Af Manu Sareen
 | 
Minister for ligestilling og kirke og mi
 Manu Sareen er Minister for ligestilling og kirke og Minister for nordisk samarbejde pr. 3. oktober 2011. Fra 2002 til 2011 var han medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Radikale Venstre, men fratrådte denne post, da han blev valgt ind til Folketinget ved valget i 2011. Fra 2008 til 2010 var han statsrevisor.Manu Sareen er født i Indien i 1967 og kom til Danmark i 1971. Han er vokset op i København, hvor han også bor i dag med sin familie. Han er uddannet socialpædagog og konfliktmægler. Han har stor erfaring med integrationsarbejde og underviser i socialt arbejde på blandt andet lærerseminarier, i kommuner, ministerier og ved politiet.

Vi må forebygge menneskehandel

Menneskehandel er på verdensplan en af de mest lukrative former for kriminalitet. Verden over tjener bagmænd styrtende med penge på at udnytte ofte meget fattige mennesker i nød. I Danmark oplever vi særligt menneskehandel igennem kvinder, der handles til prostitution. 

Kvinderne lever ofte under slavelignende vilkår - de bliver udsat for vold og voldtægt, de kommer i uoverstigelig gæld, og de bliver psykisk og fysisk nedslidt. Det, der holder denne umenneskelige form for kriminalitet i gang, er i bund og grund efterspørgslen fra mænd i Danmark. Var der ingen efterspørgsel, ville der heller ikke være handlede kvinder til prostitution. Skal vi forebygge menneskehandel, er det derfor helt centralt, at vi prøver at mindske efterspørgslen.

I den forgangne uge har vi med kampagnen ’Ud med bagmændene – stop menneskehandel’ skabt opmærksomhed omkring kvinder, der er handlet til prostitution. Kampagnen har haft til formål at informere særligt unge mænd i Danmark om de handlede kvinders umenneskelige vilkår - og om de bagmænd, der tjener styrtende på at udnytte kvinderne på den mest kyniske måde. 

Målet er at få skabt en holdningsændring blandt de mænd, der køber sex hos prostituerede, og hos dem, der overvejer at gøre det. De skal vide, hvilken form for umenneskelig kriminalitet de risikerer at være med til at holde i live, når de køber sex.  

Kampagnen er blot ét led i det forebyggelsesarbejde, der er sat i gang under ’Den nationale handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel’. Vi er blandt andet også nødt til at have mere viden om de mænd, der køber sex, for at kunne målrette indsatsen endnu bedre i fremtiden. Derfor skal vi have kortlagt prostitutionsefterspørgslen i Danmark. På den baggrund og med inspiration fra andre lande om, hvordan man kommunikerer effektivt til potentielle kunder, skal vi fortsætte med oplysningsinitiativer særligt målrettet unge. 

Det vigtigste er, at de unge får viden om, hvad menneskehandel er, og hvilke tragiske omkostninger det har for den, der handles, så vi på den måde får skabt en debat iblandt de unge. Det kan kommunerne faktisk bidrage med i folkeskolens ældste klasser. Materialet fra kampagnen kan bruges som undervisningsmateriale og oplæg til diskussion i klasserne.  

Jeg synes, vi alle har et ansvar for at være med til at bekæmpe det fænomen, som FN’s generalsekretær Ban Ki-moon har betegnet som vor tids slaveri.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57