Af Jan E. Jørgensen
 | 
Viceborgmester og folketingspolitiker, Venstre

Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Storkreds fra 15. september 2011. Uddannelse: Cand. Jur fra Københavns Universitet. Advokat med møderet for landsret i advokataktieselskabet Horten. Tidligere advokat og miljøkonsulent hos De Samvirkende Købmænd. Politik: Medlem af Folketinget, rådmand i Frederiksberg kommunalbestyrelse og fhv. formand for Børne- og Undervisningsudvalget gennem 12 år. Formand for By- og Miljøudvalget. 

Venstre prioriterer de hjemløse

”Nogen vil måske mene, at det kan forekomme lidt paradoksalt, at et borgerligt parti hædrer en hjælpeorganisation som Hus Forbi.”

Venstres Frihedspris gik i år til de utrættelige ildsjæle i Hus Forbi. Deres arbejde for at nå ud til de svageste grupper af det danske samfund er forbilledligt og blev derfor hædret af godt og vel 1.600 fremmødte på Venstres landsmøde i forrige weekend.

Grunden til, at valget faldt på Hus Forbi, er, at organisationen med sit utrættelige arbejde når ud til rigtig mange grupper, som myndighederne og resten af civilsamfundet ikke altid kan nå. Det er misbrugsgrupper og psykisk syge, og fælles for dem alle er, at de ofte står uden tag over hovedet. Her tager Hus Forbi sig af dem og giver dem en mere tålelig tilværelse.

 ”Nogen vil måske mene, at det kan forekomme lidt paradoksalt, at et borgerligt parti hædrer en hjælpeorganisation som Hus Forbi.”

Nogen vil måske mene, at det kan forekomme lidt paradoksalt, at et borgerligt parti hædrer en hjælpeorganisation som Hus Forbi. De mener måske, at liberal socialpolitik kun handler om at skære og effektivisere, og at vi derfor ikke har sans for, hvad der er godt socialt arbejde, og at vi derfor heller ikke kan sætte os ind i den dagligdag, samfundets svageste hver dag vågner op til.

Det er selvfølgelig noget vrøvl.

Liberal socialpolitik handler om at se muligheder hos mennesker – ikke begrænsninger. Det handler om at bidrage med det, man kan, og være opmærksom på det, man ikke kan. Og så handler det om at kunne skabe de rammer, der gør, at det enkelte individ kan rummes. Og det kan Hus Forbi.

Hus Forbi giver nemlig sine sælgere frit slag, så længe de sælger aviser. Det er ikke afvænning, medicinsk behandling eller andre tiltag, som Hus Forbi tilbyder. Derimod tilbyder Hus Forbi et alternativ til tiggeri eller slet og ret en kriminel løbebane. Om det daglige avissalg siger en af sælgerne, at ”det holder dig i gang og betyder, at man ikke sumper hen i hver sin krog”. Bedre kan det vel ikke formuleres?

Betyder det så, at hjælpeorganisationerne skal gøre hele arbejdet? Naturligvis ikke!

Antallet af hjemløse er desværre stigende i Danmark, hvilket gør, at myndighederne får sværere ved at nå ud til de svageste. På nuværende tidspunkt er der cirka 6.100 hjemløse. Halvdelen har en psykisk sygdom, og to ud af tre har misbrugsproblemer. Problemet med hjemløshed omfatter derfor mange nødvendige indsatsområder, hvor hjælpeorganisationernes arbejde selvfølgelig blot er et af områderne.

Derfor afsættes der i satspuljeaftalen blandt andet midler til en forebyggende indsats, som skal sikre, at folk, som er i overhængende fare for at blive hjemløse, ikke ender på gaden. Vi ved af erfaringer fra tidligere, at det at have et hjem er det første skridt på vejen mod at blive en del af samfundet. Og så er det ikke mindst et kommunalt indsatsområde at sikre alsidige boligtilbud til de hjemløse, som har særlige behov.

Hus Forbi og andre hjælpeorganisationer som Kompasset og Projekt Hjemløs gør en uvurderlig indsats for at hjælpe mennesker på kanten af samfundet til en værdig tilværelse. Som politikere er det derfor vores opgave at støtte dem der, hvor vi kan, og derudover sørge for, at vi med en forebyggende indsats giver vores medmennesker en chance, inden de ender på gaden. Det er Venstres socialpolitik.

Læs takketalen fra Hus Forbi her

Social & sundhed


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57