Politik fra rødderne

Af Morten Marinus Jørgensen
 | 
Kommunalordfører for Dansk Folkeparti

Samme skatte-procent over hele landet

”Hjælp til provinsen er helt nødvendigt, og hvis der ikke er ekstra penge at give ud af, så må de rige kommuner aflevere flere penge, end de gør i dag.”

Formålet med kommunal udligning er at sikre alle kommuner mulighed for at udføre deres opgaver uanset skattegrundlaget i den pågældende kommune.

Problemet med den pågældende type kommunal udligning er, at borgerne ikke skal betale samme skattesats i alle kommuner. Dette fører til ulighed kommunerne imellem og gør visse kommuner mere attraktive for tilflyttere, hvilket udelukkende skaber yderligere ulighed. 

 ”Hjælp til provinsen er helt nødvendigt, og hvis der ikke er ekstra penge at give ud af, så må de rige kommuner aflevere flere penge, end de gør i dag.”

Alle kommuner bør have lige god mulighed for at skabe gode forhold for ældreplejen, pædagogerne og skolerne.

Det er netop ønsket om at kunne skabe bedre forhold og højere serviceniveau, som ligger bag det ulmende oprør mod den eksisterende udligningsreform blandt provinsborgmestrene. Et oprør, der hele tiden udvikler sig, og forslagene til ændringerne i den kommunale udligning er derfor mange.

En større udligning mellem kommunerne vil være at foretrække, men for at sætte debatten på spidsen så har vi i Dansk Folkeparti også et alternativt forslag til at øge ligheden kommunerne imellem.  Man  kunne fastsætte en ensartet kommunal skatteprocent, hvor den pose penge, der bliver samlet sammen, bliver fordelt ud fra mere klare parametre, der giver de enkelte kommuner mulighed for at have den samme service på for eksempel ældreområdet og børneområdet.

Kommuneskatten svinger i dag med mere end 5 procentpoint fra kommune til kommune. Den er lavest i Rudersdal skarpt forfulgt af andre velhaverkommuner som Frederiksberg, Gentofte og Hørsholm. Ni ud af ti af de kommuner, der har de laveste skatteprocenter, ligger omkring København. Og det er ikke dem, der har det laveste serviceniveau.

Jeg mener, at det må være Folketingets ansvar og opgave at sørge for, at Danmark forbliver i rimelig balance og ikke skævvrides.

I Dansk Folkeparti ønsker vi, at man laver en skatteprocent, der er den samme over hele landet og indbringer nogenlunde de samme indtægter som i dag. Ved at fastsætte en fast skatteprocent undgås desuden en situation, hvor borgerne vil spekulere i, hvorvidt det kan betale sig at flytte til en anden kommune.

Dansk Folkeparti ønsker ikke at straffe provinsen, blot fordi den er provins, således som det er tilfældet i dag. Hvis Hjørring Kommune for eksempel lå i hovedstadsområdet, ville kommunens politikere have 150 millioner kroner mere at råde over om året. Denne konstatering er mildest talt skræmmende og giver ingen mening, når man tænker på, at Udkantsdanmark i forvejen mister indbyggere og dermed indtægter, fordi folk søger ind til byerne. Dette medfører således et fald i serviceniveauet, og så flygter folk endnu mere samtidig med, at ingen nye kommer til i kommunerne.

Denne onde cirkel må stoppes, og den stoppes bedst ved at skabe lighed kommunerne imellem! Hjælp til provinsen er helt nødvendig, og hvis der ikke er ekstra penge at give ud af, så må de rige kommuner aflevere flere penge, end de gør i dag.


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57