Af Torsten Gejl
 | 
social-, handicap- og indenrigsordfører, Alternativet
Alternativet vil rulle nedrivningspuljen tilbage til sit oprindelige niveau, så kommunerne kan få ryddet op i de mellem 10.000 og 22.000 nedrivningsparate byggerier, der skæmmer de små lokalsamfund.
Alternativet vil rulle nedrivningspuljen tilbage til sit oprindelige niveau, så kommunerne kan få ryddet op i de mellem 10.000 og 22.000 nedrivningsparate byggerier, der skæmmer de små lokalsamfund.
Foto: Ole Lind, Ritzau Foto (arkiv)

Mere magt til kommunerne

Nye indsatser mod stress, hjemløshed, misbrug og ensomhed bør kunne udvikles i kommunale eksperimentalzoner, foreslår Torsten Gejl (ALT), der vil fjerne en række benspænd for udvikling i små og større lokalsamfund.

I Alternativet har vi et slogan, der hedder: Mere samfund, mindre stat. Nogle tror fejlagtigt, at det betyder, at vi vil skære ned på de offentlige udgifter. Det betyder derimod, at vi vil bruge de offentlige midler klogere, blandt andet ved at sikre flere resurser, mere selvbestemmelse og mere handlefrihed  til kommunerne.

Det skal for eksempel være lettere for kommunerne at spare op, så det bliver muligt at lave større og mere langsigtede investeringer.

Derfor mener Alternativet, ligesom Produktivitetskommissionen, at muligheden for, at en kommune kan overføre midler fra år til år, skal udvides. Konkret vil vi ændre budgetloven, således at en kommune, der i et budgetår bruger mindre end aftalt med staten, det følgende år kan bruge tilsvarende flere penge uden at blive straffet økonomisk.

Hjælp til oprydning

Samtidig vil vi gerne lave forsøg med det, der kaldes 'flexskat' eller 'delt kommuneskat'. Udfordringen er, at personer med bopæl i mere end en kommune i dag udelukkende betaler kommuneskat der, hvor de er tilmeldt folkeregistret. Det betyder, at det typisk er de store bykommuner, der får hele fortjenesten, hvorimod de mindre landkommuner, hvor folk typisk har deres bolig nummer to, ikke får en krone. Vi ønsker derfor at nedsætte et udvalg, som skal undersøge, hvorvidt det giver mening at dele kommuneskatten op med henblik på at sikre en mere fair fordeling af skatteindtægterne kommunerne imellem.
Og mens vi er ved de mindre kommuner og små samfund, så foreslår vi at rulle forringelserne af nedrivningspuljen tilbage og videreføre den på sit gamle niveau. En rapport fra KORA skønner, at der i øjeblikket er mellem 10.000 og 22.000 nedrivningsparate huse, men mange steder har man brug for hjælp til at få ryddet op i de forfaldne bygninger, der skæmmer visse byer og lokalområder.
Sidst men ikke mindst ønsker Alternativet at lade kommunerne eksperimentere langt mere, end de kan i dag. Hver kommune skal have bedre forudsætninger for at håndtere de lokale udfordringer og udnytte de egnsspecifikke muligheder.

Lad kommuner eksperientere

Derfor har vi foreslået at oprette eksperimentalzoner i alle kommuner, hvor det skal være muligt at søge og opnå dispensation fra gældende regler og lovgivning. Eksempelvis skal kommunerne kunne eksperimentere med tematiske initiativer og indsatser inden for områder som afbureaukratisering, turisme eller lokal handel. Men det kunne også være mere specifikke forsøg med kortere arbejdsuge, kontanthjælp uden modkrav, borgerløn, legalisering af cannabis, kommunale økologiske indkøb, lempelse af regler for lokal fødevareproduktion til borgere, restauranter og detailhandel eller nye, sociale indsatser mod stress, hjemløshed, misbrug eller ensomhed.
Vi oplever igen og igen, at der på Christiansborg er en stivhed og en træghed, når det kommer til at afprøve nye ideer. Vi oplever, at mange af de initiativer til fornyelse, som hvirvler støvet op og rynker panderne på Christiansborg, helt udramatisk afprøves og testes ude i kommunerne.
Derfor er vi klar til at arbejde for mere samfund og mindre stat. Vi er nemlig sikre på, at de bedste løsninger findes ude i den virkelighed, hvor de mennesker, som skal leve med løsningerne, bor.

Innovation

Land & by

Politikerliv

Tilmeld dig Kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik

Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57