallet af ældre. De ældres velfærd skal vi have råd til.

Det kræver naturligvis politisk prioritering, hvis vi skal følge med udviklingen og fastholde det velfærdssamfund, vi kender. Og det skal vi. Derfor afsætter SR-regeringen i vores plan 15 milliarder kroner mere til ældre og sundhed frem til 2020. Der er ansvarligt, at vi allerede nu afsætter midler til de områder, som vi ved vil stige de kommende år.

Udover ældreområdet skal de 15 milliarder kroner også målrettes sundhedsområdet. Det betyder, at vi kan sætte massivt ind overfor kræft, så flere danskere kommer til at overleve en kræftsygdom. Det betyder, at vi kan styrke indsatsen for kronikere. Og det betyder, at vi kan prioritere, at der er råd til nye sygehusbehandlinger og ny medicin.

Nulvækst i velfærden, som de borgerlige partier på Christiansborg sværger til, er svært forenelig med den demografiske udvikling i de kommende år. Det ved man om noget sted ude i kommunerne. Forskellen på nulvækst og SR-regeringens plan ”På sikker vej” er 39 milliarder kroner eller 21.000 offentligt ansatte. Det er en markant forskel. En forskel, der gør, at vi blandt andet kan sikre en ordentlig velfærd til flere ældre, uddannelse til flere studerende og bedre sygehusbehandling. Vi investerer i velfærden, så vi kan beholde det Danmark, vi kender.


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57