Maria Steno<br />
Maria Steno

Sådan skaffer I kvindelige kommunalpolitikere

”Hvis der skal flere kvinder i kommunalpolitik, kræver det opbakning – også på hjemmefronten.”

I dag er mindre end hver tredje kommunalpolitiker kvinde, og sådan har det været i snart 20 år. Ved sidste kommunalvalg faldt antallet af kvindelige lokalpolitikere ligefrem.

Heldigvis ser det bedre ud i Folketinget, hvor cirka 40 procent af de folkevalgte er kvinder. I Danmark har vi derfor - modsat de fleste andre lande - flere kvinder i parlamentet end i kommunerne.

Kvinders tredje job

Den store andel af erhvervsaktive kvinder herhjemme betyder, at det kun er få kvinder, der kan finde tid til et fritidsjob som kommunalpolitiker. Danske kvinder løser nemlig de fleste opgaver i hjemmet. Kvinderne bruger typisk en time mere om dagen end mændene på husligt arbejde. Kommunalpolitik bliver derfor reelt kvindernes tredje job i Danmark.

 ”Hvis der skal flere kvinder i kommunalpolitik, kræver det opbakning – også på hjemmefronten.”

Andelen af kvinder i kommunalpolitik hænger altså tæt sammen med den øvrige ligestillingsdebat. Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at få flere kvinder til overhovedet at overveje at stille op, er det måske en god idé at starte med at se på de erfaringer, kvinder med mange arbejdstimer udenfor hjemmet har gjort sig i andre sammenhænge. Og her går tre temaer igen: netværk, planlægning og opbakning. Lad os derfor starte med at se på, hvad kommunerne så kan gøre for at understøtte disse faktorer allerede inden næste kommunalvalg.

Kvinder tiltrækker kvinder

”Der findes et særligt sted i helvede for kvinder, der ikke hjælper hinanden,” siger USA's tidligere udenrigsminister Madeleine Albright.  Og kvinder er faktisk mere tilbøjelige til at hjælpe hinanden og til at søge kontakt med hinanden – særlig i situationer, hvor kvinder er i mindretal. For eksempel er der utallige erhvervsnetværk kun for kvinder, og i store forsamlinger med flertal af mænd vil de få kvinder, som er til stede, ofte søge hinandens selskab. For kvinder identificerer sig typisk med andre kvinder. Så jo flere kvinder, der allerede er indvalgt i kommunalbestyrelsen, jo flere kvinder vil de have kontakt til i lokalområdet. Men andre end kvinder i kommunalbestyrelsen kan også være en god indgang. I kan for eksempel bede kvinder i partiforeningerne eller i jeres private netværk hjælpe med at identificere og tage kontakt til mulige kvindelige kandidater. Eller I kan vælge at se det som en kollektiv udfordring i kommunen og spørge kvindelige politikere fra andre partier i kommunen, om de kender kvinder, som er mulige kandidater for jeres parti. Og hvis I oplever andre kvindelige politikere, som er nervøse for konkurrencen og ikke vil hjælpe jer med at skaffe flere kvindelige kandidater … ja, så ved I nok, hvor de havner.

Når I har identificeret mulige kvindelige kandidater og  taget kontakt til dem, så planlæg på en måde, så det er nemmere at skabe balance mellem arbejdsliv, familieliv og kommunalpolitik. Det vil sige: Læg møder i arbejdstiden, efter børnenes spise-/sengetider eller overvej kortere møder via telefon og Skype. Det gælder både udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøderne, men også borgermøder, møder i foreninger og kommunale selskaber samt i partiforeninger. I kan for eksempel aftale klare spilleregler for jeres arbejdsproces og møder i kommunalbestyrelsen. Det kan være regler om, at der ikke må være mere end 1 kommunalt aftenmøde per uge - så der også er plads til foreningsmøderne. Eller I kan beslutte, at kommunale indvielser og receptioner altid afholdes på bestemte tidspunkter og dage, så kvinderne kan planlægge i god tid. Det er også en god idé, at der altid afsættes en weekend til mødeforberedelse. Eller I kan arbejde med en form for flekstid og droppe ”plejer-mentaliteten” i mødeplanlægningen. Jeg har for eksempel været med til at rykke det faste udvalgsmøde en halv time gennem et arbejdsår, da en (mandlig) kollegas ægtefælle ellers ikke kunne nå hjem fra arbejde og overtage børnene. Og alle gruppemøder holder vi, efter mine børn er lagt i seng.

Bak op – også om resten af familien

For hvis der skal flere kvinder i kommunalpolitik, kræver det opbakning - også på hjemmefronten. Kvinder med mange arbejdstimer fremhæver næsten altid deres samlever/ægtefælle som en væsentlig forudsætning for, at deres hverdag overhovedet hænger sammen. Så det gælder om at overbevise både ægtemand og familie om, at kommunalpolitik er en god idé. For beslutningen om at gå ind i politik vil påvirke hele familien - både på grund af de ekstra arbejdstimer, men også på grund af den  opmærksomhed og kritik, der automatisk følger med. Så hjælp med at afstemme forventningerne og inviter familien med i valgkampen og senere arbejdet i kommunalbestyrelsen. Involver familierne og husk at sige tak en gang imellem. Det er for eksempel godt, når ægtefæller og kærester inviteres med til en middag med kommunen. Men vi kan sagtens gøre endnu mere; hvad med, at vi også inviterer politikernes børn ind på rådhuset? Alle mine børn har været med til udvalgsmøder under min barselsorlov fra arbejdet, min ældste datter har været med til KL’s sociale topmøde, min yngste datter kom med på studietur til London, og min søn har også været med i kommunalbestyrelsen og set mors arbejde. Det håber jeg også er naturligt og velkomment i jeres kommune. Og jeg håber, at I vil bakke op om at få flere kvinder valgt til kommunalbestyrelserne i 2017. Jeg giver gerne min erfaring videre, men det er jeres ansvar.

Politikerliv

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57