Af Nicki Ottevig
 | 
Regionsråd- og byrådskandidat, Det konservative Folkeparti
Hvem er Nicki Ottevig:Nicki Ottevig31 år (07-11-1981)Gift med Pia OttevigJeg er far til fire. (Ida 10 år, Freya 7 år, Maddie 5 år og Tristan 3 år)Mine kompetencer:Jeg har arbejdet med børn og udviklingshæmmet, slagteri og soldat.Jeg er uddannet murer og Bygningskonstruktørstuderende ( dimittere december 2013)Jeg har derefter planer om at tage en cand.scient.techn i bygningsinformatik på Aalborg universitet i Ballerup.  Jeg er aktiv studiepolitiker som :Formand og stifter af:Danske Erhvervsakademiers Studiepolitiske Netværk Studerende repræsentant i:DSR BTH Haslev.Konstruktørstuderendes Fælles Råd (KFR).Erhvervsakademi Sjælland Bestyrelse.Konstruktørforeningens Kommunikationsgruppe.Konstruktørforeningens Regionledelse Sjælland.Konstruktørforeningens Uddannelses Udvalg.FTF Studiepolitiske Netværk.UKF FTF Jeg er aktiv i Det Konservative Folkeparti:Formand Konservative SlagelseKonservative Slagelse FølgegruppeKonservative Slagelse Aktivitet og pleje gruppeFyraftensmøde (Sidste uge i hver måned)De Konservatives Uddannelsestænketank Hvorfor Region- & byrådskandidat:Jeg stiller op fordi at jeg mener at jeg kan gøre forskellen.Ved at jeg blandt andet repræsentere bredt, som både arbejder og akademiker.Så mener jeg også at jeg har en fordel ved at jeg har viden og livserfaringer, i forhold til for eksempel andre unge eller yngre politikere, som måske kun har deres formodninger at gå efter.Jeg ved hvad det vil sige at leve med en lav indkomst med børn og hvilke muligheder der er.Jeg ved hvordan uddannelsessystemet og miljøet er.Jeg ved hvor ondt det kan gøre, når man har ligget på knæ en hel dag.Jeg ved hvordan man laver bæredygtig og miljørigtige byggeri. Visioner for Slagelse KommuneArbejdspladser - der skal skabes flere arbejdspladser i Slagelse og omegn. Det kan f.eks. være ved hjælp af følgende:Offentlig institutioner skal flyttes væk fra Kbh og ud i provinsen. Det vil tillige hjælpe på trafikken til Kbh og skabe flere private jobs.  Større samarbejde imellem den private og offentlige sektor Indfører Lean indenfor det offentlige sektor og. Herunder administration Hvem siger, at Slagelse ikke kan blive det nye Silicon Valley indenfor vedvarende energi. Kunne man ikke forestille sig følgende:Uddannelser indenfor bølge- og vindenergi i Slagelse tæt på RUC, DTU (Risø) og Københavns Universitet Staten kunne evt. give tilskud til virksomheder indenfor vedvarende energi (I Canada gør man det til Software udviklere) - samt 0% i selskabsskat i dette område. Kommunen og region kan via lokalplaner fremskynde, at branchen bliver fordelagtiggjort Slagelse ligger tæt på motorvejen. Bedre vilkår for iværksættere - miljøer, hvor de kan mødes - evt. billige kontorfaciliteter. Sikre en mere effektiv og forbedret, hjælp til selvhjælpFjernelse af bureaukrati - de varmehænder skal udføre deres job med pleje fremfor papirarbejde. Konservativ politik må være, at vi skal hjælpe de svageste. Mindre institutioner behøves ikke være meget dyrere end ved stordrift - mennesket skal i centrum fremfor økonomi og systemet. Vi skal sikre en mere effektiv og intensiv behandling når arbejdsløsheden rammer, frem for passiv forsørgelse. Vi skal sikre en mere effektiv og intensiv behandling for de borgere som er endt i misbrug. Fokus på de svageste herunder psykiatrien og ældre. Vi skal sikre at de ældre bliver behandlet værdigt og med respekt. Mest muligt service for skattekronerne, derfor skal der ses på følgende: Fleksible institutioner og åbningstider - hvem siger, at institutioner kun har åbent til kl 16. Der er mange pendlere i Slagelse, de har svært ved at nå det hele Pengene skal følge borgerne - derfor skal private institutioner stadigvæk have tilskud. (Private dagplejere er klemte i dag) Der skal ses på, hvordan Slagelse kommune laver indkøb. Udbudsprocenten i kommunerne ligger kun på 25% i snit - det vil sige, at kun 25% af det samlede indkøb på 750 milliarder er omfattet af offentlig udbud. Et udbud vil kunne medføre mellem 10% - 15% på indkøbet. Dette betyder for Slagelse: Slagelse kommune har et indkøb på ca. 1 mia. kroner om året. Det vil sige, at 750 millioner af dette indkøb ikke har været i konkurrence. Ved en besparelse på 10% af dette, ligger der altså en mulighed for at spare for 75 millioner kroner om året. Slagelse gør allerede meget, de laver indkøb med 17 kommuner - men der kan gøres meget mere ved at fokusere på indkøbet som et kerneområde Øget fokus på sygefravær indenfor kommunen. Der er i 2011 et fravær på 13,1 dage - indenfor det private er den på 8 dage. Det vil sige, at der er 8 dage mere i snit indenfor det offentlige. Ved at se på dette, vil man kunne tjene (ved 8.000 ansatte) omkring 182 fuldtidsstillinger eller 63,7 millioner om året. Du  kan læse mere om mig på www.nickiottevig.dk

Skjulte afgifter for byggetilladelser

En ny analyse fra Dansk Byggeri viser at der er kolossale forskelle på at indhente en byggetilladelse afhængig af hvilken kommune man bor i. Den viser, at 36 af landets kommuner hæver byggesagsgebyret for erhvervsbyggeri, mens kun 15 kommuner sænker det.

Enkelte kommuner har endda mere end fordoblet gebyret over ganske få år, og det i en periode hvor elektroniske indberetninger har vundet større og større indpas.

Tager vi som et godt eksempel fra listen, den dyreste mod den billigste. Frederiksberg Kommune som er den dyreste kommune på listen, med sine 825.000 kroner for en byggetilladelse til et erhvervsbyggeri på 5.000 kvadratmeter, mens den samme tilladelse kun koster 1.800 kroner i Ærø Kommune. En forskel på 823.200 kr. for præcis den samme opgave, hvor Kommunerne skal vurdere om ansøgningen overholder bygningsreglementet krav og i nogle tilfælde lave nabohøring. Og med den elektroniske indberetninger som bruges i dag, tager gennemgangen af byggetilladelserne gennemsnitlig en uges tid

Så hvad bygger kommunerne egentlig deres omkostninger på, på dette område?

I dag opkræver de fleste kommuner gebyrerne efter antal kvadratmeter, og ikke efter hvor lang tid de bruger på at behandle byggetilladelsen. Men bare fordi en lagerhal er på mange kvadratmeter, betyder det jo ikke, at det også er komplekst og tidskrævende for kommunen at behandle byggetilladelsen.

Kommunerne bør derfor tidsregistrere deres arbejde med ansøgningerne og afregne gebyret ud fra den tid, de bruger. For når kommunerne registrerer den tid, de bruger på at behandle byggesagerne, giver det dem også et billede af, hvor effektive de er. Tidsregistreringen betyder samtidig, at kommunen kan lave en udspecificeret regning, så borgere og virksomheder kan se, hvad de betaler for.

Som det er nu, er det blevet til en ren indtægt kilde for Kommunerne som rammer folk og virksomheder i form af afgift eller ekstra skat, der skal bygge nyt, om eller til. Kommunerne skal huske at det er dem der er til for borgerne og ikke omvendt. Og det må være i Kommunernes interesse at få gang i alle former for byggeri, nye arbejdspladser, tiltrække erhvervslivet til Kommunerne.

 


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57