Af Rasmus Jønsson
 | 

Tæt løb om borgmesterposterne

Så kom den første københavner-måling efter sommerpausen. TV2 Lorrys meningsmåling må siges at give et noget mere realistisk billede af vælgernes præferencer end de tidligere målinger set i lyset af, at vi er noget tættere på valget. Dog er det vigtigt at bemærke, at valgkampen kun så småt er i gang, så de fleste vælgere har nok ikke for alvor sat sig ind i kandidatfeltet. Så der er mange vælgere, der er flytbare og i tvivl om, hvor krydset skal sættes – derfor er det stadig et noget usikkert billede, vi får i meningsmålingerne.

Men set ud fra den seneste måling er der nogle klare tendenser. Enhedslisten stormer frem med 9,1 procentpoint og kan nu mønstre 20 procent af københavnerne. Listen står godt i stort set alle grupper, men har særlig fat i byens unge, hvor de hos de 15-29-årige har over en fjerdedel af vælgerne. Listens fremgang sker i høj grad på bekostning af SF, der falder med 9,2 procentpoint og nu ligger på 13 procent. Men i Enhedslisten noterer man sig også, at man hapser vælgere fra Socialdemokraterne, Radikale og helt ovre fra Venstre. 

Kampen om Miljø og Teknik

På rådhusgangene er der flere, der er overrasket over, at Socialdemokraterne ikke falder med mere end 3,9 procentpoint og stadig kan mønstre 26 procent af stemmerne. Derudover bliver der også bidt mærke i, at Venstres Pia Allerslev med en fremgang på 3,6 procentpoint i øjeblikket ser ud til at vinde den borgerlige armlægning med De Konservative. Rasmus Jarlov & Co. taber 2 procentpoint i målingen og begynder nu at blive presset af Liberal Alliance i kampen om ikke at blive det mindste parti.   

Men den kamp, der uden tvivl optager flest på Rådhuset, er den, der udspiller sig om den eftertragtede teknik- og miljøborgmesterpost. Selvom alle partilederne sikkert gerne vil have fat i den borgmesterpost, er det særlig Pia Allerslev (V), Morten Kabell (EL) og Anna Mee Allerslev (R), der bejler til den post. Og set ud fra målingen er der følgende fire interessante scenarier:

Scenarie 1  De Radikale konstituerer sig med de røde partier

Sker det, vil de røde partier få første-, anden-, fjerde-, femte- og sjette-valget og de blå tredje- og syvende-valget. I dette scenarie vil Enhedslisten som udgangspunkt være den eftertragtede anden-vælger, og de vil uden tvivl tage Teknik og Miljø. De Radikale vil højst sandsynligt kun få fjerde-valget og dermed en af de knap så eftertragtede borgmesterposter. Dog kan De Radikale true med at hoppe over til de borgerlige, hvilket kunne give dem en bedre post. Men at de skulle kunne true sig til Teknik og Miljø, er det nok mindre sandsynligt, at Enhedslisten vil gå med til. I dette scenarie vil Venstres Pia Allerslev med sit tredje-valg nok fortsætte på kultur- og fritidsposten, mens Dansk Folkeparti vil få den borgmesterpost, der er tilbage, når de andre har valgt.

Scenarie 2  De Radikale konstituerer sig med de borgerlige

I dette scenarie vil S-EL-SF få fire borgmesterposter, og de vil stå til første-, tredje-, fjerde- og sjette-valget. De borgerlige vil stå med anden-valget, og her vil Venstres Pia Allerslev nok selv tage Teknik og Miljø, mens den radikale Anna Mee Allerslev vil blive femte-vælger. Dog er der den mulighed, at Anna Mee kan overtale Pia Allerslev & Co. til, at hun får Teknik og Miljø, hvis hun konstituerer sig med de borgerlige. De borgerlige vil i dette scenarie stå med den sejr, at de fravrister Enhedslisten Teknik og Miljø. Anne Mee vil nok tage sig dyrt betalt for at lægge sig hos de borgerlige, da det – ligesom sidste gang – vil udløse en del ballade i baglandet.  

Scenarie 3  Dansk Folkeparti konstituerer sig med de røde partier og De Radikale med de borgerlige

Et lidt syret scenarie, men ikke helt urealistisk. Dansk Folkeparti var med i budgetaftalen og har også på landsplan travlt med at spille midterparti, mens De Radikale blot vil fortsætte deres konstituering fra sidste periode. Denne model vil give rød blok fem borgmesterposter, og de vil stå til at få første-, anden- , fjerde- , femte- og syvende-valget. Her vil det nok igen blive Enhedslisten, der løber med teknik- og miljøforvaltningen, mens Venstre med deres tredje-valg nok ville fortsætte med kultur- og fritidsposten. DF vil her kunne tage anden-valget med fra blå blok og dermed have noget at forhandle med i forhold til at få en god post. En anden interessant ting ved det scenarie er også, at DF vil kunne true med det i kampen mod De Konservative i den borgerlige blok. I modsætning til DF har Rasmus Jarlov efterhånden klatret så højt op i det borgerlige træ, at han ikke kan true med at gå over til de røde. 

Scenarie 4  Dansk Folkeparti og De Radikale konstituerer sig med de røde partier.

Dette vil være et skræmmescenarie for de borgerlige, der kun vil få én borgmesterpost på et fjerde-valg. Enhedslistens Morten Kabell vil her nok løbe med Teknik og Miljø, mens  De Radikale og Dansk Folkeparti nok vil stå til et fjerde- og sjette-valg, medmindre de kan forhandle sig frem til noget bedre. Igen vil DF kunne bruge dette scenarie som pressionsmiddel i den borgerlige blok.

Svært at veksle fremgang til magt

Hovedkonklusionerne ud fra Lorrys måling er, at Enhedslisten er svag favorit til at løbe med teknik- og miljøborgmesterposten. Men samtidig er det værd at bemærke, at Enhedslisten ikke umiddelbart ser ud til at få specielt meget ud af den ellers store fremgang, de står til. Det ser ikke ud til, at de får to borgmesterposter, og Anna Mee Allerslev står i en situation, hvor hun kan tage anden-valget med over i den borgerlige blok.

I spillet om borgmesterposter er Enhedslisten altså hæmmet af, at partiet er et fløjparti, der ikke kan true med at skifte blok. Det tyder også på, at Dansk Folkeparti kan få en borgmesterpost, hvis de spiller kortene rigtigt på valgnatten. Det er dog værd at bemærke, at målingen også viser, at der er så tæt et løb imellem partierne, at der ikke skal flyttes mange vælgere, før de forskyder billedet væsentligt. 

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57