Politik fra rødderne

Af Finn Sørensen
 | 
Kommunal- og socialordfører, Enhedslisten

Utaknemmeligt!

”Så måske skulle KL også gribe i egen barm? Hvorfor siger de den ene gang efter den anden ja til økonomiaftaler, der medfører nedskæringer på dagtilbud, folkeskole og ældrepleje?”

Sikke nogle utaknemmelige skarn! Det var min første tanke, da jeg så KL-formandens reaktion på vores finanslovsaftale. Her skaffer vi flere penge til kommunal velfærd, især på børne- og ældreområdet, og så skal vi mødes med sure bemærkninger om, at det jo bare er småpenge, at vi ”skaber falske forventninger”, at vi er ” bedrevidende”, og at man i det hele taget helst er fri for alle de puljer, der blot fører til øget bureaukrati. Min næste tanke var: Hvad er deres problem? Hvis de synes, at småpengene ikke er værd at bukke sig efter, og hvis de i øvrigt har styr på velfærden – hvad de ellers mener, at de har – så kan de jo bare lade være med at søge. Der er ingen tvang – det er et tilbud. Eller måske er det bare irriterende, at man nu igen skal til at diskutere disse ting i kommunalbestyrelsen? Nu var man jo lige blevet enig om, hvor der skulle skæres, og så kommer de rendende fra Christiansborg med nogle flere penge med det resultat, at der kommer en ny diskussion, om det nu også var fornuftigt at skære så hårdt på daginstitutioner og/eller ældrepleje? Min tredje tanke var så: Okay, vi må op af skyttegravene – man må prøve at forstå modpartens synspunkt, måske har de alligevel fat i noget rigtigt? Det har de utvivlsomt.

KL har jo ret i, at der følger en hel del bureaukrati med disse puljer. Tag for eksempel ældremilliarden, som det koster kommunerne 12-17 millioner at administrere plus et ukendt beløb i statsadministrationen. Det har Enhedslisten en enkel og ubureaukratisk løsning på, der også kan bruges på andre områder: Giv de ældre nogle rettigheder til et minimum af praktisk hjælp og personlig pleje og giv kommunerne den økonomi, der skal til. Men den løsning vil KL desværre ikke bakke op om, med den stærkt foruroligende begrundelse, at det skulle være et indgreb i det kommunale selvstyre, hvis vi giver borgerne nogle velfærdsrettigheder!

Men jeg kan da godt forstå, det virker selvmodsigende. I juni måned vrider finansministeren armen om på kommunerne for at få dem til at acceptere en meget stram økonomiaftale, der ikke kan und-gå at medføre yderligere nedskæringer på kernevelfærden, hvorefter han i november deler ”julegaver” ud. Den kritik må rettes imod finansministeren og de partier, der er enige med ham i, at skattelettelser er vigtigere end velfærd. Her melder Enhedslisten hus forbi. For Enhedslisten er finanslovsforhandlingerne den eneste chance for at reparere lidt på de skader, som nulvækstpolitikken og konkurrencestaten fører med sig, og her kan vi naturligvis ikke leve med at bevilge penge til bestemte formål og så se dem forsvinde ned i et sort hul. Enhedslisten på Christiansborg tror ikke, vi er bedre til at prioritere, end kommunalbestyrelserne er. Vi har kun ét ønske, og det er, at der gives den fornødne økonomi til kommunerne, så de ikke tvinges til at skære ned på den hjælp, der skal gives til børn, unge og gamle. Hvis kommunernes økonomiaftaler med regeringen sikrede det, så havde vi jo slet ikke denne diskussion. Så måske skulle KL også gribe i egen barm? Hvorfor siger de den ene gang efter den anden ja til økonomiaftaler, der medfører nedskæringer på dagtilbud, folkeskoler og ældrepleje? Det er svært at tage deres kritik af ”puljerne” alvorligt, så længe de gør det. Derfor ser jeg frem til, at KL bliver langt mere offensiv i de kommende økonomiforhandlinger med finansministeren.  KL kan i hvert fald regne med Enhedslistens opbakning til at stå fast på kravet om nogle ordentlige økonomiske rammer for at løse velfærdsopgaverne. Det er vel ikke helt uvæsentligt, da økonomiaftalen kun kan træde i kraft, hvis finansministeren kan finde flertal i Finansudvalget. Hvis KL står fast, kan vi i fællesskab skaffe tilstrækkelige midler til genopretning af velfærden, og så bliver der jo ikke brug for puljerne. God kamp!


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Kære Finn & andre med interesse i KL, Kommunernes Landsforening. Om KL med formand og de ca 400 ansatte er utaknemmelige er så ganske uvæsentligt for mig, som borger. Du har sikkert ret i din påstand Finn, men for en del år siden henvendte jeg mig til KL om medlemmernes, de 98 kommuner, ulovligheder, som foregik i kommunerne. Her overraskede det mig, at svaret var, at det var ikke KL`s problem og KL ønskede ikke at gå ind i problemstillingen. Jeg begyndte, at sætte mig ind i hvad KL egentlig var for en organisation. Her overraskede dig mig grumme, at KL, Kommunernes Landsforening var en PRIVAT interesseorganisation. Herefter begyndte jeg nøje at lytte og læse, hvad KL havde af meninger i det offentlige rum. Her overraskede det mig, at journalisterne ofte, både i den skrivende presse, radio og TV, søgte ANSATTE konsulenter i KL, af enhver afskygning, for at høre til deres meninger, om forskellige emner. Bemærk, at KL ALTID er parat til en udtalelse om stort set alt. Det er naturligvis både behageligt og nemt for journalisterne. De har let adgang til materialet til at få dagen anslag og afsnit færdig til deadline, uden at de behøver at rejse sig fra deres stol. Ringen er sluttet, efter devise, at den ene hånd vasker den anden. Når det så sjældnere er en valgt politiker fra KL der bliver konsulteret af journalisterne, er der også her stor beredvillighed for at stille op med kloge ord. Her bemærker jeg mig, at det er de samme politikere, som kommer med forklaringer og udtalelser. Oftest inden for socialområdet, de alvorlige børnesager, Tønder, Rebild, Esbjerg etc. Førhen var det Rebild kommunens borgmester, i sin egenskab af KL`s socialområde. Uanset, hvad der kom frem i lystet, var der altid svar på rede hånd, som i alt for mange tilfælde var modsat det borgerne oplevede. Altid forsvar af kommunerne, næsten uanset hvad der ellers foregik og forgår af ulovligheder i kommunerne, var der altid forsvar. Alle andre har dels misforstået alle problemstillinger og KL tog kommunerne i forsvar. NATURLIGVIS! Det er jo netop formålsparagraffen i KL, den PRIVATE interesseorganisation, som borgerne er tvunget til at dels betale kontingent til og være medlem af. Ethvert medlem af KL, den enkelte kommune, kan med kort varsel udmelde sig af KL. Overordnet findes der sikkert gode argumenter, samfundsmæssigt, til at bibeholde KL. Men som almindelig borger er jeg træt af at høre tilfældige KL ansattes meninger i det offentlige rum. Jeg vil høre KL`s politikeres mening, i det offentlige rum. Det fordre så, at journalisterne rejser sig fra sin stol og lave research og det kræver, som bekendt tid. Så det bliver sandsynligvis ikke ændret, da journalisten, så skal forlade sin trygge stol. Så om KL er taknemlig eller utaknemlig er mig som borger ligegyldig, fordi det SKAL KL jo være. Utaknemlige eller taknemlige, det er jo KL`s opgave, alt efter hvilket emne sagen drejer sig om. Men der findes et for mig vigtigt spørgsmål om KL: Varetager KL borgerne eller embedsmændene`s interesse? Det svar er desværre for mig efterhånden meget tydeligt. God vind fremover, Finn. Bedste hilsner Peter Hansen Bilag http://www.k10.dk/showthread.php?t=17409 http://kl.dk/Om-KL/ "Kl er en privat interesseorganisation" http://kl.dk/Om-KL/Prasentation-af-KL/KL-som-medlemsorganisation/ http://www.kl.dk/Om-KL/Kontingent-til-KL-id36713/?n=0

Peter Hansen, 1. dec 2014


Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57